Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wilk, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Characterization of nanostructured manganese spinel – a cathode material obtained by a sol-gel method / J. MOLENDA, J. MARZEC, P. WILK, M. Molenda, R. Dziembaj // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35, s. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Fibrous, bioactive composite materials for bone regeneration / M. BŁAŻEWICZ, E. STODOLAK, P. WILK, D. Czapnik-Wołowska // W: Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the international conference : Vienna, October 22–25, 2006 / ed. Andrzej J. Nadolny ; PAN Polska Akademia Nauk. Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria. — Vienna : SC PAS, 2006. — (Conference Proceedings and Monographs / Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria ; vol. 6). — S. 148. — Bibliogr. s. 148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Structural and electrical properties of ${LiNi_{1-y}Co_{y}O_{2}}$ / P. WILK, J. MARZEC, J. MOLENDA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2003 vol. 157 iss. 1–4 art. no. PII S0167-2738(02)00196-0, s. 109–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.. — 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : Cracow, May 9–12, 2001

 • keywords: structural property, electrical property, LiNi(1-y)CoyO(2)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S0167-2738(02)00196-0

5
6
 • Structural, electrical and electrochemical properties of the $LiFe_{y}Mn_{2-y}O_{4}$ ($00.5$) system / M.ZIEMNICKI, K.ŚWIERCZEK, J.MARZEC, P.WILK, J.MOLENDA // Molecular Physics Reports; ISSN1505-1250. 2002 vol.35, s.21–25. Bibliogr. s.25, Abstr.. VIIINational symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The effect of 3d substitutions in the manganese sublattice on the charge transport mechanism in manganese spinel / J. MOLENDA, J. MARZEC, P. WILK, K. ŚWIERCZEK, M. ZIEMNICKI, W. OJCZYK // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Własności strukturalne, elektryczne i elektrochemiczne spineli manganowych otrzymywanych metodą „soft chemistry” oraz metodą wysokotemperaturową[Structural, electrical and electrochemical properties of manganese spinels obtained by soft chemistry and high-temperature methods] / J. MOLENDA, J. MARZEC, K. ŚWIERCZEK, P. WILK, R. Dziembaj, M. Molenda // W: Przewodniki szybkich jonów : VIII krajowe sympozjum : Gdańsk – Jelitkowo 16–18 maja 2002 : program i streszczenia / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. — Gdańsk : [PG], 2002. — S. [1], P8. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Własności transportowe i elektrochemiczne układu ${Li_{x}Ni_{y}Co_{1-y}O_{2}}$[Transport and electrochemical properties of ${Li_{x}Ni_{y}Co_{1-y}O_{2}}$] / P. WILK, J. MOLENDA, J. MARZEC // W: Przewodniki szybkich jonów : VII krajowe sympozjum : Poznań/Kiekrz, 5–7 maja 1999 : program i streszczenia / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. — [Poznań : IFM PAN], [1999]. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Własności transportowe i elektrochemiczne układu ${Li_{x}Ni_{y}Co_{1-y}O_{2}}$[Transport and electrochemical properties of the ${Li_{x}Ni_{y}Co_{1-y}O_{2}}$ system] / Piotr WILK, Janina MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : materiały VI krajowego sympozjum : Mogilany 10 – 12 września 1997 / red. wyd. Janina Molenda, Jacek Marzec ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [1997]. — S. 125–128. — Bibliogr. s. 128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ kobaltu na własności $LiNi_{1-y}Co_{y}O_{2}$[Influence of cobalt on the properties of $LiNi_{1-y}Co_{y}O_{2}$] / P. WILK, J. MOLENDA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 707. — Bibliogr. s. 707

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ podstawień 3d w podsieci manganu na mechanizm transportu ładunku w spinelu manganowym[The influence of 3d substitution in manganese sublattice on the charge transport mechanism in manganese spinel] / J. MOLENDA, J. MARZEC, K. ŚWIERCZEK, M. ZIEMNICKI, P. WILK, W. OJCZYK // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 717

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ podstawień 3d w podsieci manganu na mechanizm transportu ładunku w spinelu manganowym[The influence of 3d substitution in manganese sublattice on the charge transport mechanism in manganese spinel] / J. MOLENDA, J. MARZEC, K ŚWIERCZEK, M. ZIEMNICKI, P. WILK, W. OJCZYK, R. Dziembaj, M. Molenda // W: Przewodniki szybkich jonów : VIII krajowe sympozjum : Gdańsk – Jelitkowo 16–18 maja 2002 : program i streszczenia / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. — Gdańsk : [PG], 2002. — S. [1], P9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: