Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Szatkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0861-6195 orcid iD

ResearcherID: GEH-2781-2022

Scopus: 22636129800

PBN: 5e709472878c28a0473bd43d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 102, z ogólnej liczby 102 publikacji Autora


1
 • Analiza wytrzymałości zmęczeniowej monobloków kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) – próba rozciągania[Analysis of fatigue strength of monoblocks of ethylene and acetate copolymer vinyl (EVA) – tensile test] / Patryk Siemianowski, Piotr Dywel, Sandra Śmigiel, Piotr SZATKOWSKI, Tomasz Topoliński // W: Advances in applied biomechanics & „Majówka młodych biomechaników” : 18–20.05.2018, Wisła [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zabrze : Katedra Biomechatroniki. Wydział Inżynierii Biomedycznej, cop. 2018. — S. 52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.biomechanik.pl/streszczenia_2018/pdf/Siemianowski20180321093140B.pdf [2018-09-11]. — Piotr Szatkowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty fizyczne terapii nowotworów gałki ocznej z wykorzystaniem aplikatorów ocznych z ziarnami I-125Physical aspects of ocular tumors therapy with use of I-125 seeds / Konrad Skórkiewicz, Dominik Medoń, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA, Rafał Twaróg, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon // W: 53. zjazd okulistów polskich [Dokument elektroniczny] : Warszawa 9-11.06.2022 : program i streszczenia = 53\textsuperscript{rd} congress of the Polish Ophthalmological Society : Warsaw, Poland, 9-11.06.2022 : program and abstracts / red. nauk. Jacek P. Szaflik, Bożena Romanowska-Dixon ; Polskie Towarzystwo Okulistyczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : Pixel Multimedia, cop. 2022. — e-ISBN: 978-83-962626-7-7. — S. 269, P/20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://dysk.agh.edu.pl/s/8ErnAAimYN2mJZs [2022-09-12]. — Tekst pol.-ang.. — P. Szatkowski, K. Pielichowska, R. Twaróg - afiliacja: Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania poziomu oraz wyznaczenie mechanizmu degradacji wielokrotnie przetwarzanego poliwęglanuResearch and determination of the degradation mechanism of repeatedly processed polycarbonate / Michał Kisilewicz, Marcin Tomkiewicz, Piotr SZATKOWSKI // Science, Technology and Innovation [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-9125. — 2020 vol. 11 no. 4, s. 41–48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-24. — M. Tomkiewicz, P. Szatkowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: https://stijournal.pl/resources/html/article/details?id=214816

  orcid iD
 • słowa kluczowe: degradacja poliwęglanu, własności mechaniczne poliwęglanu, recykling materiałowy, poliwęglan

  keywords: polycarbonate, degradation of polycarbonate, physical properties of polycarbonate, material recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bio-based polyurethane for surgical applications – influence of PEG molar mass, biological and thermal properties of polyurethane composites / Klaudia ORDON, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 59. — Bibliogr. s. 59. — 28th annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 10-13 October 2019 Rytro, Poland. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biocomposites and biomaterials / Aleksandra LACH, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA // W: Thermal analysis of polymeric materials : methods and developments, Vol. 2 / ed. by Krzysztof Pielichowski, Kinga Pielichowska. — Weinheim : WILEY-VCH, cop. 2022. — ePub ISBN: 978-3-527-82870-8, oBook ISBN: 978-3-527-82869-2. — ISBN: 978-3-527-35188-6 ; e-ISBN: 978-3-527-82868-5. — S. 429–456. — Bibliogr. s. 451–456. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-03

  orcid iD
 • keywords: biomaterials, thermogravimetry, DSC, implants, biocomposites, DMA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/9783527828692.ch12

6
7
 • Biocomposites with epoxy resin matrix modified with ingredients of natural origin / Piotr SZATKOWSKI, Martyna SZATKOWSKA, Jacek Gralewski, Leszek Czechowski, Slawomir Kedziora // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 20 art. no. 7167, s. 1-23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22-23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-14. — P. Szatkowski, M. Szatkowska - afiliacja: University of Science and Technology. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/20/7167/pdf?version=1665746917

 • keywords: cellulose, epoxy resin, natural fibers, biocomposites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15207167

8
 • Biodegradowalne opakowania z włóknami wełny owczej dla zastosowań w medycynie[Biodegradable packaging with sheep wool fibers for medical applications] / P. SZATKOWSKI, A. Tadla, E. Molik, Z. Flis, M. SZATKOWSKA, K. Suchorowiec // W: Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych [Dokument elektroniczny] : II sympozjum naukowe : Warszawa, 29 października 2021. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Jabłonna : Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, [2021]. — ISBN: 978-83-951612-6-1. — S. 45–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ifzz.pl/api/news-files/locale/PL/pdf/II%20Sympozjum_2021 [2021-11-30]. — P. Szatkowski, A. Tadla, M. Szatkowska, K. Suchorowiec – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: biokompozyt, wełna owcza, opakowanie termoizolacyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Carbon nanofibers (CNF) as scaffolds for osteochondral tissue regenerative medicine / Ewa STODOLAK-ZYCH, Elżbieta Menaszek, Piotr SZATKOWSKI, Aleksandra Mucha, Marta BŁAŻEWICZ // W: WBC2016 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} World Biomaterials Congress : May 17–22, 2016, Montréal, Canada : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada] : IS Event Solutions, [2016]. — S. 1655. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://tech4pco.com/wbc2016/mywbc/Abstract_Book/WBC2016_Abstracts.pdf [2016-05-25]. — Bibliogr. s. 1655

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Carbon nanofibres for medical applications / Ewa STODOLAK-ZYCH, Piotr SZATKOWSKI, Elżbieta Menaszek, Marta BŁAŻEWICZ // W: CESEP'15 : 6th international conference on Carbons for Energy Storage/Conversion and Environment Protection : Poznań, Poland, October 18\textsuperscript{th} to 22\textsuperscript{nd}, 2015 : program and abstracts book. — Poznan : Poznan University of Technology, cop. 2015. — S. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Carbon-based substrates for growth of carbon nanotubes / Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Piotr SZATKOWSKI, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: CESEP'11 : 4th international conference on Carbons for Energy Storage / Conversion and Environmental Protection : Vichy, France, September 25–29, 2011 : book of abstracts. — [France : s. n.], [2011]. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Characteristics of failure mechanisms and shear strength of sandwich compositesCharakterystyka mechanizmów zniszczenia i wytrzymałości na ścinanie kompozytów typu „sandwich” / Katarzyna GREŃ, Piotr SZATKOWSKI, Jan CHŁOPEK // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2016 vol. 16 nr 4, s. 255–259. — Bibliogr. s. 259. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/10_2016_t4_GrenSzatkowski.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyt, rdzeń, wytrzymałość, sandwich, ścinanie, zginanie, balsa, plaster miodu

  keywords: composite, strength, core, sandwich, balsa, honeycomb, shear, bending

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Chitosan-based hydrogel biomaterials: \emph{in vitro} investigation / Szymon SALAGIERSKI, Michał DZIADEK, Kinga Dziadek, Mariola Drozdowska, Andrada Serafim, Izabela-Cristina Stancu, Piotr SZATKOWSKI, Aneta Kopec, Izabella Rajzer, Timothy E. L. Douglas, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // W: 2022 Hawaii Joint Symposium [Dokument elektroniczny] : JSB / SFB Joint Symposium : Honolulu, HI - January 8-10, 2022 : final program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Honolulu : Society For Biomaterials], [2022]. — S. [261]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://abstracts.biomaterials.org/data/2022_js/sfb_js.pdf [2022-03-29]. — M. Dziadek - dod. afiliacja: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Comparative study of the structure and microstructure of PAN-based nano- and micro-carbon fibers / Patrycja Musioł, Piotr SZATKOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aleksandra Wesełucha-Burczyńska, Stanisław BŁAŻEWICZ // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2016 vol. 42 iss. 10, s. 11603–11610. — Bibliogr. s. 11610, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-12. — tekst: https://goo.gl/wpH8AF

 • keywords: microstructure, structure, carbon nanofibers, carbon fibers, PAN nanofiber, carbon nanofiber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ceramint.2016.04.055

16
 • Composite rigid polyurethane foams modified with fluidized-bed combustion fly ash and microspheres as potential thermal insulating materials / Anna MAGIERA, Monika KUŹNIA, Beata ZYGMUNT-KOWALSKA, Piotr SZATKOWSKI, Magdalena ZIĄBKA, Wojciech JERZAK // W: ICTAC 2020 [Dokument elektroniczny] : 17\textsuperscript{th} International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry ; 8\textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical conference ; 14\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : 29 August–2 September 2021 : online conference : e-book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2021. — e-ISBN: 978-83-65955-52-4. — S. 125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ictac2020.jordan.pl/upload/ICTAC-2020-Sponsorzy/_e-Book-of-Abstracts_ICTAC2020.pdf [2021-08-30]. — Bibliogr. s. 125

 • keywords: composite materials, fly ash, microspheres, rigid polyurethane foam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dynamic mechanical analysis and mechanical properties of a PU-based functional composite with PCM / Piotr SZATKOWSKI, Katarzyna Suchorowiec, Martyna SZATKOWSKA, Kinga PIELICHOWSKA // W: The 13\textsuperscript{th} European symposium on Thermal analysis and calorimetry [Dokument elektroniczny] : 19\textsuperscript{th}–22\textsuperscript{nd} September 2022, Palermo, Italy : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Palermo : University of Palermo], [2022]. — S. 193. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1HovGgo7DCvYJbacao0Nvepx3ab-x8W8z/view [2022-10-04]

 • keywords: polyurethane, phase change material, DMA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Effects of process parameters on structure and properties of melt-blown poly(lactic acid) nonwovens for skin regeneration / Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Marcin Kudzin, Maciej Boguń, Piotr SZATKOWSKI, Marcin GAJEK, Kamil KORNAUS, Magdalena Chadzińska, Ewa STODOLAK-ZYCH // Journal of Functional Biomaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-4983. — 2021 vol. 12 iss. 1 art. no. 16, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-26. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-4983/12/1/16/htm#

  orcid iD
 • keywords: wound healing, melt-blown nonwoven, nonwoven tissue engineering scaffolds, skin tissue engineering, polylactide acid

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jfb12010016

20
 • Electrospun carbon nanofibers / M. KISILEWICZ, P. SZATKOWSKI, S. BŁAŻEWICZ // W: Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — ISBN: 978-83-60958-99-5. — S. 83 ID 1068. — Abstrakt w wersji rozszerzonej W: Carbon2012 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polish Carbon Society. — [Krakow : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
24
 • Functionalized nanohydroxyapatite as thermal stabilizer for polyoxymethylene / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL-MORKISZ, Katarzyna NOWICKA, Piotr SZATKOWSKI // W: MPM 2019 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} international seminar on Modern polymeric materials for environmental applications : including special session 'Recent advances in polymer nanocomposites and hybrid materials' : Kraków, 15–17 May, 2019 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Cracow University of Technology, cop. 2019. — S. 11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://mpm2019.pl/images/PDF/Book_of_abstracts_MPM2019.pdf [2019-05-24]. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Hydrogenation of fine-grained carbon and graphite for sintering process / Tomasz LIS, Piotr SZATKOWSKI, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 1–2 (2-Tuesday, S_04, P2-17). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2. — Zawarte w części: Poster

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: