Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kurowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900907

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości poprawy komfortu podróżowania z zastosowaniem symulacji modelu wielobryłowego tramwajuAnalysis of improvement possibilities of traveling comfort with the application of simulations of tramway multibody model / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2129–2138. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2138. — „Transcomp 2010” : computer systems aided science, industry and transport : 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza możliwości poprawy komfortu podróżowania z zastosowaniem symulacji modelu wielobryłowego tramwajuAnalysis of improvement possibilities of traveling comfort with the application of simulations of tramway multibody model / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // W: Transcomp 2010 : computer systems aided science, industry and transport : Zakopane, 6.XII.–9.XII. 2010, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szlachta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute], [2010]. — Na okł. dod.: abstracts. — ISBN: 978-83-7204-956-8. — S. 258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza wpływu nierówności toru na odpowiedź dynamiczną pojazdu szynowego z zastosowaniem symulacji metodą wielobryłową : [streszczenie]The analysis of influence of rail roughness on dynamic response of rail vehicle supported by multibody simulations / Piotr KUROWSKI, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 4 dod.: Logistyka nauka, s. 19. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8–9, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza wpływu nierówności toru na odpowiedź dynamiczną pojazdu szynowego z zastosowaniem symulacji metodą wielobryłową : streszczenieThe analysis of influence of rail roughness on dynamic response of rail vehicle supported by multibody simulations : abstract / Piotr KUROWSKI, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // W: Transport XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa : Białowieża 21–24 września 2010 : materiały konferencyjne = The transport of the 21\textsuperscript{st} century : conference proceedings / red. nauk. Mirosław Siergiejczyk ; Politechnika Warszawska. Wydział Transportu. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7207-891-9. — S. 134. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza wpływu zmian charakterystyk zawieszenia na zmienność własności dynamicznych pojazdu szynowego[An influence analysis of the characteristics changes of suspension system on the variation of dynamic properties of rail vehicle] / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN: 978-83-7204-983-4. — S. 207–217. — Bibliogr. s. 216–217, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analysis of the rail roughness influence on vehicle dynamic behavior by means of multibody simulationAnaliza wpływu nierówności toru na odpowiedź dynamiczną pojazdu szynowego z zastosowaniem symulacyjnej metody układów wieloczłonowych / Piotr KUROWSKI, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // Archives of Transport = Archiwum Transportu / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport ; ISSN 0866-9546. — 2011 vol. 23 no. 1, s. 23–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • An application of response surface method to design optimization of a model of rail vehicle considering uncertaintiesZastosowanie metody powierzchni odpowiedzi w optymalizacji modelu pojazdu szynowego z uwzględnieniem niepewności / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2011 vol. 30 no. 2, s. 85–95. — Bibliogr. s. 95, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2011-02/Mechanics_2011_02_07.pdf

 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, metoda powierzchni odpowiedzi, metamodel, pojazd szynowy, tramwaj, układ zawieszenia, komfort podróżowania, model układów wieloczłonowych, optymalizacja konstrukcji, propagacja niepewności

  keywords: suspension system, design optimization, genetic algorithms, metamodel, multibody model, response surface method, uncertainty propagation, rail vehicle, tram, travelling comfort

9
 • An assessment of run stability for multibody model of rail vehicle / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // W: Selected problems of modal analysis of mechanical systems / ed. Tadeusz Uhl. — Kraków : Department of Robotics and Mechatronics, University of Science and Technology AGH, cop. 2011. — Monografia jest wynikiem 15\textsuperscript{th} School on Modal Analysis. — ISBN: 978-83-7789-074-5. — S. 45–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Application of FBG sensors for modal analysis of overhead wires / Piotr KUROWSKI, Krzysztof MENDROK // W: Diagnostyka maszyn : XLIII ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 29.02–4.03.2016 r. : streszczenia / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : [Politechnika Śląska], 2016. — ISBN: 978-83-930581-6-7. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Application of modal analysis supported by 3D vision-based measurementsTrójwymiarowe wizyjne metody pomiarowe do wspomagania analizy modalnej / Piotr KOHUT, Piotr KUROWSKI // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2009 vol. 47 no. 4, s. 855–870. — Bibliogr. s. 868–870, Streszcz.

 • keywords: modal analysis, passive 3D vision techniques, structure from motion, vibration measurements

12
 • Application of sensitivity analysis for the improvement of dynamic properties of the finite element model of bus / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN: 978-83-7204-983-4. — S. 199-206. — Bibliogr. s. 206, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Comparison of modal parameters determined in operational conditions by means of the OMA and OMAX method / P. KUROWSKI, J. BEDNARZ // W: Structural health monitoring 2008 : proceedings of the fourth European workshop : Cracow, Poland, July 2–4, 2008 / eds. Tadeusz Uhl, Wiesław Ostachowicz, Jan Holnicki-Szulc. — Lancaster, Pennsylvania : DES{\em tech} Publications, Inc., cop. 2008. — ISBN: 978-1-932078-94-7. — S. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Design optimization of multibody model of rail vehicle supported by Response Surface Method / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // W: EngOpt 2010 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Engineering optimization : Lisbon 6–9 September 2010 : book of abstracts and CD-ROM proceedings / eds. Hélder Rodrigues, [et al.] ; Instituto Superior Técnico. — Lisboa : APMTAC – Associação Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional, cop. 2010. — ISBN: 978-989-96264-3-0. — S. 270–271. — Pełny tekst W: EngOpt2010 [Dokument elektroniczny] : 2nd international conference on Engineering optimization : Lisbon 6–9 September 2010 : CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lisboa : APMTAC, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Experimental verification of selected methods sensitivity to damage size and location / J. IWANIEC, P. KUROWSKI // W: ISMA2014 & USD2014 conferences [Dokument elektroniczny] : Leuven, Belgium 15–19 September 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : s. n.], [2014]. — e-ISBN: 978-90-73802-91-9. — S. 3849–3863. — Tryb dostępu: http://www.isma-isaac.be/proceedings/papers/isma2014_0423.pdf [2014-09-30]. — Bibliogr. s. 3861–3863, Abstr.. — W bazie Web of Science opis wersji o numerze ISBN: 978-90-73802-91-9. — S. 3789-3803

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Experimental verification of selected methods sensitivity to damage size and location / Joanna IWANIEC, Piotr KUROWSKI // Journal of Vibration and Control ; ISSN 1077-5463. — 2017 vol. 23 iss. 7, s. 1133–1151. — Bibliogr. s. 1150-1151, Abstr.

 • keywords: damage detection, classical modal analysis, recurrence plots (RP), cross recurrence plots (CRP), joint recurrence plots (JRP), tracking changes in the system natural frequencies

17
 • Identification of suspension bridge parameters on the basis of system responses to operational excitation / J. IWANIEC, M. IWANIEC, P. KUROWSKI // W: ISMA 2010 ; USD 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of ISMA 2010 : international conference on Noise and vibration engineering : including USD 2010 : Leuven (Belgium), 20–22 September 2010 / eds. P. Sas, B. Bergen ; Katholieke Universiteit Leuven. Departement Werktuigkunde. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Haverlee : Katholieke Universiteit Leuven. Departement Werktuigkunde, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-90-7380-287-2. — S. 1403–1417. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1416–1417, Abstr.. — Abstrakt dostępny również W: ISMA 2010 ; USD 2010 : 20–22 September 2010, Leuven, Belgium : programme and book of abstracts. — [Leuven : Katholieke Universiteit, 2010]. — S. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Modal analysis in identification and diagnostics of rotating machinery / J. BEDNARZ, T. BARSZCZ, T. UHL, P. KUROWSKI // W: The 13th world congress in mechanism and machine science [Dokument elektroniczny] : June 19–23, Guanajuato, Mexico / IFToMM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Mexico] : IFToMM, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Operational forces identification from helicopter model in-flight data with the use of inverted regressive parametric models / Krzysztof MENDROK, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL // W: IDETC/CIE 2008 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the ASME 2008 international design engineering technical conferences & computers and information in engineering conference : August 3–6, 2008, New York, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA? : ASME], [cop. 2008]. — 1 dysk optyczny. — S [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Porównanie wyników użycia metod OMA i OMAX do wyznaczania parametrów modalnych obiektów w czasie pracy[Comparison of modal parameters determined in operational conditions by means of the OMA and OMAX method] / Piotr KUROWSKI, Jarosław BEDNARZ // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2008. — Opis częśc. wg okł. — Monografia powstała w wyniku dyskusji prowadzonej na XII Szkole Analizy Modalnej : Kraków, grudzień 2007. — ISBN: 978-83-7204-683-3. — S. 197–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Problems of determining the location of the measuring sensors for use in experimental modal analysis / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL // W: Selected problems of modal analysis of mechanical systems / ed. Tadeusz Uhl. — Kraków : Department of Robotics and Mechatronics, University of Science and Technology AGH, cop. 2011. — Monografia jest wynikiem 15\textsuperscript{th} School on Modal Analysis. — ISBN: 978-83-7789-074-5. — S. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
 • Prototypowe rozwiązania systemów monitorowania w oparciu o niskie częstotliwości drgań[Prototypes of structural health monitoring systems based on low-frequency vibrations] / Tadeusz UHL, Krzysztof MENDROK, Piotr KUROWSKI, Tomasz BARSZCZ, Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Wojciech MAJ, Paweł PAĆKO // W: Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności : II seminarium projektu „MONIT” : Warszawa, 18 listopada 2010. — [Warszawa : s. n.], [2010]. — Na okł. dod.: Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.. — S. 43–58

25
 • Robust design optimisation of the FE model of rail vehicle / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // W: WCSMO-8 : eighth world congress on Structural and Multidisciplinary Optimization : 1–5 June 2009, Lisboa, Portugal : book of abstracts and CD-ROM proceedings / eds. H. C. Rodrigues [et al.]. — [Lisboa] : ISSMO International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, [2009]. — ISBN: 978-989-20-1554-5. — S. 197. — Pełny tekst W: WCSMO-8 [Dokument elektroniczny] : eighth world congress on Structural and Multidisciplinary Optimization : 1–5 June 2009 Lisboa, Portugal : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / [ISSMO]. — [Lisboa : ISSMO, 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych