Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kramarczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57196718135

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • 4D reconstruction and visualisation of Krakow fortress / Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Sławomir MIKRUT, Piotr KRAMARCZYK, Agnieszka Struś, Krystyna Michałowska, Piotr Opaliński // W: BGC Geomatics 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : 22–25 June 2017, Gdansk, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5090-6040-5. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-19. — tekst: https://goo.gl/B7y1Lb

 • keywords: laser scanning, UAV, visualization, digital images, reconstruction, cultural heritage, unmanned aerial vehicles, 3D/4D modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2017.83

2
 • 4D reconstruction and visualisation of Krakow Fortress / Beata HEJMANOWSKA, Ewa Glowienka, Piotr Opaliński, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michalowska, Pitor KRAMARCZYK // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 13–14. — Bibliogr. s. 14. — Toż na: {http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf}

 • keywords: laser scanning, UAV, cultural heritage, fortifications, 4D, time varying 3D models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algorithms for processing hyperspectral and multispectral data in monitoring and modeling of environmental changes : [poster] / Ewa GŁOWIENKA, Beata Hejmanowska, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michałowska, Piotr KRAMARCZYK // W: 9\textsuperscript{TH} international scientific conference Collection and processing of surveying and economic data [Dokument elektroniczny] : October 24–25, 2019, Kielce. — Wersja do Windows. — Dane tektowe. — [Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://konferencja.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/poster_EG.pdf [2020-01-02]. — B. Hejmanowska – afiliacja: Hyperlab Solution LTD, Sławomir Mikrut – dod. afiliacja: Hyperlab Solution LTD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wiarygodności klasyfikacji obrazów Sentinel-2 w celu wykrywania wyrobisk górniczych[Sentinel-2 image classification reliability analysis for the detection of mine workings] / Beata HEJMANOWSKA, Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA, Piotr KRAMARCZYK // W: Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni [Dokument elektroniczny] : I kongres geoinformacyjny : X ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Kraków, 25-27 X 2023 : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki], [2023]. — S. [198–199]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongres-geo.pl/application/files/3316/9822/3649/ksiega_abstraktow_v03.pdf [2023-11-27]. — Tekst pol.-ang.. — B. Hejmanowska, E. Głowienka, P. Kramarczyk - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow, Krakow, Poland

 • słowa kluczowe: wyrobiska górnicze, klasyfikacja obrazów, Sentine-2, Unet, GEE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of methodologies for an innovative web environments suitable for 4D model sharing / Beata HEJMANOWSKA, [et al.], Sławomir MIKRUT, Piotr KRAMARCZYK, [et al.] // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: The more you save the Earth the more you get wealth : eco-friendly symposium - WMCAUS. — S. [618]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cechy satelitarnych systemów teledetekcyjnych[Features of remote sensing satellite systems] / Piotr KRAMARCZYK // W: Dane satelitarne dla administracji publicznej / red. nauk. Beata Hejmanowska, Piotr Wężyk. — [Gdańsk] : Polska Agencja Kosmiczna, cop. 2020. — ISBN: 978-83-945436-2-4 ; e-ISBN: 978-83-945436-3-1. — S. 30–38. — Bibliografia zbiorcza na końcu książki. — Dostęp także online: {https://polsa.gov.pl/podrecznik/Podrecznik.pdf?fbclid=IwAR2jaA6QaXmcH6WYOzIDAOYgXIN4_02LiD5EW0-zciZt4fx7DpqhkTx0Z5g} [2021-09-02]. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cultural Heritage Through Time – modelowanie 3/4D Twierdzy KrakówCultural Heritage Through Time – 3/4D modeling the Fortress of Krakow / Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michałowska, Piotr KRAMARCZYK // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 42–44. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: NMT, LiDAR, dziedzictwo kulturowe, modelowanie 3D/4D, NMPT, forty

  keywords: DTM, LiDAR, cultural heritage, fortress, 3D/4D modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • GeoMedia / Piotr KRAMARCZYK // W: Dane satelitarne dla administracji publicznej / red. nauk. Beata Hejmanowska, Piotr Wężyk. — [Gdańsk] : Polska Agencja Kosmiczna, cop. 2020. — ISBN: 978-83-945436-2-4 ; e-ISBN: 978-83-945436-3-1. — S. 242–245. — Bibliografia zbiorcza na końcu książki. — Dostęp także online: {https://polsa.gov.pl/podrecznik/Podrecznik.pdf?fbclid=IwAR2jaA6QaXmcH6WYOzIDAOYgXIN4_02LiD5EW0-zciZt4fx7DpqhkTx0Z5g} [2021-09-02]. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Język programowania Python[Python programming language] / Jarosław Jasiewicz, Piotr KRAMARCZYK // W: Dane satelitarne dla administracji publicznej / red. nauk. Beata Hejmanowska, Piotr Wężyk. — [Gdańsk] : Polska Agencja Kosmiczna, cop. 2020. — ISBN: 978-83-945436-2-4 ; e-ISBN: 978-83-945436-3-1. — S. 231–233. — Bibliografia zbiorcza na końcu książki. — Dostęp także online: {https://polsa.gov.pl/podrecznik/Podrecznik.pdf?fbclid=IwAR2jaA6QaXmcH6WYOzIDAOYgXIN4_02LiD5EW0-zciZt4fx7DpqhkTx0Z5g} [2021-09-02]. — P. Kramarczyk: afiliacja - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Korekcja atmosferyczna obrazów satelitarnych Landsat i Sentinel 2 - porównanie wybranych narzędziAtmospheric correction of Landsat and Sentinel 2 - comparison of selected tools / Piotr KRAMARCZYK, Beata HEJMANOWSKA, Ewa Głowienka // W: Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki : XXI ogólnopolskie fotogrametryczne sympozjum naukowe : Koszalin–Mielno, 19–21 września 2018 r. : książka streszczeń / red. zeszytu Tomasz Kogut ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Katedra Geoinformatyki. Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2018. — ISBN: 978-83-7365-493-8. — S. 70–71. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Platformy i aplikacje do wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych[Platforms and applications for searching, browsing and data download] / Piotr KRAMARCZYK // W: Dane satelitarne dla administracji publicznej / red. nauk. Beata Hejmanowska, Piotr Wężyk. — [Gdańsk] : Polska Agencja Kosmiczna, cop. 2020. — ISBN: 978-83-945436-2-4 ; e-ISBN: 978-83-945436-3-1. — S. 187–196. — Bibliografia zbiorcza na końcu książki. — Dostęp także online: {https://polsa.gov.pl/podrecznik/Podrecznik.pdf?fbclid=IwAR2jaA6QaXmcH6WYOzIDAOYgXIN4_02LiD5EW0-zciZt4fx7DpqhkTx0Z5g} [2021-09-02]. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Środowisko R[Environment R] / Jarosław Jasiewicz, Piotr KRAMARCZYK // W: Dane satelitarne dla administracji publicznej / red. nauk. Beata Hejmanowska, Piotr Wężyk. — [Gdańsk] : Polska Agencja Kosmiczna, cop. 2020. — ISBN: 978-83-945436-2-4 ; e-ISBN: 978-83-945436-3-1. — S. 228–231. — Bibliografia zbiorcza na końcu książki. — Dostęp także online: {https://polsa.gov.pl/podrecznik/Podrecznik.pdf?fbclid=IwAR2jaA6QaXmcH6WYOzIDAOYgXIN4_02LiD5EW0-zciZt4fx7DpqhkTx0Z5g} [2021-09-02]. — P. Kramarczyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The comparison of the web GIS applications relevant for 4D models sharing / Beata HEJMANOWSKA, [et al.], Sławomir MIKRUT, Piotr KRAMARCZYK, [et al.], Mariusz TWARDOWSKI, [et al.] // W: WMESS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 03–07 September 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — S. [218]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16