Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Witakowski, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie[Non-contact methods of observations and measurements of building structures : total quality management system in civil engineering] / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2009. — 147 s.. — (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ; 443/2009). — Tryb dostępu: http://www.itb.pl/files/itb/443_do_inter_0.pdf [2015-03-23]. — Bibliogr. s. 141–147. — ISBN: 978-83-249-2000-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : materiały z IX sympozjum : Warszawa 2010[Wireless monitoring of building objects] / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : ITB, 2010. — 1 dysk optyczny. — 153 s.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — ISBN: 978-83-249-3202-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Centrum Budowlanych Usług Internetowych : obecne możliwości i rozwój[Centre od Building Internet Services : present possibilities and development] / Piotr WITAKOWSKI // W: Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : materiały z IX sympozjum : Warszawa 2010 / red. nauk. Piotr Witakowski ; Instytut Techniki Budowlanej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : ITB. Dział Wydawniczy, 2010. — 1 dysk optyczny. — (TQM w Budownictwie). — Dod. ISBN ISBN 978 83-249-3202-3. — ISBN: 978-83-249-2944-3 ; e-ISBN: 978-83-249-2000-6. — S. 16–78. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 147–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geotechniczne Laboratorium Wirtualne jako informatyczny system zarządzania badaniami geoinżynieryjnymiThe Geotechnical Virtual Laboratory as information system of geoengineering research management / Dorota PAWLUŚ, Piotr WITAKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 519–526. — Bibliogr. s. 526, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_52.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie badaniami, system informatyczny, laboratorium wirtualne

  keywords: research management, information system, virtual laboratory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Internetowy system monitorowania przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanychThe Internet system of monitoring of displacements and the deformation of building objects / Piotr WITAKOWSKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2007 nr 12, s. 44. — 36 KKBN : 36 Krajowa Konferencja badań nieniszczących : Karkonosze 23–25 października 2007 r. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2007 + CD-ROM. — ISBN 978-83-87982-47-8. — Pełny tekst w: 36 KKBN [Dokument elektroniczny] : 36 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Karkonosze, 23–25 października 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. 270–275, Bibliogr. s. 275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Konferencja Smoleńska : 22.10.2012 : materiały konferencyjne[Smolensk conference : 22.10.2012 : materials of conference] / red. Piotr WITAKOWSKI. — Warszawa : Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, 2013. — 188 s.. — ISBN: 978-83-936018-0-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kryzys gospodarczy a budownictwo mieszkaniowe[The economic crisis and housing construction] / Piotr WITAKOWSKI // Domy Spółdzielcze ; ISSN 0137-7078. — 2009 nr 12, s. 4–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Laserowo-wizyjna metoda pomiaru przemieszczeń obiektów budowlanych[Laser-visual measurement method for displacements of building structures] / Piotr WITAKOWSKI // W: Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2009. — (Instrukcje, Wytyczne, Regulaminy ; 443/2009). — e-ISBN: 978-83–249-2000-6. — S. 41–60. — Tryb dostępu: http://www.itb.pl/old/443%20do%20inter.pdf [2010-01-18]. — Bibliogr. s. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Laserowo-wizyjny pomiar przemieszczeń jako podstawa systemu zdalnego monitorowania obiektów budowlanych podczas budowy i eksploatacjiThe laser-video measurement of displacements as a basis of remote system of the building structures monitoring during their realization and exploitation / Piotr WITAKOWSKI // W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kłoska, Witolda Prószyńskiego ; oprac. Abbas S., [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. — Na obwol. dod.: Monografia. — ISBN: 978-83-7335-514-9. — S. 161–171. — Bibliogr. s. 170–171, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mechanizm zniszczenia w wybranych katastrofach lotniczych[The mechanism of destruction in the selected plane crashes] / Piotr WITAKOWSKI // W: Konferencja Smoleńska : 22.10.2012 : materiały konferencyjne / red. Piotr Witakowski. — Warszawa : Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, 2013. — ISBN: 978-83-936018-0-6. — S. 35–54. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Od przyrządu analogowego do laboratorium wirtualnegoFrom analogue apparatus to virtual laboratory / Dorota PAWLUŚ, Piotr WITAKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 130–133. — Bibliogr. s. 133. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Postulowane cele i środki polityki mieszkaniowej państwa[Postulated the aims and means of the housing state policy] / Piotr WITAKOWSKI // W: XX Jubileuszowa Konferencja Spalska pt. Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych : miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kryzysu gospodarczego : Spała 5–7 października 2009 : referaty / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Warszawski, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe. — [Warszawa : PZIiTB. Oddział], 2009. — ISBN: 978-83-7165-828-0. — S. 166–174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Robotyzacja robót budowlanych[Robotization of building works] / Piotr WITAKOWSKI // W: Teleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr Witakowski. — Warszawa : PIAP, 2009. — (Monografie, Studia, Rozprawy / Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów). — ISBN: 978-83-61278-05-4. — S. 13–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Robotyzacja w budownictwie : teraźniejszość i przyszłość, Cz. 1[Robotization in building : present and future, Pt. 1] / Piotr WITAKOWSKI // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2010 nr 6, s. 82–85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sytuacja mieszkaniowa w Polsce a kryzys[Housing situation in Poland] / Piotr WITAKOWSKI // W: XX Jubileuszowa Konferencja Spalska pt. Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych : miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kryzysu gospodarczego : Spała 5–7 października 2009 : referaty / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Warszawski, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe. — [Warszawa : PZIiTB. Oddział], 2009. — ISBN: 978-83-7165-828-0. — S. 3–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sytuacja mieszkaniowa w Polsce a kryzys[Housing situation in Poland] / Piotr WITAKOWSKI // Domy Spółdzielcze ; ISSN 0137-7078. — 2009 nr 11, s. 4–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Technologia konstrukcji masywnych z betonu[Technology of massive constructions concrete] / Piotr WITAKOWSKI // W: Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych : warsztaty inżynierów budownictwa : VI konferencja naukowo-techniczna : Puławy 19–21 października 2009 r. / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddziały: Białostocki, Gdański, Lubelski, Olsztyński, Warszawski. — Warszawa : Wacetob Sp. z o.o., [2009]. — ISBN: 978-83-7165-698-9. — S. 193–222. — Bibliogr. s. 221–222, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Teleinformatyka jako podstawa monitoringu w budownictwie : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie[ICT as the basis for building monitoring] / [aut.]: Piotr WITAKOWSKI, Dorota PAWLUŚ, Zbigniew Postawa, Artur LASOŃ, Adam Goździkiewicz, Wojciech Pietrow, Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Krzysztof KRUPIŃSKI, Tadeusz UHL, Janusz Sztajer ; [red. nauk.]: Piotr WITAKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 167 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 484). — Bibliogr. s. 158–167. — ISBN: 978-83-7464-557-7. — Błędnie podane nazwisko: Krzysztof Kurpiński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Teleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie[Teleinformatization and the automation of works on a building site : total quality management system in civil engineering] / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Warszawa : PIAP, 2009. — 125 s.. — (Monografie, Studia, Rozprawy / Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów). — Bibliogr. s. 115–120. — ISBN: 978-83-61278-05-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wprowadzenie[Introduction] / Piotr WITAKOWSKI // W: Teleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr Witakowski. — Warszawa : PIAP, 2009. — (Monografie, Studia, Rozprawy / Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów). — ISBN: 978-83-61278-05-4. — S. 5–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wprowadzenie[Introduction] / Piotr WITAKOWSKI // W: Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2009. — (Instrukcje, Wytyczne, Regulaminy ; 443/2009). — e-ISBN: 978-83–249-2000-6. — S. 7–40. — Tryb dostępu: http://www.itb.pl/old/443%20do%20inter.pdf [2010-01-18]. — Bibliogr. s. 141–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wprowadzenie[Introduction] / Piotr WITAKOWSKI // W: TQM w budownictwie [Dokument elektroniczny] : Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych : materiały z IX sympozjum System kompleksowego zarzadzania jakością w budownictwie : 28.04.2009 / red. nauk. Piotr Witakowski ; ITB Instytut Techniki Budowlanej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : ITB, 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-249-3202-3. — S. 7–15. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wprowadzenie do bezprzewodowego zarządzania w budownictwie[Introduction to the wireless management in construction] / Piotr WITAKOWSKI // W: Bezprzewodowe zarządzanie procesem budowlanym : [monografia z Sympozjum nt. kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : 28.10.2009] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0399). — Na s. tyt. dod.: System kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie. — ISBN: 978-83-7464-386-3. — S. 13–56. — Bibliogr. s. 135–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wprowadzenie do konferencji[Introduction to the conference] / Piotr WITAKOWSKI // W: Konferencja Smoleńska : 22.10.2012 : materiały konferencyjne / red. Piotr Witakowski. — Warszawa : Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, 2013. — ISBN: 978-83-936018-0-6. — S. 9–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wstęp[Introduction] / Piotr WITAKOWSKI // W: Bezprzewodowe zarządzanie procesem budowlanym : [monografia z Sympozjum nt. kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : 28.10.2009] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0399). — Na s. tyt. dod.: System kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie. — ISBN: 978-83-7464-386-3. — S. 6–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: