Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Migas, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kppm, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali i Metalurgii Ekstrakcyjnej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7392-1706 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56663074400

PBN: 5e70920b878c28a04738f0e1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 96 publikacji Autora


1
 • Absolute viscosity of iron blast furnace type synthetic slag in $CaO-SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-MgO-TiO_{2}-(K_{2}O+Na_{2}O)$ systemViskozita syntetických vysokopecných trosiek v systéme $CaO-SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-MgO-TiO_{2}-(K_{2}O+Na_{2}O)$ / MIGAS P., ŁĘDZKI A., STACHURA R. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 198–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.. — Iron and steelmaking : XVII. medziná vedecká konferencia : 17.–19. 10. 2007, Štrbské Pleso / red. Jozef Kijac, Mária Fröhlichová, Peter Demeter. — Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alkalia w procesie wielkopiecowym – warunki i możliwości usuwania ich z wielkiego pieca za pomocą żużla[Alkallies in the blast furnace process – conditions and possibilities of removing alkallies from blast furnace using the slag] / Piotr MIGAS, Andrzej ŁĘDZKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 218–223. — Bibliogr. s. 223, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości wykorzystania gazowego $CO_{2}$ w pirometalurgii żelaza – teoria i praktykaPossibilities of applying $CO_{2}$ in iron pirometallurgy – theory and application / Wojciech ŚLĘZAK, Piotr MIGAS, Marta ŚLĘZAK, Mirosław KARBOWNICZEK, Zygmunt WCISŁO, Andrzej MICHALISZYN // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 4, s. 284–289. — Bibliogr. s. 289

 • słowa kluczowe: CO2, odwęglanie, pirometalurgia

  keywords: CO2, decarborisation, pirometallurgy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.4.7

4
 • Analiza oraz modelowanie efektywności energetycznej wytopu stali w piecu łukowymAnalysis and modeling of energy efficiency of steel smelting in an electric arc furnace / Michał Moskal, Piotr MIGAS // W: Metalurgia 2020 : monografia : XVII konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : [20-22 października, 2021, Bukowina Tatrzańska] / red. wyd.: Jerzy Jacek SOBCZAK, Paweł Zięba ; red. działów: Józef DAŃKO, Jan Dutkiewicz, Zbigniew Gronostajski, Mirosław KARBOWNICZEK, Jan Kazior ; PAN Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Gliwice : Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2021. — ISBN: 978-83-63605-51-3. — S. 162-195. — Bibliogr. s. 193-195, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: piec łukowy, modelowanie efektywności energetycznej, bilanse masy, bilanse energii

  keywords: electric arc furnace, mass and energy balances, energy efficiency modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza oraz modelowanie efektywności energetycznej wytopu stali w piecu łukowym[Analysis and modeling of energy efficiency of steel smelting in an electric arc furnace] / Michał Moskal, Piotr MIGAS // W: Metalurgia 2020 : XVII konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : 20-22 października 2021, Bukowina Tatrzańska : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : STOP, [2021]. — ISBN: 978-83-904306-7-6. — S. 40

 • słowa kluczowe: piec łukowy, modelowanie efektywności energetycznej, bilans masy energii

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza reologiczna stali 90CrV6 w stanie ciekłymRheological analysis of liquid steel 90CrV6 / M. KOROLCZUK-HEJNAK, P. MIGAS // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Katedra Metalurgii Stopów Żelaza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu na drodze do strefy mięknięcia do garu wielkiego piecaThermodynamic analysis of transformations titanium compounds from melting zone to hearth zone of blast furnace / Andrzej ŁĘDZKI, Mikołaj BERNASOWSKI, Arkadiusz KLIMCZYK, Piotr MIGAS, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 7, s. 344–347. — Bibliogr. s. 347. — „Produkcja i zarządzanie w hutnictwie” : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30. 06. 2007 r. / Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, SITPH, Koło przy Politechnice Częstochowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2007

 • słowa kluczowe: żużel, strefa garu, strefa ciekła, surówka, analizy termodynamiczne, redukcja związków tytanu

  keywords: slag, pig iron, thermodynamic analysis, hearth zone, liquid zone, titanium compounds reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu w strefie kawałkowej wielkiego piecaThermodynamic analysis of transformations titanium compounds in solid particles zone of blast furnace / Andrzej ŁĘDZKI, Mikołaj BERNASOWSKI, Arkadiusz KLIMCZYK, Piotr MIGAS, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 7, s. 341–343. — Bibliogr. s. 343. — „Produkcja i zarządzanie w hutnictwie” : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30. 06. 2007 r. / Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, SITPH, Koło przy Politechnice Częstochowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2007

 • słowa kluczowe: analizy termodynamiczne, redukcja związków tytanu, strefa kawałkowa

  keywords: thermodynamic analysis, titanium compounds reduction, solid particles zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza termodynamiczna reakcji w układzie $Fe-Ti-O-C-N$[Thermodynamic analysis of reactions in $Fe-Ti-O-C-N$ system] / A. ŁĘDZKI, R. STACHURA, P. MIGAS, A. KLIMCZYK, A. SADOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 117–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza warunków koagulacji i redukcji miedzi z żużli w badaniach pilotażowych w skali półprzemysłowej[Analysis of copper coagulation and reduction phenomena from slag at a semi-industrial scale in pilot studies] / A.\.W. Bydałek, W. Wołczyński, P. MIGAS, przy współpr.: J. KARWAN-BACZEWSKA, T. KARWAN, P. Schlafka, K. Najman, K. Jasińska, M. Rogóż // W: Analiza zjawisk koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi drogą do nowej technologii / [red.] Adam W. Bydałek, Waldemar Wołczyński, Ewa Popiłka. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. — ISBN: 978-83-7842-390-4. — S. 67–89. — Bibliogr. dla całej książki s. 145–150. — Afiliacja na podstawie erraty

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza zjawisk towarzyszących zwiększeniu efektywności procesu wielkopiecowegoThe analysis of phenomena concurrent the enlargement the efficiency of blast-furnace process / Mikołaj BERNASOWSKI, Andrzej ŁĘDZKI, Piotr MIGAS, Ryszard STACHURA // W: XIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 1, Produkcja i zarządzanie w hutnictwie / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 49). — Opis. częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-87745-03-0. — S. 56–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analysis of selected liquid steel viscosityAnaliza lepkości wybranych gatunków stali w stanie ciekłym / M. KOROLCZUK-HEJNAK, P. MIGAS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 963–969. — Bibliogr. s. 969

 • keywords: rheology, viscosity, liquid steel, viscometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0107-3

13
 • Analysis of slurry slags in terms of copper extraction process from system in static and dynamic conditions / Adam Bydalek, Piotr MIGAS, Marcin Rogóż, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: METAL 2018 [Dokument elektroniczny] : 27\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd}–25\textsuperscript{th} 2018, Brno : conference proceedings : reviewed version. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-84-0. — S. 1494–1499. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1499, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: slags, copper metallurgy, reductions of copper oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analysis of the carbides precipitates behavior in the liquid solution of $FeSiCr$ / Mirosław KARBOWNICZEK, Piotr MIGAS, Łukasz Banasik // W: IC-RAMSD 2018 : proceedings of International Conference on Recent Advances in Metallurgy for Sustainable Development : February 1\textsuperscript{st} – 3\textsuperscript{rd}, 2018, Vadodara, India / eds. Ashok Kumar Vaish, Vandana J. Rao, A. Keshavnarayana. — New Delhi : New Delhi Publishers, cop. 2018. — ISBN: 978-93-88879-64-4. — S. 27–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • keywords: carbides precipitates, FeSiCr alloy, microscopy identification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis of the energy consuption during the electric arc process / Piotr MIGAS, Michał Moskal, Mirosław KARBOWNICZEK, Jacek Czyż // W: Iron and steelmaking 2019 : modern metallurgy : the XXVIII international scientific conference : proceedings of abstracts : 23\textsuperscript{rd} to 25\textsuperscript{th} October 2019, Liptovský Mikuláš, Slovakia / red. Peter Demeter, Róbert Dzurňák ; Institute of Metallurgy. Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling. Technical University of Košice, Department of Metallurgy and Foundry. Faculty of Materials Science and Technology. VŠB - Technical University of Ostrava, Department of Extractive Metallurgy and Environmental Protection. Silesian University of Technology. — Košice : Institute of Metallurgy. Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling. Technical University, [2019]. — S. 42

 • keywords: energy consumption, electric arc process, modelling of energy demand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analysis of the rheological behaviour of selected semi-solid slag systems in blast furnace flow conditionsAnaliza charakteru reologicznego wybranych stało-ciekłych układów żużlowych w warunkach przepływu w wielkim piecu / P. MIGAS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 85–93. — Bibliogr. s. 92–93

 • keywords: rheology, non Newtonian flow, liquid slag viscosity, dripping zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0014

17
 • Analysis of thermal interactions in the slag pots for transporting copper slags / Adam Szklarz, Adam W. Bydałek, Piotr MIGAS, Andrzej Pytel, Krzysztof Jaśkowiec, Adam Bitka, Michał Wójcicki, Stanisław Pysz, Robert Żuczek // International Journal of Heat and Technology ; ISSN 0392-8764. — 2022 vol. 40 no. 2, s. 646–652. — Bibliogr. s. 651–652, Abstr.. — tekst: https://iieta.org/download/file/fid/75520

  orcid iD
 • keywords: thermal stresses, temperature, copper slag, slag pots, smelting ladle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18280/ijht.400236

18
 • Characteristics of sulphur behaviour in iron solutions at high temperature and oxidizing atmosphere / Piotr MIGAS, Mirosław KARBOWNICZEK, Julia Sokur // W: IC-RAMSD 2018 : proceedings of International Conference on Recent Advances in Metallurgy for Sustainable Development : February 1\textsuperscript{st} – 3\textsuperscript{rd}, 2018, Vadodara, India / eds. Ashok Kumar Vaish, Vandana J. Rao, A. Keshavnarayana. — New Delhi : New Delhi Publishers, cop. 2018. — ISBN: 978-93-88879-64-4. — S. 31–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

 • keywords: sulphur behaviour, reducing and oxidizing atmosphere, sulphide morphology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Charakterystyka reologiczna roztworów żelaza i żużliRheological characteristic of liquid iron solutions and slags / Piotr MIGAS, Marta KOROLCZUK-HEJNAK, Mirosław KARBOWNICZEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 4, s. 196–202. — Bibliogr. s. 202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Chemical and phase characteristics of titanium compounds produced in iron blast furnace dripping zoneCharakterystyka chemiczna i fazowa związków tytanu wytworzonych w strefie ściekania w wielkim piecu / A. ŁĘDZKI, P. MIGAS, R. STACHURA, A. KLIMCZYK, M. BERNASOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 129–135. — Bibliogr. s. 135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Determining the degree of removal of copper from slag / A. W. Bydałek, P. MIGAS, W. Wołczyński, S. Biernat, A. Bydałek, K. Jasińska, P. Kwapisiński // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 4, s. 41–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.

 • keywords: coagulation, post process slag, copper recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Determining the initial and final softening temperature of burden materials for the blast furnace / ŚLĘZAK Wojciech, KOROLCZUK-HEJNAK Marta, MIGAS Piotr, KARBOWNICZEK Mirosław // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 105. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 186–191. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 191, Abstr. — Tyt. w wersji elektronicznej: Determining the softening range of burden materials for the blast furnace

 • keywords: blast furnace, softening, cohesive zone, sinter, pellets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Dynamic mode of copper recovery from the post-processing slags / W. Wołczyński, A. W. Bydałek, P. MIGAS, A. Tarasek, K. Najman // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2018 vol. 63 iss. 4, s. 1923–1930. — Bibliogr. s. 1930. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2018/47.pdf

  orcid iD
 • keywords: copper recovery, arc furnace, complex reagent, rotating tilted electrode, post processing slags

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/amm.2018.125125