Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Nikiel, dr inż.

adiunkt

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
WIMiIP-kpp

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6482-9753

ResearcherID: A-7421-2016

Scopus: 56109943200

PBN: 3961912

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
 • Additive manufacturing in assisting planning of prototyping and closed – die forgingZastosowanie druku 3D do wspomagania wykonania prototypów i projektowania procesu kucia matrycowego / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2019 vol. 19 no. 3, s. 131–137. — Bibliogr. s. 137, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.cmms.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=642

 • keywords: prototyping, closed-die forging, FEM simulation, additive manufacturing, polymer printing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza procesu kucia matrycowego materiałów wieloskładnikowych otrzymanych z proszku niklu i aluminiumAnalysis of closed-die forging of multicomponent materials obtained from nickel and aluminium powder / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Katarzyna FLUDZIŃSKA, Gabriel Barton // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 1, s. 30–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza procesu kucia matrycowego warstwowych materiałów kompozytowych otrzymanych z proszku żelaza i aluminiumClosed-die forging of layer composites of aluminium – iron powder mixes / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Marek WOJTASZEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 146–151. — Bibliogr. s. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wyciskania wyprasek z kompozytów warstwowych otrzymanych na osnowie proszków aluminium[Analysis of extrusion of aluminium alloy matrix layer composites] / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 721–733. — Bibliogr. s. 733, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Formability of WE43 magnesium alloy extruded by KOBO method / S. SZCZEPANIK, P. NIKIEL // W: MEFORM 2020 [Dokument elektroniczny] : materials data for forming technology 4.0 : materials data for smart forming technologies : 19.-20.03.2020 / [Technische Universität Bergakademie Freiberg]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Freiberg : Technische Universität Bergakademie], [2020]. — Selected, peer reviewed papers from the Conference MEFORM 2020, November 26th to 27th. — ISBN: 978-3-86012-632-5. — S. 69–71. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://webvirt.hrz.tu-freiberg.de/filetransfer/FILES/8a2089b8/index.html [2020-05-28]. — Bibliogr. s. 71

 • keywords: microstructure, formability, plastometric testing, cast WE43 magnesium alloy, extrusion by KOBO method, stress – strain relationships

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Influence of initial microstructure of pm ultrahigh carbon steel on stress – strain relationships / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Stephen C. Mitchell, Rudolf Kawalla // W: AutoMetForm / SFU 2014 : new materials for vehicle components : November 3\textsuperscript{rd} to 5\textsuperscript{th} 2014, Freiberg, Saxony : conference proceedings / red. Kristin Butze ; Technische Universität Bergakademie Freiberg, ACATRAIN e. V., Institute of Metal Forming. — Freiberg : Institut für Metallformung, [2014]. — ISBN: 978-3-86012-490-1. — S. 258–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Light composites: reinforced $Al-SiC_{particle}$ and multilayer diffusion bonded Ti alloy$-Al-Ti$ alloy / S. SZCZEPANIK, P. NIKIEL, P. BEDNARCZYK // W: AutoMetForm 2016 : Advanced Metal Forming processes in automotive industry : the 5\textsuperscript{th} international Lower Silesia-Saxony conference : 28–29 June 2016, Wroclaw, Poland : the conference materials / ed. by Zbigniew Gronostajski. — [Wrocław : s. n.], [2016] + CD. — S. 257–264. — Bibliogr. s. 264

 • keywords: silicon carbide particles, extrusion, drawing, mechanical properties, composites with aluminum matrix, multilayer Ti-Al materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Microstructure evolution in fully dense warm forged sintered ultrahigh carbon steel / S. SZCZEPANIK, S. C. Mitchell, A. S. Wronski, A. A. S. Abosbaia, P. NIKIEL, J. KRAWIARZ // Powder Metallurgy Progress : journal of science and technology of particle materials ; ISSN 1335-8987. — 2011 vol. 11 no. 1–2, s. 78–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.. — Toż W: DFPM 2011 [Dokument elektroniczny] : Deformation and Fracture in PM Materials 2011 : Stará Lesná, Slovak Republic, November 6–9, 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 78–84. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. 84, Abstr. — (Powder Metallurgy Progress). — Streszczenie W: DF PM 2011 : Deformation and Fracture in PM materials : international conference : November 6–9, 2011, Stará Lesná, High Tatras, Slovak Repubublic : book of abstracts. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Microstructures and mechanical properties of a warm processed sintered ultrahigh carbon steel / S. C. Mitchell, S. SZCZEPANIK, P. NIKIEL, A. S. WRONSKI // W: Engineering, computer science and education, 2014 : 8\textsuperscript{th} international conference : [5-7. 11. 2014 Bialka Tatrzanska] : the book of abstracts. — Krakow : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences, Krakow ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2014. — S. 14. — A. S. Wronski – dod. afiliacja: University of Bradford, UK

 • keywords: forging, densification, ultrahigh carbon steel (UHCS), liquid phase sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Microstructures and mechanical properties of a warm processed sintered ultrahigh carbon steelMikrostruktura i własności mechaniczne spiekanej stali wysokowęglowej po odkształcaniu na ciepło / Stephen Mitchell, Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Andrzej WRONSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 12, s. 605–611. — Bibliogr. s. 611. — Andrzej Wronski – dodatkowa afiliacja: University of Bradford

 • słowa kluczowe: kucie, wysokowęglowa stal (UHCS), spiekanie z udziałem fazy ciekłej, zagęszczanie

  keywords: forging, densification, ultrahigh carbon steel (UHCS), liquid phase sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Procesy przetwórstwa zaawansowanych materiałów otrzymanych metodą metalurgii proszkówProcessing of advanced PM materials / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 4, s. 290–301. — Bibliogr. s. 301

 • słowa kluczowe: ciągnienie, wyciskanie, węglik krzemu, obróbka cieplno-plastyczna, kompozyty o osnowie aluminium

  keywords: silicon carbide particles, extrusion, drawing, reinforcing, mechanical properties, thermo-mechanical properties, thermo-mechanical processing UHC steel, composites with an aluminium matrix

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.4.8

16
 • Simulation of diametral compression testing of forged ultra-high carbon steel / S. SZCZEPANIK, P. NIKIEL // W: ICTP 2011 : proceedings of the 10\textsuperscript{th} International Conference on Technology of Plasticity : September 25–30, 2011, Aachen, Germany / eds. Gerhard Hirt, A. Erman Tekkaya. — Düsseldorf. : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2011. — ISBN: 978-3-514-00784-0. — S. 1213–1217. — Bibliogr. s. 1217, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Some aspects of extrusion of two-layers PM materials / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 475–478. — Bibliogr. s. 478, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób wytwarzania płaskiego warstwowego materiału kompozytowego[Method for producing a flat laminar composite material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZCZEPANIK Stefan, NIKIEL Piotr, BEDNARCZYK Piotr. — Int.Cl.: B32B 15/01\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416672 A1 ; Opubl. 2017-10-09. — Zgłosz. nr P.416672 z dn. 2016-03-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 21, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416672A1.pdf

 • słowa kluczowe: proszek aluminium, prasowanie na gorąco, kompozyty metalowe, blacha tytanowa, doprasowanie na gorąco

  keywords: aluminium powder, metal composites, titanium sheet, warm pressing and re-pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób wytwarzania płaskiego warstwowego materiału kompozytowego[Method for producing a flat laminar composite material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Piotr BEDNARCZYK. — Int.Cl.: B32B 15/01\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232623 B1 ; Udziel. 2019-03-11 ; Opubl. 2019-07-31. — Zgłosz. nr P.416672 z dn. 2016-03-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232623B1.pdf

 • słowa kluczowe: proszek aluminium, prasowanie na gorąco, kompozyty metalowe, blacha tytanowa, doprasowanie na gorąco

  keywords: aluminium powder, metal composites, titanium sheet, warm pressing and re-pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Surface morphology of bearing sleeves made of PM bronze and their properties : [abstract] / Wiśniewska-Weinert Hanna, SZCZEPANIK Stefan, NIKIEL Piotr, Wiśniewski Tomasz // W: AMT'2013 : Advanced Materials and Technologies : XX physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2013, Kudowa Zdrój / Częstochowa University of Technology. Institute of Materials Engineering. — [Częstochowa : University of Technology], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 80–81

 • keywords: mechanical properties, PM bronze, bearings, calibration, surface morphology, infiltration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Surface morphology of bearing sleeves made of PM bronze and their propertiesMorfologia powierzchni pierścieni łożysk wykonanych z proszku brązu i ich właściwości / Hanna Wiśniewska-Weinert, Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Tomasz Wiśniewski // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 3, s. 212–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: proszek brązu, łożyska, kalibrowanie, morfologia powierzchni, infiltracja, właściwości mechaniczne

  keywords: mechanical properties, PM bronze, bearings, calibration, surface morphology, infiltration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The effect of thermo-mechanical treatment on structure of ultrahigh carbon PM steel / Piotr NIKIEL, Stefan SZCZEPANIK, Stanisław Jan SKRZYPEK, Łukasz Rogal // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2017 vol. 26 iss. 4, s. 1562–1568. — Bibliogr. s. 1568. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-06. — tekst: https://goo.gl/5FMsc3

 • keywords: crystallographic texture, X-ray, powder metallurgy, ultrahigh carbon steel, thermo-mechanical processing, density of lattice defects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11665-017-2587-9

23
 • Tworzywa z proszku aluminium i kompozytu Al-cząstki SiC, formowane w procesie kucia matrycowegoAluminium and $Al-SiC$ composite processed by closed-die forging of powders / Stefan SZCZEPANIK, Marek WOJTASZEK, Piotr NIKIEL // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 7–8, s. 390–396. — Bibliogr. s. 396. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Warstwowe kompozyty Ti/Al/Ti otrzymane metodą dyfuzyjnego łączeniaLayered composites of $Al-Ti$ alloy fabricated by diffusion bonding / Piotr BEDNARCZYK, Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2017 vol. 27 no. 1, s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://goo.gl/LK86TV

 • słowa kluczowe: prasowanie na gorąco, kompozyty sandwich, kompozyty Ti/Al/Ti, dyfuzyjne łączenie

  keywords: hot pressing, sandwich composite, composites Ti/Al/Ti, diffusion bonding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Własności i morfologia powierzchni spieków z proszku brązuProperties and surface morphology of sintered bronze from powder / Stefan SZCZEPANIK, Hanna Wiśniewska-Weinert, Piotr NIKIEL, Tomasz Wiśniewski, Marek WOJTASZEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 8, s. 512–517. — Bibliogr. s. 517

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: