Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Łuska, mgr inż.

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Air-conditioning in mines and tunnels ecological refrigeration machines with cooling power of 450 kW and over / Stanisław NAWRAT, Piotr ŁUSKA // W: Selected research findings of an innovative nature : Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences / sci. ed. board: Bogusław Smólski, Władysław Włosiński. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2007. — ISBN: 978-83-924901-2-8. — S. 84–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eksperymentalne badania górniczej chłodziarki powietrza typu TS-300Experimental studies of mine air refrigerator TS-300 type / Krzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA, Bernard NOWAK // W: Materiały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4\textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — Na okł. dod.: 4 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Kraków. — S. 383–391. — Bibliogr. s. 391, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eksperymentalne badania pracy górniczych sprężarkowych chłodziarek powietrza współpracujących z wyparnymi chłodnicami wodyExperimental researches on the performance of mining compression type of air refrigerators cooperating with evaporative water coolers / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 101–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_08.pdf

 • słowa kluczowe: chłodnica wyparna, klimatyzacja kopalń, górnicza chłodziarka powietrza

  keywords: mine air conditioning, evaporative water cooler, mine refrigerator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Klimatyzacja kopalń podziemnych : urządzenia chłodnicze[Air-conditioning of underground mines : devices cooling] / Piotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 134 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Perlikiem ; nr 6). — Bibliogr. s. 132–134, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Klimatyzacja kopalń podziemnych : systemy chłodnicze[Air-conditioning of underground mines : cooling systems] / Piotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 122, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0268). — Bibliogr. s. 121–[123]. — ISBN: 978-83-7464-138-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Klimatyzacja z zastosowaniem komór zraszania w kopalniach podziemnychAn air conditioning system with spraying chambers in underground mines / Piotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 = Proceedings of the School of Underground Mining 2003 / red. naukowa Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje ; nr 58). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003. — S. 509–524. — Bibliogr. s. 524, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Próba oceny techniczno-ekonomicznej urządzeń chłodniczych stosowanych w polskim górnictwie podziemnymAn attempt at a technical and economic evaluation of cooling machines used in Poland's underground mining / Piotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT // W: Materiały 2 [Drugiej] Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 07–11 październik 2002 = Proceedings of the Second School of Mine Ventilation / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — Kraków : SAG KG PAN, 2002. — S. 519–531. — Bibliogr. s. 531, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Próby chłodzenia gazów pożarowych i zrobowych[Tests of cooling the fire and goaf gases] / Piotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT // W: ROP'2004 : zwalczanie zagrożenia pożarowego w kopalniach – teoria i praktyka : XXI seminarium : XXX Dni Techniki : Rybnik, 27 października 2004 r. / Naczelna Organizacja Techniczna ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Geotechnologii, Geofizyki Górniczej i Ekologii Terenów Przemysłowych, 2004. — ISBN10: 8391446360. — S. 107–115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób opanowania pożarów w kopalniach węgla kamiennego[The method for controlling fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA. — Int.Cl.: E21F 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200348 B1 ; Udziel. 2008-05-27 ; Opubl. 2008-12-31. — Zgłosz. nr P.364446 z dn. 2004-01-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200348B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego[The method for preventing fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA. — Int.Cl.: E21F 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199938 B1 ; Udziel. 2008-05-13 ; Opubl. 2008-11-28. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199938B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego[The method for preventing fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ROSZKOWSKI Janusz, NAWRAT Stanisław, Berger Jerzy, Dziurzyński Wacław, ŁUSKA Piotr. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21F 5/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 364404 A1 ; Opubl. 2005-07-25. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 15, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL364404A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Układ lokalnego chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych[Local air cooling system for mine headings] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOWAK Bernard, ROSZKOWSKI Janusz, ŁUSKA Piotr, FILEK Krzysztof. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21F 3/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 367565 A1 ; Opubl. 2005-10-31. — Zgłosz. nr P.367565 z dn. 2004-04-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 22, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL367565A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Urządzenie do przepływowego utleniania powietrza wentylacyjnego z podziemnych kopalń[Device for flow oxidation of the ventilation air from underground mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, ŁUSKA Piotr, Pryszcz Efrem, Bednorz Janusz, Kowacki Grzegorz, NAPIERAJ Sebastian. — Int.Cl.: E21F 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 119954 U1 ; Opubl. 2012-10-22. — Zgłosz. nr W.119954 z dn. 2011-04-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 22, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL119954U1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: