Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr W. Saługa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7782-9947 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6506800622

PBN: 5e709288878c28a0473976fa

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na moc przez koparki kryptowalut w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznegoThe analysis of the possibility of providing demand side response services by cryptocurrency miners in order to improve energy security / Damian Mrowiec, Piotr SAŁUGA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 104, s. 55–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, koparki kryptowalut, kopanie kryptowalut, kryptowaluta, usługi DSR, redukcja zapotrzebowania

  keywords: energy security, demand side response, cryptocurrency, cryptocurrency miners, mining cryptocurrencies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/124361

2
3
 • Definicja stref czasowych wielostrefowej taryfy dynamicznej dla odbiorców grupy taryfowej G12Definition of time of use tariff time zones for G12 tariff group users / Kinga Bojda, Piotr SAŁUGA // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 63, s. 73–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz.. — P. Saługa – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE'19 : XIX konferencja naukowa : Jastrzębia Góra, 12–14 czerwca 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_63.pdf

 • słowa kluczowe: analiza skupień, taryfy dynamiczne, definicja stref czasowych, taryfa TOU

  keywords: cluster analysis, dynamic tariffs, time zones definition, TOU tariff

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.63.15

4
 • Dobór stopy dyskontowej dla długoterminowych projektów sekwencyjnych z branży surowców mineralnychDiscount rate selection for long-term sequential mineral projects / Piotr W. SAŁUGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 3, s. 49–70. — Bibliogr. s. 67–69, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97157-29642?filename=Discount%20rate%20selection.pdf

 • słowa kluczowe: degresywna stopa dyskontowa, stopa dyskontowa „dostosowana do ryzyka”, wycena projektów górniczych

  keywords: risk adjusted discount rate, mineral project valuation, time varying discount rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0036

5
 • Dyskretna aproksymacja procesu stochastycznego zmian cen energii elektrycznej na przykładzie oceny ryzyka funkcjonowania elektrociepłowni[The discrete approximation of the stochastic process of electricity price changes on the example of the risk assessment of the CHP plant] / Paweł JASTRZĘBSKI, Piotr W. SAŁUGA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 31

 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, planowanie produkcji, kogeneracja, proces Wienera

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dyskretna aproksymacja procesu stochastycznego zmian cen energii elektrycznej na przykładzie oceny ryzyka funkcjonowania elektrociepłowniDiscrete approximation of the stochastic process of changes in electricity prices on the example of CHP plant risk assessment / Paweł JASTRZĘBSKI, Piotr W. SAŁUGA // W: Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20II%20-%20RYZYKO.pdf} [2020-01-30]. — ISBN: 978-83-955544-6-9 ; e-ISBN: 978-83-955544-9-0. — S. 59–76. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, planowanie produkcji, kogeneracja, proces Wienera

  keywords: Monte Carlo simulation, production planning, cogeneration, Wiener process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ekonomiczno-finansowe aspekty implementacji rynków mocy w PolsceEconomic and financial effects of capacity market implementation in Poland / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński, Krzysztof Zamasz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rynek mocy, koszt nowego wejścia, CONE

  keywords: capacity market, cost of new entry, CONE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hard coal project valuation based on real options approach: multiplicative vs. arithmetic stochastic processWycena projektu węglowego z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych w schemacie iloczynowego i arytmetycznego procesu stochastycznego / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2016 vol. 32 iss. 1, s. 25–39. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97096-29587?filename=Hard%20coal%20project.pdf

 • słowa kluczowe: wycena, opcje rzeczowe, górnicze projekty inwestycyjne, procesy stochastyczne

  keywords: valuation, stochastic processes, mineral projects, real options

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2016-0006

9
10
 • Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznymThe concept of statistical process control application in the energy sector / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński, Radosław KAPŁAN, Paweł GRZESIAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2017 nr 6, s. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: karty kontrolne, sektor energetyczny, zarządzanie jakością, zdolność procesu, statystyczne sterowanie procesem

  keywords: energy sector, quality management, process capability, statistical process control, control charts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metodi prognoznoï ocínki spriâtlivostí geologíčnogo seredoviŝa budívnictvu ob'éktív pídzemnoï urbanístikiForecast assesment methods of geological environment promotion for the construction of urbanistics subjects / Gennadíj Ivanovič Gajko, Ivan Oleksandrovič Matvíjčuk, Volodimir Stefanovič Bilec'kij, Piotr SAŁUGA // Vìsnik Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìmenì V.N. Karazìna. Serìâ: Geologìâ, geografìâ, ekologìâ ; ISSN 2410-7360. — 2018 Vip. 48, s. 39-51. — Bibliogr. s. [51], Abstr.

 • keywords: Monte Carlo method, system approach, geological environment, geourbanism, underground space, forecast estimation, typifying method, morphological analysis, morphological tables, geomechanical risks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26565/2410-7360-2018-48-03

12
 • Ocena żywotności elektrowni opalanych węglem brunatnym w kontekście podaży paliw i regulacji środowiskowychAn analysis of the lifetime of lignite power plants in the context of fuel supplies potential and environmental regulations / Marcin Malec, Jacek Kamiński, Piotr SAŁUGA, Przemysław Kaszyński // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2015 nr 2, s. 79–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, wytwarzanie energii elektrycznej, regulacje środowiskowe, dyrektywa IED

  keywords: brown coal, power generation, environmental regulations, IED, Industrial Emissions Directive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pozyskanie surowców energetycznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej – koncepcja budowy modelu matematycznegoSteam coal supplies for power generation – the concept of a mathematical model / Jacek Kamiński, Piotr SAŁUGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 t. 30 z. 1, s. 39–52. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97014-29507?filename=Steam%20coal%20supplies%20for.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel energetyczny, surowce energetyczne, optymalizacja, energia pierwotna, modele matematyczne

  keywords: steam coal, optimisation, primary energy, mathematical models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0005

14
 • Risk-adjusted discount rate and its components in evaluating hard coal projects at the feasibility stageStopa dyskontowa dostosowana do ryzyka i jej składowe w procesie oceny projektów branży górnictwa węgla kamiennego na etapie wykonalności / Piotr W. SAŁUGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2019 vol. 35 iss. 3, s. 63–74. — Bibliogr. s. 71–73, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-112467-42305?filename=RISK-ADJUSTED%20DISCOUNT.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, koszt kapitału własnego, stopa dyskontowa dostosowana do ryzyka, projekty górnicze, studium wykonalności

  keywords: hard coal mining, cost of equity, feasibility study, risk adjusted discount rate, coal projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2019.128530

15
 • Rynek mocy w Polsce - aukcja jednocenowa vs. dyskryminacyjnaCapacity market in Poland: Pay-As-Clear vs. Pay-As-Bid auction / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 98, s. 167–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.. — Surowce energetyczne i energia : XXXI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 15–18 października 2017, Cz. 3

 • słowa kluczowe: rynek mocy, aukcja jednocenowa, aukcja dyskryminacyjna, cena mocy

  keywords: capacity market, Pay-As-Bid auction, Pay-As-Clear auction, capacity price

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rynki mocy w warunkach krajowego sektora wytwórczegoCapacity markets in the Polish power generation sector / Krzysztof Zamasz, Jacek Kamiński, Piotr SAŁUGA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2014 nr 6, s. 10–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: inwestycje, rynki mocy, regulacje

  keywords: investments, regulations, capacity markets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The basic problems of mineral resources valuation methodologies within the framework of System of Integrated Environmental and Economic AccountsPodstawowe problemy metodologii wyceny zasobów mineralnych w ramach systemu zintegrowanych środowiskowych i ekonomicznych rachunków narodowych / Krzysztof Galos, Marek Nieć, Piotr W. SAŁUGA, Robert Uberman // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 4, s. 5–20. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97082-29575?filename=The%20basic%20problems%20of.pdf

 • słowa kluczowe: zasoby kopalin, wycena złóż kopalin, rachunkowość środowiskowa, rachunki narodowe

  keywords: mineral resources, mineral asset valuation, environmental accounting, national accounts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-0034

19
20
 • The storage location problem in a coal supply chain: background and methodological approachLokalizacja składów węgla w łańcuchu dostaw do odbiorcy - tło i podejście metodyczne / Pablo Benalcazar, Jacek Kamiński, Piotr W. SAŁUGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 1, s. 5–14. — Bibliogr. s. 12–13, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/121580/edition/105951/content

 • słowa kluczowe: optymalizacja dostaw, kopalnie węgla, lokalizacja magazynów, MILP, handel węglem

  keywords: coal mining companies, MILP, warehouse location, supply optimization, coal trading

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0009

21
 • Wycena górniczego projektu inwestycyjnego z elastycznością – podejście 'MAD' vs. model konsekutywnego drzewa stochastycznegoValuation of mineral project with flexibility – 'MAD' approach vs. consecutive stochastic tree / Piotr W. SAŁUGA, Krzysztof Zamasz, Jacek Kamiński // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 2, s. 31–48. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97064-29557?filename=Valuation%20of%20mineral.pdf

 • słowa kluczowe: surowce mineralne, analiza opcji rzeczowych, wartość bieżąca brutto, proces stochastyczny, opcja czekania, założenie MAD

  keywords: stochastic process, minerals, real options analysis, gross present value, option-to-wait, MAD assumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-0016

22
 • Wycena złóż kopalin dla potrzeb rachunków narodowych a szacowanie ich ceny rynkowej – podstawowe różnice[Valuation of mineral assets for national accounts vs. their market evaluation – basic differences] / Krzysztof Galos, Piotr SAŁUGA, Robert Uberman // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 446–449. — Bibliogr. s. 448–449. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Ekonomika, organizacja i zarządzanie w przemyśle surowców mineralnych. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

 • słowa kluczowe: wycena złóż kopalin, statystyka narodowa, wycena komponentów środowiska, Grupa Londyńska, SEEA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wykazywanie zasobów węgla kamiennego w Polsce zgodnie z JORC CodeReporting of hard coal reserves and resources in Poland on the basis of the JORC Code / Piotr W. SAŁUGA, Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 2, s. 5–29. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — J. Kicki – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97063-29556?filename=Reporting%20of%20hard%20coal.pdf

 • słowa kluczowe: zasoby złóż kopalin, wykazywanie zasobów, kodeks JORC, kategorie zasobów

  keywords: JORC Code, resources of mineral deposits, resources and reserves reporting, adjusting the category of resources and reserves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-0019

24
 • Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne: stan obecny i perspektywy do 2050 r.Energy efficiency as one of the most significant attribute of energy security / Adam SZURLEJ, Jacek Kamiński, Piotr JANUSZ, Piotr SAŁUGA // W: Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław Gędek, Mariusz Ruszel. — Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. — ISBN: 978-83-62751-38-9. — S. 137–153. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zintegrowana procedura wyceny złożonych projektów inwestycyjnychIntegrated valuation procedure of complex investment projects / Piotr W. SAŁUGA, Andrzej Serwicki // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 99–100. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wycena opcji rzeczowych, ryzyko własne, zintegrowana procedura wyceny

  keywords: real options valuation, private risk, integrated valuation procedure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: