Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Olchowy, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4462-4635 orcid iD

ResearcherID: S-1903-2018

Scopus: 36806744000

PBN: 5e709207878c28a04738ed62

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Cechy izotopowe utworów siarkonośnych rejonu złoża siarki rodzimej Osiek-Baranów Sandomierski, zapadlisko przedkarpackie – implikacje środowiskoweIsotopic features of sulphur-bearing sediments from the Osiek-Baranów Sandomierski native sulphur deposit, Carpathian Foredeep – environmental implications / Piotr OLCHOWY // W: Wyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-942304-2-5. — S. 273—-275. — Bibliogr. s. 275

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, miocen, siarka rodzima, izotopy trwałe węgla i tlenu

  keywords: Carpathian Foredeep, Miocene, native sulphur, stable carbon and oxygen isotopes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kimmeridgian hardground-sequence boundary from the Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains (central Poland): implications for the evolution of the northern Tethyan carbonate shelf / Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY, Michał Zatoń, Tomasz BAJDA // Facies ; ISSN 0172-9179. — 2017 vol. 63 iss. 3 art. no. 15, s. 1–15. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-18. — tekst: https://goo.gl/HJ1ZgA

  orcid iD
 • keywords: Poland, hardground, borings, encrustations, Late Jurassic, platform evolution, seismites, synsedimentary tectonics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10347-017-0496-x

3
4
5
 • Late Jurassic (Kimmeridgian) sea lilies (Crinoidea) from central Poland (Łódź Depression)Crinoïdes (Crinoidea) du Jurassique supérieur (Kimméridgien) de Pologne centrale (Dépression de Łódź) / Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY, Mariusz A. Salamon // Annales de Paleontologie ; ISSN 0753-3969. — 2019 vol. 105 iss. 1, s. 63–73. — Bibliogr. s. 72–73, Abstr., Rés.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-14

  orcid iD
 • keywords: Jurassic, extra-Carpathian Poland, Kimmeridgian, Epi-continental Poland, crinoids

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.annpal.2018.12.001

6
7
 • Lower Kimmeridgian facies and sedimentary succession of a shallow-water coated-grain-dominated carbonate ramp of the northern peri-Tethyan shelf: an example from the Radomsko Folds (central Poland) / Piotr OLCHOWY, Marcin KRAJEWSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2020 vol. 64 no. 4, s. 969–987. — Bibliogr. s. 986–987. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-27. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/download/28219/pdf

  orcid iD
 • keywords: Late Jurassic, Kimmeridgian, carbonate ramp, lithofacies, oncoids

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1563

8
9
 • Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 : gmina Lubień : powiat myślenicki : województwo małopolskie[The map of landslides and landslide-prone areas : 1:10 000 : Lubień commune : Myślenice administrative district : Małopolska Province] / Janusz OLSZAK, Piotr OLCHOWY, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2010. — 1 mapa na 11 ark.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi : skala 1:10 000. Gmina Lubień : powiat myślenicki : województwo małopolskie[Explanation to the map of landslides and landslide-prone areas : 1:10 000. Lubień commune : Myślenice administrative district : Małopolska Province] / Janusz OLSZAK, Piotr OLCHOWY, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : MŚ, cop. 2010. — 25 s.. — Bibliogr. s. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Późnojurajskie Scleractinia z centralnej Polski: koralowce strefy fotycznej czy mezofotycznej? : [streszczenie]Late Jurassic Scleractinia from central Poland: corals of photic or mesophotic depths? : [abstract] / Katarzyna Frankowiak, Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY, Jarosław Stolarski // W: Od Prekambru do Holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach : XXIV konferencja naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego : Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września 2019 r. : materiały konferencyjne = From Precambrian to Holocene – biodiversity changes recorded in the rocks / red. Jolanta Muszer, Alina Chrząstek, Robert Niedźwiedzki ; Polskie Towarzystwo Geologiczne, Zakład Geologii Stratygraficznej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Paleozoologiczny Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego. — Wrocław : Polskie Towarzystwo Geologiczne, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. — ISBN: 978-83-942304-8-7. — S. 25. — Toż online {http://zp.uni.wroc.pl/pl/component/content/article/76-xxiv-konferencja-paleontologiczna/105-xxiv-konferencja-paleontologiczna} [2020-02-13]. — M. Krajewski, P. Olchowy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: środowisko, jura, symbioza, Scleractinia

  keywords: environment, Jurassic, symbiosis, Scleractinia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Stromatactis-like cavities from the Wielkanoc quarry (Southern Poland) experimental studies and implications to genesis of stromatactis / Piotr OLCHOWY // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 386. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Stromatolitic structures associated with sulfur-bearing limestones from the Miocene (Badenian) of the Carpathian Foredeep (S Poland) / Andrzej Gąsiewicz, Piotr OLCHOWY // W: EGU General Assembly 2010 [Dokument elektroniczny] : 2–7 May : Vienna, Austria / European Geosciences Union. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : EGU], [2010]. — 1 dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 12). — S. [1]. — Toż dostępny w Internecie: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2010/special interests/EG [2011-02-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • The influence of a secondary porosity within a sediment on a development of stromatactis structures in the Upper Jurassic sediments from the Wielkanoc quarry near Gołcza (Kraków–Wieluń Upland, southern Poland) / Piotr OLCHOWY // W: IX\textsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-60958-10-0. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The influence of a secondary porosity within a sediment on a development of stromatactis structures in the Upper Jurassic sediments from the Wielkanoc quarry near Gołcza (Kraków–Wieluń Upland, southern Poland) / P. OLCHOWY // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 269. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl'any 2008, 3.–6.4.2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Transgressive callovian succession and Oxfordian microbial-sponge carbonate buildups in the Kraków Upland / Jacek MATYSZKIEWICZ, Ireneusz FELISIAK, Mariusz Hoffmann, Alicja KOCHMAN, Bogusław Kołodziej, Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY // W: Guidebook for field trips accompanying 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology held in Kraków on 22\textsuperscript{nd} – 25\textsuperscript{th} of June 2015 [Dokument elektroniczny] / ed. by Grzegorz Haczewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — ISBN: 978-83-942304-0-1. — S. 51–73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ing.uj.edu.pl/documents/4243866/9f692b40-4fb0-42e3-97a0-d5c4f6ad62fc [2015-07-29]. — Bibliogr. s. 69–[73]. — Materiały dostępne również w wersji drukowanej z dod. CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Upper Jurassic bedded limestones and early diagenetic dolomitized limestones in the light of mineralogical, geochemical and sedimentological studies; Kraków area, Poland / Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 5 art. no. 462, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-27. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/5/462/pdf

  orcid iD
 • keywords: porosity, mineralogy, dolomitization, geochemistry, upper Jurassic limestone facies, dedolomitization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11050462

22
 • Wapienie płonne czy nieosiarkowane? : przykład złoża siarki rodzimej Osiek-Baranów Sandomierski z zapadliska przedkarpackiego : [abstrakt][Barren limestones or sulphur-bearing limestones? : an example from Osiek-Baranów Sandomierski native sulphur deposit from the Carpathian] / Piotr OLCHOWY // W: Geologia morza : teraźniejszość kluczem do przeszłości, przeszłość kluczem do przyszłości : konferencja dedykowana prof. dr. hab. Stanisławowi Lorencowi : Poznań, 7–9 listopada 2013. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. — ISBN: 978-83-63400-91-0. — S. 71–72. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: