Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Szatkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0861-6195

ResearcherID: brak

Scopus: 22636129800

PBN: 3995539

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Analiza wytrzymałości zmęczeniowej monobloków kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) – próba rozciągania[Analysis of fatigue strength of monoblocks of ethylene and acetate copolymer vinyl (EVA) – tensile test] / Patryk Siemianowski, Piotr Dywel, Sandra Śmigiel, Piotr SZATKOWSKI, Tomasz Topoliński // W: Advances in applied biomechanics & „Majówka młodych biomechaników” : 18–20.05.2018, Wisła [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zabrze : Katedra Biomechatroniki. Wydział Inżynierii Biomedycznej, cop. 2018. — S. 52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.biomechanik.pl/streszczenia_2018/pdf/Siemianowski20180321093140B.pdf [2018-09-11]. — Piotr Szatkowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Carbon-based substrates for growth of carbon nanotubes / Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Piotr SZATKOWSKI, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: CESEP'11 : 4th international conference on Carbons for Energy Storage / Conversion and Environmental Protection : Vichy, France, September 25–29, 2011 : book of abstracts. — [France : s. n.], [2011]. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Carbon nanofibers (CNF) as scaffolds for osteochondral tissue regenerative medicine / Ewa STODOLAK-ZYCH, Elżbieta Menaszek, Piotr SZATKOWSKI, Aleksandra Mucha, Marta BŁAŻEWICZ // W: WBC2016 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} World Biomaterials Congress : May 17–22, 2016, Montréal, Canada : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada] : IS Event Solutions, [2016]. — S. 1655. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://tech4pco.com/wbc2016/mywbc/Abstract_Book/WBC2016_Abstracts.pdf [2016-05-25]. — Bibliogr. s. 1655

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Carbon nanofibres for medical applications / Ewa STODOLAK-ZYCH, Piotr SZATKOWSKI, Elżbieta Menaszek, Marta BŁAŻEWICZ // W: CESEP'15 : 6th international conference on Carbons for Energy Storage/Conversion and Environment Protection : Poznań, Poland, October 18\textsuperscript{th} to 22\textsuperscript{nd}, 2015 : program and abstracts book. — Poznan : Poznan University of Technology, cop. 2015. — S. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Characteristics of failure mechanisms and shear strength of sandwich compositesCharakterystyka mechanizmów zniszczenia i wytrzymałości na ścinanie kompozytów typu „sandwich” / Katarzyna GREŃ, Piotr SZATKOWSKI, Jan CHŁOPEK // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2016 vol. 16 nr 4, s. 255–259. — Bibliogr. s. 259

 • słowa kluczowe: kompozyt, rdzeń, wytrzymałość, sandwich, ścinanie, zginanie, balsa, plaster miodu

  keywords: composite, bending, strength, core, sandwich, balsa, honeycomb, shear

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Comparative study of the structure and microstructure of PAN-based nano- and micro-carbon fibers / Patrycja Musioł, Piotr SZATKOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aleksandra Wesełucha-Burczyńska, Stanisław BŁAŻEWICZ // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2016 vol. 42 iss. 10, s. 11603–11610. — Bibliogr. s. 11610, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-12. — tekst: https://goo.gl/wpH8AF

 • keywords: microstructure, structure, carbon nanofibers, carbon fibers, PAN nanofiber, carbon nanofiber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ceramint.2016.04.055

8
9
 • Electrospun carbon nanofibers / M. KISILEWICZ, P. SZATKOWSKI, S. BŁAŻEWICZ // W: Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — ISBN: 978-83-60958-99-5. — S. 83 ID 1068. — Abstrakt w wersji rozszerzonej W: Carbon2012 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polish Carbon Society. — [Krakow : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hydrogenation of fine-grained carbon and graphite for sintering process / Tomasz LIS, Piotr SZATKOWSKI, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 1–2 (2-Tuesday, S_04, P2-17). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2. — Zawarte w części: Poster

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Investigation of phase transitions of phase change materials modified with graphene using TOPEM DSC methodBadanie przejść fazowych polimerowych materiałów fazowo-zmiennych modyfikowanych grafenem metodą TOPEM DSC / Kinga PIELICHOWSKA, Piotr SZATKOWSKI // W: Carbon materials & polymer composites : development in preparation, investigation, and application : VIII international scientific and technical conference : Ustroń-Jaszowiec, Poland, November 12–15, 2013 : programme and book of abstracts. — Gliwice : Polish Association of Chemical Engineers and Technicians, 2013. — ISBN: 978-83-63555-27-6. — S. 31–32. — Bibliogr. s. 31, 32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Manufacture and properties of nanocomposite materials for medical applications / A. SZCZYPTA-FRĄCZEK, E. MENASZEK, P. SZATKOWSKI, A. SOCHA, S. BŁAŻEWICZ // W: Biocompatibility of nanomaterials conference : Brighton, 18–21 November 2012. — [Brighton : s. n.], [2012]. — S. [1]. — E. Menaszek – dod. afiliacja: Department of Cytobiology, Collegium Medicum, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Mechanical properties of external polymer-carbon stabilizers for bone fixation / Maciej Ambrozik, Joanna Herman, Piotr SZATKOWSKI, Jan CHŁOPEK // Scientific Journal of Biomedical Engineering & Biomedical Science. — 2017 vol. 1 iss. 1, s. 1–6. — Tryb dostępu: http://scireslit.com/Biomedical/SJBEBS-ID11.pdf [2017-09-07]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-09

 • keywords: biomaterials, carbon composites, bone stabilizers, orthopaedics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mechanical properties of polyoxymethylene/functionalized hydroxyapatite nanocomposites / Beata MACHERZYŃSKA, Klaudia KRÓL-MORKISZ, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA // Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology ; ISSN 2324-8777. — 2018 vol. 7, s. 103. — 24\textsuperscript{th} world nano conference : May 7–8, 2018, Rome, Italy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modyfikacja powierzchni węgli w celu uzyskania spiekalnych materiałów węglowych[Carbons surface modification in order to obtain a sintered carbon materials] / Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Piotr SZATKOWSKI, Maciej GUBERNAT, Tomasz LIS, Janusz Tomala, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 kwietnia 2016 / oprac. Lidia Kurzeja. — [Polska : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-63555-49-8. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nanokompozyty poliacetalowe modyfikowane funkcjonalizowaną ceramiką bioaktywną – otrzymywanie i charakterystyka[Polyacetal nanocomposites modified with functionalized bioactive ceramics – preparation and characterization] / Katarzyna NOWICKA, Paula Szuba, Klaudia KRÓL, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii ; ISSN 1734-0489. — 2017 vol. 14 S1, s. 27. — Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej : 1–3 czerwca 2017, Poznań

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Otrzymywanie i właściwości nanowłókien poliamidowych[Preparation and properties of polyamide nanofiber] / Jakub Jabłoński, Piotr SZATKOWSKI, Aleksandra Weselucha-Birczyńska, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: NanoBioMateriały - teoria i praktyka : materiały konferencyjne : Toruń 29-31 maja 2017 / red. Wojciech Zieliński, [et al.]. — Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, cop. 2017. — ISBN: 978-83-231-3821-1. — S. 66 PG07. — J. Jabłoński, P. Szatkowski, A. Frączek-Szczypta, S. Błażewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Otrzymywanie i właściwości termiczne kompozytów poliacetalowych zawierających funkcjonlizowany hydroksyapatytThe preparation and thermal properties of polyacetal composites containing functionalized hydroxyapatite / Paula Szuba, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA // W: Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. : ogólnopolska konferencja naukowa : Lublin, 17 listopada 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-64-5. — S. 38–39. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Otrzymywanie nanowłókien poliamidowych metodą elektroformowania[Preparation of polyamide nanofibers by electroforming] / Jakub Jabłoński, Piotr SZATKOWSKI, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe: postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu ; Kompozyty – polimery – nauka – przemysł'2017 : X jubileuszowa konferencja nukowo-techniczna ; III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 4–7 kwietnia 2017, Ustroń-Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-63555-52-8. — S. 63. — Bibliogr. s. 63. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Phase transitions in polyurethane-based phase change materials modified with graphene / K. PIELICHOWSKA, P. SZATKOWSKI // W: Eurofillers 2013 : 10th anniversary meeting : August 25–29, 2013, Bratislava, Slovakia : book of abstracts / Polymer Institute. Slovak Academy of Science, [etc.]. — Bratislava : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970923-3-7. — S. 104–105. — Bibliogr. s. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Physicochemical and mechanical properties of self-healing polyurethane based nanocomposites with MWCNTS / Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Polymat60 : Silesian meetings on polymer materials under the auspices of European Polymer Federation : 60 years of Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences : Zabrze, June 30 – July 1, 2014 / Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Scieces. — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials, [2014]. — ISBN: 978-83-926523-7-3. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Polyurethane-based phase change materials with graphene / Kinga PIELICHOWSKA, Piotr SZATKOWSKI // W: Modern polymeric materials for environmental applications including COST MP1105 Workshop 'Nanoparticles for flame retardancy: challenges and risks' : 5\textsuperscript{th} international seminar : Kraków, 15–17 May 2013, Vol. 5 iss. 2 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Kraków : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, cop. 2013. — ISBN: 978-83-930641-2-0. — S. 129–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • keywords: polyurethanes, phase change materials, graphene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Polimerowe materiały fazowo-zmienne modyfikowane grafenem[Polymeric phase change materials modified with graphene] / Kinga PIELICHOWSKA, Piotr SZATKOWSKI // W: Kompozyty-Nauka-Przemysł'2014 : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 3–5 grudnia 2014, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Toruń : Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-6355-41-2. — S. 44. — Bibliogr. s. 44. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: