Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Poborska-Młynarska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2413-8904

ResearcherID: brak

Scopus: 14066568900

PBN: 909510

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Analiza SWOT odzysku odpadów w technologii wypełniania wyrobisk w kopalni soliSWOT analysis of the waste recovery technique for filling excavation in the salt mine / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2017 t. 13, s. 156–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, odzysk odpadów, wypełnianie i likwidacja wyrobisk poeksploatacyjnych

  keywords: salt mine, waste recovery, mining excavation backfilling and closure

2
 • Assessment of the geological environment in respect of waste disposal in salt mine workings / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 3 Salt Mine, s. 223–232. — Bibliogr. s. 231–232, Abstr., Streszcz.

 • keywords: salt mine, underground waste disposal

3
 • Badania właściwości fizycznych oraz składu chemicznego soli kamiennej i solanki w kontekście koncepcji wielostronnego zagospodarowania części złoża solnego LGOMInvestigations of the physical properties and chemical composition of rock salt and brine in the context of multilateral disposition of the salt deposit idea within the LGOM area / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 10. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 56–60. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 60, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania właściwości skał złożowych pod kątem oceny możliwości składowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalń soliInvestigation of rock properties to assess feasibility of waste disposal within a rock salt mine / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: Quo vadis sal : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne : Kraków – Wieliczka, 11–13 października 2012 r. = Quo vadis sal : post-mining management of underground workings in salt deposits : international salt symposium / red. tomu konf.: Waldemar Wojnar, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Chemkop. — [Wieliczka : Kopalnia Soli], [2012]. — S. 18. — Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania zdolności wiązania popiołów po spalaniu odpadów komunalnych w kontekście możliwości odzysku ich właściwości w komorach solnych : [streszczenia][Research on binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration in the context of recovery their properties in salt chambers] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 126–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Eksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na PodkarpaciuExploitation of potash deposits in eastern Małopolska during the Second Polish Republic – a contribution to the history of salt mining in the Sub-Carpathian region / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 273–285. — Bibliogr. s. 284–285, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Geological and technical introduction to the Wieliczka Salt Mine / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: Spring 2009 conference : Krakow, Poland, 26–28 april 2009 : technical conference papers / Solution Mining Research Institute. — [Krakow : s. n.], [2009]. — S. 223–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnychConstruction of storage caverns in salt deposits – geological and mining aspects / Andrzej Kunstman, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Kazimierz Urbańczyk // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57, nr 9, s. 819–828. — Bibliogr. s. 828, Abstr.. — XIV Międzynarodowe Sympozjum Solne {\it Quo Vadis Sal} : bezpieczeństwo energetyczne Polski: magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego) : Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009 / pod red. Grzegorza Czapowskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Granica pięter cechsztynu PZ3 i PZ4 w wysadzie solnym Inowrocławia na archiwalnych fotografiach w kopalni „Solno” – przyczynek do interpretacji lokalnych warunków sedymentacji w środkowej części polskiego basenu cechsztyńskiegoZechstein PZ3/PZ4 cyclothems boundary in the Inowrocław salt dome according to archival photographs of the “Solno” mine – an interpretation of local sedimentation conditions in the central part of the Polish Zechstein Basin / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 2, s. 283–292. — Bibliogr. s. 291, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-02/Geologia_2011_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: Inowrocław, wysad solny, cechsztyn, granica PZ3/PZ4, nieciągłość stratygraficzna, spękania błotne

  keywords: Zechstein, Inowrocław, salt dome, PZ3/PZ4 boundary, stratigraphic discontinuity, mud cracks

10
 • Katastrofy wodne w górnictwie solnym na świecie - przyczyny, sposoby zwalczania, skutki : [streszczenie]Water disasters in world salt mining - causes, counter measures, consequences : abstract / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: Quo vadis sal : aqua et sal – woda i sól – water and salt : XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka, 4–7 X 2017 = XXII international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak, Justyna Nowińska. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — S. 14–15. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Koncepcja podziemnego składowiska odpadów w Kopalni Soli „Kłodawa” S. A.The concept of the underground waste disposal facility in the „Kłodawa” Salt Mine S. A. / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Grzegorz Bartłomiejczak // W: Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 = Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : XX international salt symposium / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 24–25. — Tekst pol.-ang.. — W. Korzeniowski, K. Poborska-Młynarska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kopalne i współczesne ewaporaty Sycylii: II wyprawa naukowa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego „Sycylia 2007” : wydarzenia i opinieFossil and recent evaporites of Sicily: II scientific excursion of the Polish Salt Mining Society “Sicily 2007” / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Hanna Tomassi-Morawiec, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 313–319. — Bibliogr. s. 317

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Kopalnie soli kamiennej w Rumunii – tradycja i czasy dzisiejszeRock salt mines in Romania – the tradition and present days / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 431–438. — Bibliogr. s. 438, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-03/Geologia_2010_3_10.pdf

 • keywords: salt mine, Romania, Polish Salt Mining Association, PSGS

14
 • Mioceńskie sole kamienne i potasowe zachodniej Ukrainy: seminarium geologiczno-górnicze Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego nt. „{\em Złoża soli na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej}”Miocene rock and potash salts of West Ukraine: field geological mining seminar of the Polish Salt Mining Society / Grzegorz Czapowski, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof BUKOWSKI // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 73–76. — Bibliogr. s. 75. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Mioceńskie sole kamienne i potasowe zachodniej Ukrainy: seminarium geologiczno-górnicze Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego pt. Złoża soli na kresach wschodnich dawnej RzeczpospolitejMiocene rock and potash salts of West Ukraine: field geological-mining seminar of the Polish Salt Mining Society / Grzegorz Czapowski, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof BUKOWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 3: Przegląd Solny = Salt Review, s. 479–490. — Bibliogr. s. 489, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-03/Geologia_2009_3_12.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja, geologia, Ukraina, miocen, złoża soli

  keywords: exploitation, Ukraine, Miocene, geology, salt deposits

16
 • Model koncepcyjny trzystopniowej izolacji w podziemnym składowisku odpadów w wysadzie solnymThe conceptual model for three-stage isolation in the underground waste storage facility within the salt dome / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Waldemar KORZENIOWSKI // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2015 t. 11, s. 51–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr., Summ.

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, wysad solny, podziemne składowisko odpadów, izolacja odpadów

  keywords: salt mine, salt dome, waste isolation, underground waste storage facility

17
 • Możliwości składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach w Kopalni Soli „Kłodawa” S. A.Options for storing waste in the mine chambers at the ”Kłodawa” S. A. Salt Mines / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Grzegorz Bartłomiejczak // W: Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji : eksploatację spalarni czas zacząć : XII międzynarodowa konferencja : 17–19 listopada 2015 r., Kraków = Thermal treatment of waste – from plans to implementation : it's time to start the operation of the incineration plants : 12\textsuperscript{th} international conference. — [Poznań : Abrys], [2015]. — ISBN: 978-83-64816-13-0. — S. 179–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.. — W. Korzeniowski, K. Poborska-Młynarska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Ocena możliwości wznowienia eksploatacji części zasobów pozostawionych w polu eksploatacyjnym nr 2 kopalni soli „Kłodawa”Assessment of possibilities of the exploitation resumption in the part of the reserves left in the 2nd exploitation field in the Kłodawa salt mine / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: Quo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października = Quo vadis sal : storage and disposal in salt workings – present day and future of salt mining : international salt symposium : October 2011 / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 2–3. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Przegląd kopalń soli w Polsce – charakterystyka obecnego stanu zagospodarowania złóż[The review of salt mines in Poland – the characteristic of present condition of salt deposits exploitation] / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: Górnictwo wczoraj i dziś : X jubileuszowa konferencja : Mysłowice, maj 2008 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : SIiTG. Zarząd Główny, 2008. — ISBN: 978-83-87267-87-2. — S. 75–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Przegląd technologii eksploatacji soli kamiennej w kopalniach podziemnychThe review of the rock salt exploitation techniques in the underground rock salt mines / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2014 t. 10, s.119–123. — Bibliogr. s.123, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: sól kamienna, kopalnia soli, technika eksploatacji

  keywords: rock salt, salt mine, exploitation techniques

21
 • Rozwój technologii eksploatacji złóż w kopalniach głębinowych i działalność naukowa Katedry Górnictwa Podziemnego w okresie dziewiećdziesięcioletniej historii AGHDevelopment of deposit exploitation technology in underground mines and scientific activity of Underground Mining Department during ninety years history of AGH (Academy of Mining and Metallurgy) / Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Zbigniew RAK, Jacek SEPIAŁ, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 23–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Składowanie i odzysk odpadów wtórnych z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w kopalni podziemnejStorage and recovery of secondary waste coming from municipal waste incineration plants in underground mine / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna Maria POBORSKA-MŁYNARSKA // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2016 vol. 49, s. 91–99. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, zagospodarowanie odpadów, zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych, podziemne składowisko odpadów

  keywords: waste management, salt mine, municipal waste incineration plant, underground storage facility

23
 • Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli[Systems of the underground exploitation of hard coal deposit, ores and salt] / Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 303, [1] s., [1] k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0338). — Bibliogr. s. 297–[304]. — ISBN: 978-83-7464-234-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Techniki eksploatacji ługowniczej w złożach solnych Baryczy i Łężkowic – z historii eksploatacji solanki na PodkarpaciuSolution mining techniques at barycz and Łężkowice salt deposits – from the history of brine exploitation in Fore-Carpathian region / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 69. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Techniki eksploatacji ługowniczej w złożu solnym Łężkowic – z historii produkcji solanki na PodkarpaciuSolution mining techniques at Łężkowice salt deposit – from the history of brine production in the Sub-Carpathian region / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 3: Przegląd Solny = Salt Review, s. 393–405. — Bibliogr. s. 404, Abstr., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-03/Geologia_2009_3_07.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, technologia eksploatacji ługowniczej, ługowanie komór solnych, Łężkowice

  keywords: salt mining, solution mining, cavern leaching, Łężkowice