Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Małka, dr hab. inż.

zatrudnienie w ramach grantu

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1377-6460 orcid iD

ResearcherID: AAZ-3249-2020

Scopus: 23012580200

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Algorytmy rozmyte w sterowaniu minirobota kołowegoApplication of fuzzy logic algorithms in control of mobile minirobot / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2004 nr 11, s. 19–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorytmy rozmyte w sterowaniu minirobota kołowego[Fuzzy logic in controll of the whelled minirobot] / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // W: Teoria maszyn i mechanizmów, T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Tadeusz Uhl ; Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2004. — ISBN10: 83-7204-405-8. — S. 179–186. — Bibliogr. s. 186, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bezprzewodowe systemy komunikacji w sterowaniu robotówWireless communication in microrobot controll / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2008 t. 5 nr 36, s. 95–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów OT funkcjonujących w infrastrukturze komunalnejCybersecurity of industrial systems OT operating in municipal infrastructure / Piotr MAŁKA // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 24-26 października 2018 r., Nowy Sącz - Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : book of abstract / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi” Spółka z o. o., 2018. — S. 19. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dynamics of underwater inspection robotDynamika podwodnego robota inspekcyjnego / Mariusz GIERGIEL, Krzysztof Kurc, Piotr MAŁKA, Tomasz BURATOWSKI, Dariusz Szybicki // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2013 R. 17 nr 1, s. 76–79. — Bibliogr. s. 78, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Główne aspekty projektu robota inspekcyjnego do zbiorników z cieczą[Main aspects of the project of liquid storage tanks inspection robot] / Konrad MAJKUT, Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // W: „Modelowanie w mechanice” : 50. sympozjon : 26 lutego – 2 marca 2011 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki, Politechnika Śląska. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Ustroń : [PTMTS ; PAN ; PŚ], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Identification of mobile minirobot / Józef Giergiel, Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // Mechanics and Mechanical Engineering ; ISSN 1428-1511. — 2006 vol. 10 no. 1, s. 33–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę – założenie oraz dobór rozwiązań informatycznych i sprzętowychIntelligent (critical) infrastructure of water supply network for collective water supply systems – assumption and selection of it and hardware solutions / Piotr MAŁKA, Krzysztof Gaska, Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 14–15. — Tekst pol.-ang.. — P. Małka, E. Wysowska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — E. Wysowska – dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Intelligent infrastructure (critical) of the water supply network for collective water supply systems – a case study / Piotr MAŁKA, Krzysztof Gaska, Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Józef Ciuła // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2022 vol. 274, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — The article was presented during the II international scientific and technical conference “Critical infrastructure of cities”, October 6–8, 2021, Rytro, Poland. — E. Wysowska - dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi, Nowy Sącz

  orcid iD
 • keywords: critical infrastructure, intelligent water supply network, cybersecurity of ICT system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2022.28917

10
 • Kinematics of underwater inspection robotKinematyka podwodnego robota inspekcyjnego / Mariusz GIERGIEL, Krzysztof Kurc, Piotr MAŁKA, Tomasz BURATOWSKI, Dariusz Szybicki // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2012 R. 16 nr 12, s. 112–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Leakage detection in pipelines – the concept of smart water supply system / Andrzej KLEPKA, Dariusz Broda, Jerzy Michalik, Michał Kubat, Piotr MAŁKA, Wiesław J. STASZEWSKI, Tadeusz STEPINSKI // W: SMART 2015 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials : 3–6 June, 2015, Ponta Delgada, Azores / eds. A. L. Araújo, C. A. Mota Soares [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Azores : IDMEC], cop. 2015. — e-ISBN: 978-989-96276-8-0. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.dem.ist.utl.pt/smart2015/files/SMART_2015_Proceedings/PDF/Papers/SMART2015_129.pdf [2015-07-23]. — Bibliogr. s. 9–10, Summ.. — Dod. dostęp do abstraktu: {http://www.dem.ist.utl.pt/smart2015/files/SMART_2015_Proceedings/PDF/Abstracts/Abstracts_smart2015_ID129.pdf} [2015-07-23]. — D. Broda – afiliacja: Municipal Waterworks and Sewer Enterprise in Kraków

 • keywords: pipelines, water supply, leakage detection, pipeline monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mały robot ryba – budowa, działanie oraz zastosowanieLittle robot fish – design, performance and application / Piotr MAŁKA, Mariusz GIERGIEL, Tomasz BURATOWSKI // W: „Modelowanie w mechanice” : 52. sympozjon : 23 lutego – 27 lutego 2013 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — S. 192–193. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mechatronics of wheel minirobot {\em M. R. K} / Józef Giergiel, Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // Mechanics and Mechanical Engineering ; ISSN 1428-1511. — 2006 vol. 10 no. 1, s. 40–55. — Bibliogr. s. 55

 • keywords: simulations, control system, dynamics, construction, kinematics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mechatroniczne projektowanie mobilnego minirobota kołowego[Mechatronic design of the whelled mobile minirobot] / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Zespół Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej, 2005. — ISBN10: 83-7204-495-3. — S. 76–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metody nawigacji minirobotów kołowych na przykładzie minirobota kołowego m.r.k.M.R.K. wheel minirobot as an example of wheel minirobots navigation methods / Józef GIERGIEL, Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 10, s. 50–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mobile inspection robot / CISZEWSKI Michał, BURATOWSKI Tomasz, GIERGIEL Mariusz, Kurc Krzysztof, MAŁKA Piotr // W: Chemical, Mechanical and Materials Engineering II [Dokument elektroniczny] : [selected peer reviewed papaers from the 2nd International Conference on Chemical, Mechanical and Materials Engineering (CMME 2013) : January 20–21, 2013, Melbourne, Australia] / eds. Jun Zhang, Qi Luo. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Switzerland : Trans Tech Publications, 2013. — 1 dysk optyczny. — (Applied Mechanics and Materials ; ISSN 1660-9336 ; vol. 319). — e-ISBN: 9783035739107. — S. 385–392. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 391–392, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/AMM.319.385

17
 • Mobile robot assigned for diagnostic and maintenance reservoirs with liquidMobilny robot przeznaczony do diagnostyki oraz konserwacji zbiorników z cieczą / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // W: Modelling and optimization of physical systems : [13 th International seminar of applied mechanics : Wisła, 20.05–31.05.2009] / [red. Paweł Bachorz] ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Gliwice : Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2009. — (Modelling and Optimization of Physical Systems ; 8/2009). — ISBN: 978-83-60102-52-7. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modeling and control of a tracked mobile robot for pipeline inspection / Michał CISZEWSKI, Mariusz GIERGIEL, Tomasz BURATOWSKI, Piotr MAŁKA. — Cham : Springer, cop. 2020. — XVI, 132 s.. — (Mechanisms and Machine Science ; ISSN 2211-0984 ; vol. 82). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-3-030-42714-6 ; e-ISBN: 978-3-030-42715-3

  orcid iD
 • keywords: control systems, mobile robots, mechatronics, robotics, SLAM, robot adaptation, versatile pipe inspection, robot motion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-42715-3

19
 • Modelowanie i analiza modalna ramy mobilnego robota inspekcyjnegoModeling and modal analysis of a mobile inspection robot frame / Michał CISZEWSKI, Mariusz GIERGIEL, Andrii KUDRIASHOV, Piotr MAŁKA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2015 t. 23 nr 54, s. 20–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: MES, analiza modalna, robot mobilny, inspekcja

  keywords: modal analysis, mobile robot, inspection, FEA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowanie i testy mobilnego robota gąsienicowego do inspekcji oraz oczyszczania zbiorników z wodą pitnąModeling and testing of a tracked mobile robot for inspection and cleaning of water storage tanks / Michał CISZEWSKI, Tomasz BURATOWSKI, Tadeusz UHL, Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 3/I, s. 61–74. — Bibliogr. s. 73–74, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-30

 • słowa kluczowe: modelowanie, mobilny robot, woda pitna, model dynamiki, testy prototypu, analizy MES, robot gąsienicowy, inspekcja zbiorników

  keywords: modelling, drinking water, dynamic model, mobile robot, tank inspection, tracked robot, prototype testing FEM analyses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.95

21
 • Modelowanie kinematyki gąsienicowego robota inspekcyjnego w oprogramowaniu AMESIMKinematics modeling inspection robot with crawler drive in AMESIM software / Józef GIERGIEL, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Piotr MAŁKA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2013 t. 17 nr 48, s. 44–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.. — Józef Giergiel, Piotr Małka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacje, kinematyka, roboty gąsienicowe, roboty inspekcyjne

  keywords: simulations, modelling, kinematics, inspection robots, robots with crawler drive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelowanie kinematyki i dynamiki mobilnego minirobotaModelling of kinematics and dynamics of mobile robot / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2006 nr 32 t. 1, s. 157–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelowanie kinematyki i dynamiki mobilnego minirobotaModelling of kinematics and dynamics of mobile robot / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // W: XLV SYMPOZJON Modelowanie w mechanice [Dokument elektroniczny] : Wisła 2006 : 26.02–03.03.2006, Wisła : streszczenia referatów / Politechnika Śląska. Katedra Mechaniki Stosowanej, PAN, PTMTS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : PŚ KMS], [2006]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 77, 78. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modelowanie kinematyki sześcionożnego minirobota kroczącegoModelling of kinematics of hexapod walking mini robot / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // W: Modelowanie w mechanice [Dokument elektroniczny] : XLVI sympozjon : Wisła, 26 luty – 2 marca 2007 : streszczenia referatów / red. Ewa Opoka ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej, PAN, PTMTS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Wydawnictwo KMS, 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN10: 83-60102-40-6. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Platforma rozwojowa robota mobilnego z układem sterowania opartym na systemie LinuxDeveloping platform of the mobile robot with control system based on Linux system / Andrii Kudriashov, Piotr MAŁKA, Mariusz GIERGIEL, Tomasz BURATOWSKI // W: „Modelowanie w mechanice” : 52. sympozjon : 23 lutego – 27 lutego 2013 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — S. 164–165. — Tekst pol.-ang.. — Piotr Małka, Mariusz Giergiel, Tomasz Buratowski – afiliacja: Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: