Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Habel, dr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Active vibroisolation system with magnetic springsSprężyna magnetyczna, jako element aktywnego układu wibroizolacji / Jacek SNAMINA, Andrzej PODSIADŁO, Piotr HABEL // W: Vibrations in physical systems 2010 : XXIV symposium, Będlewo (near Poznań), May 11–15, 2010 / eds. Czesław Cempel, Marian W. Dobry ; Poznań University of Technology. Mechanical Engineering and Management Faculty. Institute of Applied Mechanics, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. — Poznań : Poznań University of Technology, 2010. — (Vibrations in Physical Systems = Drgania w Układach Fizycznych ; ISSN 0860-6897 ; vol. 24). — ISBN: 978-83-89333-35-3. — S. 361–366. — Bibliogr. s. 366, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza badań symulacyjnych sterowanej sprężyny magnetycznejAnalysis of numerical results of controllable magnetic spring / Piotr HABEL // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 21–29. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza częstotliwościowa układu wibroizolacji ze sprężyną magnetyczną[Frequency analysis of vibration isolation system with magnetic spring] / Jacek SNAMINA, Piotr HABEL // W: „Wpływ wibracji na otoczenie” : XII sympozjum : Janowice, 27–30 września 2010. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [39]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza częstotliwościowa układu wibroizolacji ze sprężyną magnetycznąFrequency analysis of vibration isolation system with magnetic spring / Jacek SNAMINA, Piotr HABEL // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2011 R. 108 z. 2 1–M, s. 223–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza częstotliwościowa układu ze sprężyną magnetyczną przy wymuszeniu kinematycznym[Frequency analysis of a system with magnetic spring by kinematic excitation] / Jacek SNAMINA, Piotr HABEL // W: „Modelowanie w mechanice” : 50. sympozjon : 26 lutego – 2 marca 2011 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki, Politechnika Śląska. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Ustroń : [PTMTS ; PAN ; PŚ], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 143–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza częstotliwościowa układu ze sprężyną magnetyczną przy wymuszeniu kinematycznymFrequency analysis of a system with magnetic spring by kinematic excitation / Jacek SNAMINA, Piotr HABEL // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2011 t. 10 nr 41, s. 363–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bilans mocy w układzie wibroizolacji ze sprężyną magnetycznąPower balance in a vibration reduction system with magnetic spring / Jacek SNAMINA, Piotr HABEL // W: XXIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna teorii mechanizmów, maszyn i układów mechatronicznych : Koszalin–Kołobrzeg, 19–22.09.2012 : materiały konferencyjne / Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk afiliowany przy Międzynarodowej Federacji Teorii Maszyn i Mechanizmów IFToMM. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7365-287-3. — S. 58. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Magnetic spring as the element of vibration reduction systemSprężyna magnetyczna jako element układu wibroizolacji / Jacek SNAMINA, Piotr HABEL // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 1, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-01/mech08.pdf

 • słowa kluczowe: sprężyna magnetyczna, sterowanie drganiami, układy przełączające

  keywords: vibration control, magnetic spring, switching stiffness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modeling of vibration reduction system with energy conversion using a magnetic springModelowanie układu redukcji drgań z konwersją energii przy zastosowaniu sprężyny magnetycznej / Piotr HABEL // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 11–12. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 13–22. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr. — Tekst pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Power balance in a vibration reduction system with magnetic spring / J. SNAMINA, P. HABEL // International Journal of Applied Mechanics and Engineering ; ISSN 1734-4492. — Tytuł poprz.: Applied Mechanics and Engineering. — 2012 vol. 17 no. 3, s. 983–989. — Bibliogr. s. 989

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Regulator prądu sprężyny magnetycznejCurrent regulator of magnetic spring / Piotr HABEL, Jacek SNAMINA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 109 z. 10. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2012 5–M, s. 93–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sprężyna magnetyczna[Magnetic spring] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HABEL Piotr, SNAMINA Jacek, PODSIADŁO Andrzej. — Int.Cl.: F16F 6/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399319 A1 ; Opubl. 2012-11-05. — Zgłosz. nr P.399319 z dn. 2012-05-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 23, s. 23. — Błędnie podane nazwisko: Snanima Jacek. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399319A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Sterowana sprężyna magnetyczna i jej zastosowanie w układach redukcji drgań z systemem odzysku energiiControlled magnetic spring and its application in vibration reduction systems with energy regenerative system / Piotr HABEL // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 11. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie pakietu ANSYS EMAG w modelowaniu zjawisk rozkładu pól magnetycznych wybranych elementów automatykiThe application of the ANSYS EMAG package in the process of modelling the schedule of magnetic fields of the sample elements of the automatics / Piotr HABEL // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2009 nr 17, s. 85–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wyniki badań symulacyjnych układu sterowania napięciem zasilania sprężyny magnetycznej[Simulation results of supply voltage control system in magnetic spring] / Piotr HABEL // W: „Modelowanie w mechanice” : 51. sympozjon : 25 lutego – 29 lutego 2012 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2012. — Opis część. wg okł.. — S. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wyniki badań symulacyjnych układu sterowania napięciem zasilania sprężyny magnetycznejSimulation results of supply voltage control system in magnetic spring / Piotr HABEL // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2012 t. 12 nr 43, s. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: