Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Piotrowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Aktualne kierunki zagospodarowania odpadów z udostępniania węgla kamiennegoPresent trends of hard coal preparation refuse management / Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 10, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of fly ash from biomass in suspension technologies / Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Aleksandra GRZYWA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 2, s. 251–255. — Bibliogr. s. 255, Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, biomasa, popioły lotne, technologie zawiesinowe

  keywords: biomass, fly ash, mining, suspension technologies

3
 • Aspekty środowiskowe stosowania popiołów lotnych w kopalniach węgla kamiennego[Environmental aspects of fly ash application in underground coal mines] / Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // W: Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : VIII warsztaty : 24–25 maja 2011 r., Bielsko-Biała : zbiór referatów / UTEX®. — [Rybnik : UTEX], [2011]. — S. 5–12. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Carbon dioxide utilization within ash-water suspensions deposited in underground coal mines / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // W: Carbon dioxide sequestration in geological media – State of the science / eds.: M. Grobe, J. C. Pashin, R. L. Dodge. — [Tulsa] : AAPG, 2009. — (AAPG Studies in Geology ; [no.] 59). — ISBN: 978-0-89181-066-7 ; ISBN10: 0891810668. — S. 655–663. — Bibliogr. s. 662–663, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Foresight OGWK – analiza innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego z zastosowaniem metody DelphiForesight OGWK – analysis of innovativeness of wastes management technology for the wastes from hard coal mining industry using the Delphi method / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Foresight OGWK – analiza innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego z zastosowaniem metody DelphiForesight OGWK – innovativeness analysis of hard coal mining waste management technology with application of Delphi method / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2011 t. 13 cz. 2, s. 1289–1299. — Bibliogr. s. 1298, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Foresight OGWK – analiza innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego z zastosowaniem metody Delphi : [streszczenie][Assessment of innovation of hard coal mining waste management technologies – the Delphi method] / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: X Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska : Koszalin–Darłówko, 2011 = X National Polish scientific conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering / red. Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. — Koszalin : [s. n.], 2011. — ISBN: 978-83-7365-170-8. — S. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego : praca zbiorowa / pod red. Stefana Góralczyka ; autorzy: Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Beata B. Kłopotek, Wiesław KOZIOŁ, Aleksander Lutyński, Łukasz MACHNIAK, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Józef Szafarczyk, Beata Witkowska-Kita, Ewa Żbikowska ; Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. — Warszawa : IMBiGS, 2011. — 327 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 987-83-86040-20-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Granulat z popiołów ze spalania odpadów komunalnych jako składnik zawiesin popiołowo-wodnych[Granulate of municipal solid waste incineration ash as a component of fly ash suspension] / Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : VII warsztaty : 19–20 maja 2010 r., Jaworze : zbiór referatów / UTEX®. — [Rybnik : UTEX], [2010]. — S. 25–35. — Bibliogr. s. 34–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Metoda AHP jako sposób oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennegoAHP method as an innovative assessment of management technologies of waste from coal mining industry / Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Łukasz MACHNIAK, Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 31–40. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Metoda analizy krzyżowej w ocenie wpływu wybranych czynników na rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennegoCross-examination method for assessment of impact of the selected factors on development of innovative technologies for management of wastes from hard coal mining industry / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 15–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnychPossibilities of economic use of fluidized bed boiler waste / Zbigniew PIOTROWSKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/1, s. 73–85. — Bibliogr. s. 82–84, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Ocena innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego - metoda Delphi : [streszczenie][Innovation assessment of the technology, waste management from coal mining – Delphi method] / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 63, 65. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 803–804. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 804

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ocena innowacyjności technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego – metoda AHP : [streszczenie][Innovation assessment of the technology, waste management from coal mining – AHP method] / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Ł. MACHNIAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 65. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 811–821. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 821, Streszcz. — Na CD-ROMie dod. autor: Ł. Machniak

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ocena wpływu wybranych czynników na rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego – metoda krzyżowej analizy wpływów : [streszczenie][Influence assessment selected factors on innovation technology development of waste management from coal mining – cross impact analysis method] / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 65. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 808–810. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 809–810, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Odpady górnicze – czy cenny materiał?[Mining waste – are valuable material?] / Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Waldemar KĘPYS // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : XII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 12–14 maja 2010 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — Kraków : FMN–TiR, 2010. — ISBN: 978-83-928069-4-3. — S. 109–114. — Bibliogr. s. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Properties of wet fly ash suspensions seasoned in hard coal mine undergroundWłaściwości zawiesin popiołowo-wodnych sezonowanych w podziemiach kopalń węgla kamiennego / Zbigniew PIOTROWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/1, s. 113–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2441/piotrowski.pdf

 • słowa kluczowe: technologie górnicze, górnictwo podziemne, zawiesiny popiołowo-wodne, odpady drobnofrakcyjne

  keywords: underground mining, mining technology, fine grained waste, fly ash-water suspensions

19
 • Stałe uboczne produkty zgazowania węgla[Solid coal gasification by-products] / Maciej MAZURKIEWICZ, Radosław POMYKAŁA, Zbigniew PIOTROWSKI, Waldemar KĘPYS, Paulina ŁYKO // W: Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla : monografia / pod red. Stanisława Porady i Andrzeja Strugały. — Kraków ; Białystok : Drukarnia Cyfrowa - Partner Poligrafia, 2015. — ISBN: 978-83-63503-68-0. — S. 167–195. — Bibliogr. s. 189–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Technologie aplikacji mieszanin mineralnych do wyrobisk i zrobów w podziemnych zakładach górniczych[Technologies of mineral mixtures application in underground mining plants] / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Model bezpiecznej eksploatacji górniczej w warunkach kumulacji i koincydencji zagrożeń wentylacyjnych, metanowych i pożarowych : praca zbiorowa / pod red. Wacława Dziurzyńskiego. — Kraków : Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, 2010. — ISBN: 978-83-929976-3-4. — S. 191–223. — Bibliogr. dla całej książki s. 225–228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • The temperature influence on the properties of the fine-grained suspension used in underground workingsWpływ temperatury na właściwości płynnych zawiesin drobnoziarnistych stosowanych w wyrobiskach podziemnych / Radosław POMYKAŁA, Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI, Paulina ŁYKO, Aleksandra GRZYWA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 4, s. 1053–1070. — Bibliogr. s. 1069–1070

 • słowa kluczowe: reologia, popiół lotny, zagrożenie pożarowe

  keywords: suspension, rheology, fly ash, underground fire hazard

22
 • The utilization of energy waste in Polish underground coalmines / Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Jerzy Kanafek // W: 2009 World of Coal Ash (WOCA) conference [Dokument elektroniczny] : May 4–7, 2009, Lexington, KY, USA / University of Kentucky. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2009]. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.flyash.info/2009/144pomykala2009.pdf [2012-10-09]. — Bibliogr. s. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Torkretowanie jako element sztucznej bariery izolacyjnej podziemnego składowiska odpadówThe spraying with concrete as an element of the insulating artificial barrier for underground waste landfill / Maciej MAZURKIEWICZ, Jan Palarski, Franciszek Plewa, Zbigniew PIOTROWSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 8, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wpływ fizycznych własności popiołów lotnych na poziom zagrożenia metanowego i pożarowego w polach eksploatacyjnychEffects of physical properties of fly ashes on the level of fire and methane hazard in mining panels / Eugeniusz Krause, Krzysztof Łukowicz, Zbigniew PIOTROWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 4/2, s. 140–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.. — GzN 2009 GIG : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2009 : technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Targanice k/Żywca, 3–6 listopada 2009 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [etc.]. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wpływ mineralnej karbonatyzacji na wymywalność zanieczyszczeńImpact of mineral carbonation on pollutants leachability / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Zbigniew PIOTROWSKI // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2009 t. 11 cz. 2, s. 1083–1093. — Bibliogr. s. 1091–1092, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych