Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Krokoszyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów, Etap 3[Evaluation of engineering-geological and geotechnical conditions of dump basement in open-pit “Turów”, Stage 3] / Stanisław RYBICKI, Ryszard UBERMAN, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek DĄBROWSKI, Aleksander SANOCKI ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”. — Kraków : [TBPŚ „GEOSFERA”], 2002. — 30 s. + tab.. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003, Etap 3[Prognosis and evaluation of geotechnical condition and stability of east slope of extremal dump in the period of 2001–2003, Stage 3] / oprac. zespół: Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jerzy FLISIAK, Marek CAŁA, Aleksander SANOCKI ; współpr. Tadeusz Kaczarewski [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. — Kraków : [AGH WGGiOŚ KGIiGŚ], 2002. — 12 s. + wykr.. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–[127]. — ISBN: 978-83-7464-648-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznychEngineering-geological characteristic of the Kraków area subsoil, including historical deposits / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Janusz HERZIG // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 57–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: podłoże gruntowe, właściwości gruntów, iły trzeciorzędowe, grunty czwartorzędowe, warunki posadowienia

  keywords: subsoil, soil properties, Tertiary clays, Quaternary soils, building conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cyfrowe modele zagrożeń geodynamicznych[Digital models of geodynamics hazard] / Piotr KROKOSZYŃSKI // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Deformacje podłoża i przedpola składowiska odpadów górniczych „Pochwacie” – przyczyny, przebieg i skutkiDeformations of subsoil and foreland of mining refuse storage yard “Pochwacie” – causes, course and results / Piotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 5, s. 30–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp niektórych wykopów drogowychEngineering-geological conditions of slope deformations on some road embankments / Piotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI // W: Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym : [Zakopane, 2–29 maja 2009 r.] = Problems of landslides at civil engineering / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2009. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; z.  144. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 88). — S. 197–214. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp w pasie drogowym autostrady A-4 na odcinku Sośnica-KleszczówEngineering-geological conditions of embankments deformations on the stretch of motor-way A-4 between Sośnica-Kleszczów / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI // Geologos ; ISSN 1426-8981. — 2007 [nr] 11, s. 383–391. — Bibliogr. s. 391, Streszcz., Abstr.. — Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland : III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007 / red. Robert Radaszewski ; współpr. Piotr Zawrzykraj ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. 2007. — Na k. tyt. dod.: Dedykowane pamięci Profesora Jerzego Liszkowskiego (1936–2005)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Koncepcja zabezpieczenia terenu cmentarza w Chwałowicach przed wpływami dalszej eksploatacji górniczej[Conception of further undermining influences protection of cemetery in Chwałowice] / Tomasz Niemiec, Piotr Kucia, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek Kubina // W: Profilaktyka oraz usuwanie ujemnych wpływów eksploatacji górniczej na środowisko w Rybnickim Okręgu Przemysłowym : VI konferencja naukowo-techniczna : Rybnik – październik 2001 : materiały konferencyjne / oprac. red. Irena Modrzyk, Janusz Kozłowski ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Katowice : Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o., 2001. — ISBN10: 8390696738. — S. 135–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Preliminary results of pore pressure profiling in the Carpathian flysch on landslide Tegoborze-Just : abstract / Jacek STANISZ, Zenon Pilecki, Piotr KROKOSZYŃSKI, Robert KACZMARCZYK // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Stanisz_etal.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Registration and inventory of the natural geological hazards with special regard to landslides and other geodynamic phenomena on the territory of Poland / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI // W: Polish Science and Technology Forum : Paris, 15–16 September 2003 : catalogue / Ministry of Scientific Research and Information Technology, Poland. — Warsaw : s. n., 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rozrywanie próbek gruntowych jako symulacja dodatnich odkształceń poziomych terenu górniczegoSoil sample disruption as a simulation of positive deformations on undermining territories / Piotr KROKOSZYŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 143–151. — Bibliogr. s. 150–151, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sondowania statyczne i dynamiczne w badaniach podłoża gruntowego budowli drogowychStatic and dynamic soundings in the soil investigation for road constructions / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 446 (2): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 397–406. — Bibliogr. s. 405, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sprawozdanie z prac związanych z nadzorem naukowym nad zagadnieniami stateczności zboczy na terenie filara ochronnego miasta Jastrzębie Zdrój za okres od 01.03.1998 do 15.03.1999 (etap XVI)[Report of scientific supervision on slope stability problems in the area of mnining pillar for Jastrzębie Zdrój] / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. — Kraków : AGH, 1999. — 21 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: