Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Zabierowski, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1175-3836

ResearcherID: brak

Scopus: 56408386400

PBN: 910004

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Aparat i układ do sterowania przepływem i wymiany ciepła ziaren fazy fluidalnej do aparatu z warstwą z ograniczoną fluidyzacją[Apparatus and system for controlling the flow and heat transfer of fluid phase particles into a device with limited fluidisation layer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZABIEROWSKI Piotr. — Int.Cl.: B01J 8/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395170 A1 ; Opubl. 2012-12-17. — Zgłosz. nr P.395170 z dn. 2011-06-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 26, s. 8-9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395170A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of carbon molecular sieves for separation of methane-nitrogen mixture by adsorption technique / M. BAŁYS, B. BUCZEK, P. ZABIEROWSKI // W: CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2, Separation processes / Česká Společnost Chemického Inženýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — P3.161 s. 372–373

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of fly ash for mineral carbonation of $CO_2$ / Katarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka ĆWIK, Ignasi Casanova, Natalia CZUMA, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 119. — Bibliogr. s. 119. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-21]. — A. Ćwik - dod. afiliacja: UPC Universitat Politècnica de Catalunya, Institute of Energy Technologies; Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering

 • keywords: CO2, fly ash, mineral carbonation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Carbonation of fly ash with a high content of calcium oxide / Marta KAMIENOWSKA, Jakub Sobala, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Contemporary problems of power engineering and environmental protection 2018 [Dokument elektroniczny] / ed. by Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Department of Technologies and Instalations for Waste Management. Silesian University of Technology, 2019. — Publikacja zawiera materiały z: VI\textsuperscript{th} conference on environmental protection and energy : 7\textsuperscript{th} December 2018, Gliwice. — e-ISBN: 978-83-950087-3-3. — S. 335–339. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1AalgLm7i40G6I7FAtlcGLt8bUIPJH8s2/view [2019-02-18]. — Bibliogr. s. 339, Abstr.

 • keywords: carbon dioxide, fly ash, carbonation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Confined fluidised bed porosity in the light of bubbling-bed models / Piotr ZABIEROWSKI // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2012 vol. 33 nr 3, s. 431–444. — Bibliogr. s. 443–444

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10176-012-0037-7

6
7
 • Drying of air by adsorption using confined fluidization technique / Piotr ZABIEROWSKI, Bronisław BUCZEK // W: CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2, Separation processes / Česká Společnost Chemického Inženýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — P3.155 s. 368

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dystrybutor płynu i cząstek ciała stałego do aparatu z warstwą z ograniczoną fluidyzacją[Fluid and fine solid particles dystributor for apparatus with confined fluidised bed] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZABIEROWSKI Piotr. — Int.Cl.: C10G 9/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 379850 A1 ; Opubl. 2007-12-10. — Zgłosz. nr P.379850 z dn. 2006-06-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2007  nr 25, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL379850A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dystrybutor płynu i cząstek ciała stałego do aparatu z warstwą z ograniczoną fluidyzacją[Fluid and fine solid particles dystributor for apparatus with confined fluidised bed] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr ZABIEROWSKI. — Int.Cl.: B01J 8/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 208529 B1 ; Udziel. 2010-11-16 ; Opubl. 2011-05-31. — Zgłosz. nr P.379850 z dn. 2006-06-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL208529B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fluidyzacja i czas opadania złoża mieszanin o bidyspersyjnym rozkładzie wielkości cząstekFluidization and bed collapse of mixtures with bidispersed particle size distribution / Bronisław BUCZEK, Piotr ZABIEROWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 2, s. 190–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: fluidyzacja , czas opadania złoża, rozkład bidyspersyjny

  keywords: fluidization, bed collapse, bidispersed particle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.2.1

11
 • Fly ash granulated and non-granulated zeolites for removal of selected exhaust gases pollutants / Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 128. — Bibliogr. s. 128

 • keywords: granulation, sorption, fly ash zeolite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Front sorpcji w warstwie z ograniczoną fluidyzacjąAdsorption zone in confined fluidized bed / Piotr ZABIEROWSKI, Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 291–294. — Biblioghr. s. 294, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Heat transfer of the adsorption process in a confined fluidized bedWymiana ciepła w procesie adsorpcji w złożu z ograniczoną fluidyzacją / Piotr ZABIEROWSKI // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2008 vol. 29 z. 1, s. 191–200. — Bibliogr. s. 199

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Hydrodynamika fluidyzacji w złożu stacjonarnym o różnym kształcie ziarenHydrodynamics of confined fluidization in a stationary bed with various particle shape / Bronisław BUCZEK, Piotr ZABIEROWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 11, s. 1977–1981. — Bibliogr. s. 1981

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.10.15

15
 • Interactions between $CH_4$ and $CO_2$ gas mixtures and hard coal in the context of potential sequestration of carbon dioxide in underground sites in PolandAnaliza oddziaływań mieszaniny gazów $CH_4$ i $CO_2$ z węglem kamiennym w aspekcie możliwości podziemnego składowania ditlenku węgla w regionie Polski / Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Katarzyna CZERW, Natalia CZUMA, Piotr ZABIEROWSKI // Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk = Transactions of the Strata Mechanics Research Institute ; ISSN 1643-1030. — 2017 t. 19 nr 3, s. 55–60. — Bibliogr. s. 59–60, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel, sorpcja, sekwestracja, mieszanina gazów

  keywords: coal, sorption, sequestration, gas mixture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mass transfer in the adsorption process of water vapour in a confined fluidized bedWymiana masy w procesie adsorpcji pary wodnej w złożu z ograniczoną fluidyzacją / Piotr ZABIEROWSKI // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2009 t. 30 z. 3, s. 389–402. — Bibliogr. s. 400–401

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Obtaining a lignite-based biochar displaying adsorption properties / Elżbieta Jószczuk, Katarzyna ZARĘBSKA, Natalia CZUMA, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI // W: VSS : Vienna young Scientists Symposium : June 7–8, 2018 / ed. by Philipp Hans, [et al.] ; TU Wien. — Gumpoldskirchen : Book-of-Abstracts.com, cop. 2018. — ISBN: 978-3-9504017-8-3. — S. 96–97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ograniczona fluidyzacja w technice i technologii oraz w konstrukcjach aparatów do procesów adsorpcyjnychConfined fluidization in technique, technology and the adsorber constructions / Piotr ZABIEROWSKI, Bronisław BUCZEK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 11, s. 1974–1977. — Bibliogr. s. 1977

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12916/przemchem.2014.1974

20
 • Perlite based fireresistant and insulating materials / Katarzyna ZARĘBSKA, Natalia CZUMA, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI, Elżbieta Jószczuk // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 126. — Bibliogr. s. 126. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-21]

 • keywords: fly ash, perlite, geopolimer, insulation material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przegląd zastosowań złoża z ograniczoną fluidyzacjąApplications of the confined fluidized bed / Piotr ZABIEROWSKI // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 287–290. — Bibliogr. s. 290, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób prowadzenia procesu adsorpcyjnego w złożu stałym z ograniczoną fluidyzacją[Method for conducting adsorption process in solid bed with limited fluidization] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BUCZEK Bronisław, ZABIEROWSKI Piotr. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B01D 53/02. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 363819 A1 ; Opubl. 2005-06-13. — Zgłosz. nr PL363819 z dn. 2003-12-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 12, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL363819A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sposób prowadzenia procesu adsorpcyjnego w złożu stałym z ograniczoną fluidyzacją[Method for conducting adsorption process in solid bed with limited fluidization] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bronisław BUCZEK, Piotr ZABIEROWSKI. — Int.Cl.: B01D 53/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 202307 B1 ; Udziel. 2008-12-17 ; Opubl. 2009-06-30. — Zgłosz. nr P.363819 z dn. 2003-12-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL202307B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Synteza materiałów izolacyjnych na bazie wytypowanych materiałów odpadowychSynthesis of insulating materials based on selected waste materials / Alicja Błaszczyk, Paweł BARAN, Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr ZABIEROWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów [Dokument elektroniczny] : 43. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 30 maja 2019 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — 1 dysk optyczny. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; 12). — e-ISBN: 978-83-7193-703-3. — S. 322–324. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 324, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Synteza materiału termoizolacyjnego na bazie popiołu lotnego[Synthesis of thermo-isolating fly ash based material] / Elżbieta Jószczuk, Piotr ZABIEROWSKI, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2018 [Dokument elektroniczny] : gospodarka obiegu zamkniętego : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia, Moniki Czop i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2019. — Publikacja zawiera materiały z VI Konferencji Ochrony Środowiska i Energetyki : 7 grudnia 2018, Gliwice. — e-ISBN: 978-83-950087-2-6. — S. 43–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://cleanalternative.eu/epae-conference-monographs-are-available-online/ [2019-03-06]. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz.

 • słowa kluczowe: perlit ekspandowany, popiół lotny, materiał izolacyjny

  cyfrowy identyfikator dokumentu: