Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wyszomirski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: EHQ-1330-2022

Scopus: 6506306172

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 225, z ogólnej liczby 231 publikacji Autora


1
2
 • A settlement of the Early Eastern Linear Pottery Culture at Moravany (Eastern Slovakia) / Marek Nowak, Tomasz Kalicki, Janusz Krzysztof Kozłowski, Małgorzata Kaczanowska, L'ubomíra Kaminská, Maria Lityńska-Zając, Ewa STOBIERSKA, Marian Vizdal, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Recherches archeologiques de 1999–2003 / L'Institut d'Archeologie de l'Universite de Cracovie. — Kraków : [IA. UJ], 2006. — S. 307–335. — Bibliogr. s. 333–335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Actinides and heavy metals in clayey rocks of Poland – some examples / Piotr WYSZOMIRSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2003 z. 22, s. 240–244. — Bibliogr. s. 244. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz konferencji „Perspektywy rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałychA current survey of Polish deposits of dolomites applicable in the industry of refractories / Bogusław Bąk, Barbara Radwanek-Bąk, Piotr WYSZOMIRSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 t. 27 z. 1, s. 21–47. — Bibliogr. s. 44–46, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96888-29927?filename=A%20current%20survey%20of.pdf

 • słowa kluczowe: dolomit dewoński, przemysł materiałów ogniotrwałych, dolomit spieczony, dolomit konwertorowy, dolomit triasowy

  keywords: refractories, Triassic dolomites, Devonian dolomites, converter dolomite, sintered dolomite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Alunites in the red beds of the “Marcel” coal mine, Upper Silesian Coal Basin, PolandAłunit w tzw. pstrych utworach z kopalni węgla kamiennego „Marcel”, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Polska / Ireneusz LIPIARSKI, Marek MUSZYŃSKI, Piotr WYSZOMIRSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 1, s. 3–17, [1] k. tabl.. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol35no1/vol35no1_01.pdf

 • keywords: Upper Silesian Coal Basin, red beds, natroalunite, alunite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza mössbauerowska „czarnego rdzenia” w płytkach ceramicznych i surowcach ilastych do ich produkcjiMössbauer analysis of “black core” in ceramic tiles and in clayey raw materials for their production / Paweł STOCH, Piotr WYSZOMIRSKI // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza mössbauerowska {\em czarnego rdzenia} w wybranych tworzywach ceramicznychMössbauer analysis of {\it black core} in some ceramic materials / Paweł STOCH, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1117–1124. — Bibliogr. s. 1124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnieniaThermal analysis of some domestic dolomite materials – selected issues / Małgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard GAJERSKI // W: XIV Międzynarodowa konferencja hutnicza : materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie : Wisła–Jawornik, 17–20 maj 2011 : streszczenia referatów = XIV-th International metallurgical conference : refractory materials in metallurgy: manufacturing, methods of testing, application : abstracts / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach [etc.]. — Gliwice : ICiMB-OMO, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 16–17. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnieniaSome aspects of the thermal analysis of Polish dolostones / Małgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard GAJERSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 619–625. — Bibliogr. s. 625, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of hot-stage microscopy to evaluating sample morphology changes on heating / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Piotr KOHUT // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2016 vol. 125 iss. 3, s. 1053–1059. — Bibliogr. s. 1058–1059, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-18. — P. Wyszomirski - dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnów. — tekst: https://goo.gl/ulRrNw

 • keywords: clay raw materials, hot stage microscopy, thermal expansion, lightweight ceramic aggregates, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-016-5323-z

11
 • Badania faz żelazistych w kopalinie skaleniowo-kwarcowej ze SławniowicExaminations of ferruginous phases in the feldspar-quartz rock from Sławniowice / Ewa Lewicka, Piotr WYSZOMIRSKI, Jan ŻUKROWSKI // W: XVII konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 14–16.11.2007 / PAN. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : IGSMiE PAN. Wydawnictwo, 2007. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 71). — Opis część. wg okł.. — ISBN: 978-83-60195-70-3. — S. 173–184. — Bibliogr. s. 183, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania fazowe i chemiczne krajowych i zagranicznych płytek {\em gres porcellanato}Phase and chemical composition of domestic and foreign {\it gres porcellanato} ceramic tiles / Ferdynand Gacki, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 445–453. — Bibliogr. s. 453, Abstr.. — Abstrakt W: W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowegoResearch on possible application of waste basaltic dust / Ferdynard Gacki, Jacek FELIKS, Piotr WYSZOMIRSKI // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 174–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.. — Piotr Wyszomirski – dodatkowa afiliacja: Instytut Politechniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

 • słowa kluczowe: granulacja, grudkownik wibracyjny, klinkier ceramiczny, pył bazaltowy

  keywords: granulation, vibration balling chute, ceramic clinker, basaltic dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania nad modyfikacją chemiczną kopaliny ilastej z KWB Adamów w aspekcie kompleksowego jej wykorzystaniaResearch on chemical modification of clay mineral from Adamow Lignite Surface Mine in the aspect of its comprehensive utilisation / Piotr WYSZOMIRSKI, Adam GAWEŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 1999 R. 41 nr 1, s. 28–38. — Bibliogr. s. 37–38, Summ.. — Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym : materiały IV konferencji : Ślesin 5–7 maja 1999 r. / KWB Adamów ; Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT Wrocław. — Wrocław : IGO POLTEGOR-INSTYTUT, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania nad odpornością spieczonych dekarbonatów dolomitowych na ich hydratacjęInvestigations on hydration resistance of sintered dolomite decarbonates / WYSZOMIRSKI P., NIESYT M., KIELSKI A. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania nad przydatnością kopaliny kaolinowo-kwarcowej z Wądroża Wielkiego (Dolny Śląsk) do produkcji płytek ceramicznych[Studies on usefulness of kaolin-kwarc rock from Wądroże Wielkie (Lower Silesia) for the production of ceramic tiles] / Piotr WYSZOMIRSKI, Adam Karbownik // W: XIX Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 4–6 listopada 2009 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : PAN. IGSMiE, 2009. — ISBN: 978-83-60195-72-7. — S. 323–334. — Bibliogr. s. 334

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania porównawcze melafirów dolnośląskich w aspekcie produkcji włóknistych materiałów izolacyjnychComparative studies of lower silesian melaphyres from the viewpoint of the production of insulating fibrous / Małgorzata Lubas, Piotr WYSZOMIRSKI, Zygmunt Nitkiewicz // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 811–817. — Bibliogr. s. 817. — Abstrakt W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Baza surowców ilastych krajowego przemysłu ceramiki budowlanej i kierunki jej ewolucji[Resources of clayey raw materials for domestic building ceramics and directions of their evolution] / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2003 R. 45 nr 3, s. 3–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Bentonity jako uniwersalny surowiec wielu dziedzin przemysłuBentonite as a versatile industrial mineral for different markets / Piotr WYSZOMIRSKI, Ewa Lewicka // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. 3, s. 5–19. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96630-29710?filename=Bentonite%20as%20a%20versatile.pdf

 • słowa kluczowe: surowce zasobne w smektyty, bentonity, zasoby krajowe, bentonity importowane

  keywords: bentonites, smectite-rich industrial minerals, domestic resources, imported bentonites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bentonity słowackie i ich wykorzystanie w polskim przemyśleSlovak bentonite and their utilization in Polish industry / Ewa Lewicka, Piotr WYSZOMIRSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/4, s. 235–250. — Bibliogr. s. 248–249, Streszcz., Abstr.. — XVIII Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 5–7 listopada 2008 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ceramic raw materials – a wealth of the Nysa Euroregion / Piotr WYSZOMIRSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2006 vol. 37 no. 2, s. 150–151. — The annual symposium of the Polish Clay Group 2005 : Sobótka near Wrocław, 16–17th June, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Characteristics of some Polish dolostones and their hydration resistance after sintering / Małgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Andrzej KIELSKI, Czesław Goławski // W: 55\textsuperscript{th} International colloquium on Refractories 2012 : refractories for metallurgy : September 19\textsuperscript{th} and 20\textsuperscript{th}, 2012, Aachen, Germany. — Germany : ECREF European Centre for Refractories gemeinnützige GmbH, cop. 2012 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-00-037756-3. — S. 222–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Characteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles : [abstract] / W. PANNA, P. WYSZOMIRSKI, M. GAJEK // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczawnica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakt opublikowany w Session ME. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnów

 • keywords: viscosity, aggregates, ceramic industry, gres tiles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Charakterystyka drobnych frakcji ziarnowych z przeróbki granitów strzegomskich pod kątem ich zastosowania do produkcji płytek ceramicznychCharacteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Marcin GAJEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 3, s. 59–75. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97075-29568?filename=Characteristics%20of%20the.pdf

 • słowa kluczowe: drobne frakcje granitowe, granity strzegomskie, topniki ceramiczne, płytki gresowe

  keywords: gres tiles, fine-grained granite waste, Strzegom granites, ceramic fluxes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-31

25
 • Charakterystyka iłu poznańskiego z KWB {\em Konin} w aspekcie możliwości pozyskiwania surowca smektytowegoThe characteristic of {\it Posnania} clay from {\it KWB Konin} at aspect of smectit raw material obtaining / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 143. — Pełny tekst w: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8389541548. — S. 1331–1338. — Bibliogr. s. 1338. — W pełnym tekście dod. autor: Ewa Lewicka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: