Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Piotrowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Numeryczna symulacja procesu roztwarzania granulowanego trójtlenku molibdenu w ciekłym żeliwie stopowymNumerical simulation of the trioxide molybdenum granule dissolution in the liquid alloy cast iron / Andrzej PIOTROWSKI, Czesław MALINOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 693–701. — Bibliogr. s. 701

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Numeryczne modelowanie przepływu powietrza za wentylatorem wolnostrumieniowym w wyrobiskach ślepych[Numerical simulation of air flow in blind headings ventilated with jet fans] / Marian BRANNY, Andrzej PIOTROWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003. — 74 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Perlikiem ; 7). — Bibliogr. s. 73–74. — ISBN10: 83-89388-36-7

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Sposób oczyszczania odpadowych wód koksowniczych z inhibitorów biodegradacyjnych[Method of removing biodegradation inhibitors from coking plant waste-water] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Koksownicze ZDZIESZOWICE Sp. z o. o., Zdzieszowice ; wynalazca: Aleksander KARCZ, Piotr BURMISTRZ, Andrzej PIOTROWSKI, Andrzej ROZWADOWSKI, Jan Bury, Czesław Olczak, Czesław Sikorski, Władysław Śmigiel. — Int.Cl.: C02F 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199636 B1 ; Udziel. 2008-03-27 ; Opubl. 2008-10-31. — Zgłosz. nr P.353074 z dn. 2002-03-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199636B1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych