Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Narloch, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3464-2883 orcid iD

ResearcherID: GEO-9496-2022

Scopus: 57403649400

PBN: 60c2fd729543c72336543633

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analysis of changes in nitrogen dioxide concentration in selected European cities in the first Covid-19 wave / Piotr NARLOCH, Tomasz Skrzyński // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2021 vol. 26 iss. 4, s. 923–937. — Bibliogr. s. 935–937, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-13. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/2167

  orcid iD
 • keywords: NOx, NO2, Copernicus Sentinel-5P, nitrogen dioxide emissions, Polish cities

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5601/jelem.2021.26.2.2167

2
 • Indirect impact of the COVID-19 pandemic on natural gas consumption by commercial consumers in a selected city in Poland / Tomasz CIEŚLIK, Piotr NARLOCH, Adam SZURLEJ, Krzysztof KOGUT // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 4 art. no. 1393, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-14. — T. Cieślik - dod. afiliacja: Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków. — P. Narloch - dod. afiliacja: Polish Gas Company, Tarnów. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1393/pdf

  orcid iD
 • keywords: neural networks, lockdown, forecasting gas consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15041393

3
 • Methane emissions from elements of gas distribution networks and the energy security of EU countries in time of gas warsEmisje metanu z elementów dystrybucyjnej sieci gazowej a bezpieczeństwo energetyczne państw UE w dobie wojen gazowych / Piotr NARLOCH, Tomasz Skrzyński // Polityka i Społeczeństwo ; ISSN 1732-9639. — 2023 t. 21 nr 1, s. 191–214. — Bibliogr. s. 212–214, Abstr., Streszcz.. — P. Narloch - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: https://journals.ur.edu.pl/polispol/article/view/4552/4040

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, gaz ziemny, współczynniki emisyjności metanu, dystrybucyjna sieć gazowa, bezpieczeństwo militarne

  keywords: natural gas, energy security, gas distribution network, methane emission factors, military security

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/polispol.2023.1.13

4
5
6
 • Prognozowanie zużycia gazu ze stacji LNG[Forecasting gas consumption from LNG stations] / Tomasz CIEŚLIK, Andrzej Żero, Piotr NARLOCH, Krzysztof KOGUT // W: Księga posterów VII konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" [Dokument elektroniczny] : Rzeszów, 12–13 września 2022 r. / red. Paweł Borkowski, [et al.] ; Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2022. — e-ISBN: 978-83-958517-4-2. — S. 21-22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2022/03/Ksi%C4%99ga_Poster%C3%B3w-VII_Konferencja_2022-IPE-2022-08-31_18-30.pdf [2022-09-06]. — Dod. afiliacja autorów: T. Cieślik - Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ; P. Narloch - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przegląd metod oczyszczania biogazu do biometanuReview of methods of purifying biogas to biomethane / Magda Podgórska, Piotr NARLOCH // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2022 nr 6, s. 16–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Summ.. — P. Narloch - dod. afiliacja: Polska Spółka Gazownictwa, P. Narloch - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: biogaz, biometan, stopnie oczyszczania biogazu , uzdatnianie biogazu do biometanu, rodzaje metod uzdatniania

  keywords: renewable energy sources, biogas, biomethane, RES, gas market , treatment methods, biogas purification steps, biogas to biomethane treatment, types of treatment methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Cz. 1, Przegląd istniejącej infrastrukturyOverview of currently existing LNG facilities worldwide, technical aspects of an individual station, and forecasting gas consumption. Pt. 1, Review of existing infrastructure / Tomasz Cieślik, Piotr NARLOCH, Andrzej Żero // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2023 z. 10, s. 2-9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, LNG, prognozowanie, rynek gazu ziemnego, gazyfikacja, dystrybucja gazu ziemnego, przesył gazu ziemnego, instalacja LNG

  keywords: natural gas market, LNG, forecasting, artificial neural network, natural gas distribution, gasification, natural gas transmission, LNG installations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2023.10.1

9
 • Rozwój i potencjał energetyczny biogazu i biometanuDevelopment and energy potential of biogas and biomethane / Magda Podgórska, Piotr NARLOCH // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2022 nr 2, s. 21–26. — Bibliogr., Streszcz.. — P. Narloch - dod. afiliacja: Polska Spółka Gazownictwa

  orcid iD
 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, biogaz, biometan, gospodarka odpadami, transformacja energetyczna

  keywords: renewable energy sources, biogas, biomethane, waste management, energy transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Siloksany mikrozanieczyszczeniem biogazu[Siloxanes a micropollutant in biogas] / Magda Podgórska, Piotr NARLOCH // W: Księgę posterów VIII konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju” [Dokument elektroniczny] : Rzeszów, 26 maja 2023 r. / red. Paweł Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2023. — e-ISBN: 978-83-958517-6-6. — S. [23–24]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2022/12/Ksi%C4%99ga-Poster%C3%B3w-IPE-2023-v.1.pdf [2022-09-18]. — Bibliogr. s. [23]. — P. Narloch - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, dod. afiliacja: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Synergia barier technicznych biometanu zatłaczanego do sieci gazowej[Synergy of technical barriers of biomethane injected into the gas network] / Magda Podgórska, Piotr NARLOCH // W: Księga posterów VII konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" [Dokument elektroniczny] : Rzeszów, 12–13 września 2022 r. / red. Paweł Borkowski, [et al.] ; Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2022. — e-ISBN: 978-83-958517-4-2. — S. [28–29]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2022/03/Ksi%C4%99ga_Poster%C3%B3w-VII_Konferencja_2022-IPE-2022-08-31_18-30.pdf [2022-09-18]. — Bibliogr. s. [28]. — P. Narloch - dod. afiliacja: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.; Politechnika Gdańska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • W obliczu wojny na Ukrainie : wyzwania i wnioski dla infrastruktury gazowej w PolsceWar in Ukraine - challenges and conclusions for gas infrastructure in Poland / Piotr NARLOCH, Tomasz Skrzyński // W: Księga abstraktów VII konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" [Dokument elektroniczny] : Rzeszów, 12–13 września 2022 r. / red. Jakub Jacyszyn, Paulina Bednarska, Wiktoria Podsiadła. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2022. — e-ISBN: 978-83-958517-5-9. — S. 2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2022/02/KSI%C4%98GA-ABSTRAK%C3%93W_VII_Konferencja_2022.pdf [2022-09-26]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, infrastruktura gazowa, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy policy, gas infrastucture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ pandemii Covid-19 na zużycie gazu ziemnego przez odbiorców komercyjnych w wybranym mieście w PolsceThe impact of Covid-19 pandemic of natural gas consumption by commercial customers in a selected city in Poland / Tomasz CIEŚLIK, Piotr NARLOCH, Krzysztof KOGUT, Adam SZURLEJ // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 3, s. 3-10. — Bibliogr. s. 8-10, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, rynek gazu, prognozowanie zużycia gazu, lockdown

  keywords: neural networks, gas market, lockdown, gas consumption forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ rozwoju systemu dystrybucji gazu oraz zwiększenia zużycia tego paliwa na poprawę jakości powietrza w wybranych miastach MałopolskiImpact of the development of the gas distribution system network and increasing the consumption of this fuel on improving air quality in selected cities of Lesser Poland / Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ, Krzysztof KOGUT, Piotr NARLOCH, Przemysław WNĘK // W: Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów V konferencji naukowej : Rzeszów, 12–13 października 2020 r. / red. Paweł J. Borkowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2020. — e-ISBN: 978-83-946727-9-9. — S. 42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2020/08/Ksi%C4%99ga-abstrakt%C3%B3w-2020-Wydanie-I.pdf [2020-08-20]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza ; T. Cieślik - pierwsza afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: jakość powietrza, gazyfikacja, gaz ziemny

  keywords: natural gas, air quality, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Współczynniki emisyjności elementów dystrybucyjnej sieci gazowej w XXI w.Emission factors for elements of gas distribution network in the 21st century / Piotr NARLOCH, Tomasz Skrzyński // W: Księga abstraktów VI konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" [Dokument elektroniczny] : Rzeszów, 13–14 września 2021 r. / red. Jakub Jacyszyn [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2021. — e-ISBN: 978-83-958517-1-1. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/18hyUBP6juy9-BdW2TmTTlZge5dOYNzdr/view [2021-09-16]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, współczynniki emisyjności metanu, dystrybucyjna sieć gazowa

  keywords: natural gas, gas distribution network, methane emission factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wykorzystanie danych satelitarnych do oceny emisji metanu w Polsce w dobie pandemii COVID-19The use of satellite data to assess methane emissions in Poland during the COVID-19 pandemic / Piotr NARLOCH, Adam SZURLEJ, Szymon Polański, Przemysław WNĘK, Kamil KLONOWSKI // W: Księga abstraktów VI konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" [Dokument elektroniczny] : Rzeszów, 13–14 września 2021 r. / red. Jakub Jacyszyn [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2021. — e-ISBN: 978-83-958517-1-1. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/18hyUBP6juy9-BdW2TmTTlZge5dOYNzdr/view [2021-09-16]. — Tekst pol.-ang.. — P. Narloch, P. Wnęk - dod. afiliacja: PSG sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: emisja metanu, gaz ziemny, COVID-19, globalne ocieplenie

  keywords: natural gas, methane emission, global warming, COVID-19

  cyfrowy identyfikator dokumentu: