Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Grądkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, *Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza stabilności segmentów łożysk wzdłużnych przy smarowaniu hydrostatycznymAnalysis of stability of axial bearing pads at hydrostatic lubrication conditions / Józef SALWIŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI // W: XXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 3, Łożyskowanie ; Łożyskowanie toczne, ślizgowe, uszczelnienia, tarcie i smarowanie ; Problemy dydaktyczne / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — Do T. 1 dołączony CD-ROM z zawartością treściową T. 1–4. — S. 150–159. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of multiobjective optimization tools in a thrust bearing pad modellingZastosowanie narzędzi optymalizacji wielokryterialnej do modelowania hydrostatycznych łożysk wzdłużnych / Piotr GRĄDKOWSKI // Postępy Nauki i Techniki = Advances in Science and Technology ; ISSN 2080-4075. — 2011 nr 7, s. 5–14. — Bibliogr. s. 14, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Determining centre of mass of walking dragline excavation systemWyznaczenie środka masy koparki zgarniakowej na podwoziu kroczącym / Krzysztof KRAUZE, Krzysztof KOTWICA, Piotr GRĄDKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 5–19. — Bibliogr. s. 19

 • keywords: stability, modelling, dragline excavator, centre of mass, analytical computing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dydaktyczne zastosowanie stanowiska do badania segmentów łożysk hydrostatycznychResearch stand for hydrostatic bearing pads examinations in didactic applications / Piotr GRĄDKOWSKI // W: XXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 3, Łożyskowanie ; Łożyskowanie toczne, ślizgowe, uszczelnienia, tarcie i smarowanie ; Problemy dydaktyczne / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — Do T. 1 dołączony CD-ROM z zawartością treściową T. 1–4. — S. 297–305. — Bibliogr. s. 304, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Experimental verification of a model of the loss of fluid friction in a hybrid thrust bearingEksperymentalna weryfikacja modelu utraty tarcia płynnego w hybrydowym łożysku wzdłużnym / Józef SALWIŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 3, s. 199–208. — Bibliogr. s. 207–208, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hybrydowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla wału obrotowego[Hybrid seal with ferromagnetic fluid for rotating shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, ZIMOWSKI Sławomir, GRĄDKOWSKI Piotr. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 413092 A1 ; Opubl. 2017-01-16. — Zgłosz. nr P.413092 z dn. 2015-07-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 2, s. 35. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL413092A1.pdf

 • słowa kluczowe: wał obrotowy, ciecz ferromagnetyczna, uszczelnienie hybrydowe, tuleje kołnierzowe, magnesy trwałe o przekroju ceowym

  keywords: rotating shaft, ferromagnetic fluid, hybrid seal, flanged sleeves, permanent magnets of C-shaped cross-section

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hybrydowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla wału obrotowego[Hybrid seal with ferromagnetic fluid for rotating shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Sławomir ZIMOWSKI, Piotr GRĄDKOWSKI. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227804 B1 ; Udziel. 2017-08-23 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.413092 z dn. 2015-07-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227804B1.pdf

 • słowa kluczowe: wał obrotowy, ciecz ferromagnetyczna, uszczelnienie hybrydowe, tuleje kołnierzowe, magnesy trwałe o przekroju ceowym

  keywords: rotating shaft, ferromagnetic fluid, hybrid seal, flanged sleeves, permanent magnets of C-shaped cross-section

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of variation of selected parameters on the reliability of a thrust bearing of a water turbineWpływ zmienności wybranych parametrów na niezawodność łożyska wzdłużnego turbiny wodnej / Józef SALWIŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 6, s. 191–200. — Bibliogr. s. 200, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Komputerowe modelowanie stanu równowagi segmentu łożyska wzdłużnego wspartego na zespole elementów sprężystych[Computer aided modelling of stability of thrust bearing pad supported on a set of helical springs] / Piotr GRĄDKOWSKI, Józef SALWIŃSKI // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XVII konferencja : Krasiczyn, 7–9 października 2009 : streszczenia referatów / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Warszawa : s. n.], [2009]. — S. 39–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Komputerowe modelowanie stanu równowagi segmentu łożyska wzdłużnego wspartego na zespole elementów sprężystychComputer aided modelling of stability of thrust bearing pad supported on a set of helical springs / Piotr GRĄDKOWSKI, Józef SALWIŃSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2010 nr 1 Supl., s. 69–77. — Bibliogr. s. 76, Summ.. — W czasopiśmie informacja: Artykuły w wersji elektronicznej są równoważne artykułom wydrukowanym w miesięczniku. — XVII Konf. nt. “Metod i środków projektowania wspomaganego komputerowo” [Dokument elektroniczny] : Krasiczyn, październik 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2009. — 1 dysk optyczny. — Zawiera pełne teksty artykułów w wersji autorskiej pozytywnie zaopiniowane i zaprezentowane podczas obrad konferencji. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie rozkładu ciśnienia w filmie olejowym asymetrycznie obciążonego segmentu hydrostatycznego łożyska wzdłużnegoModelling pressure distribution in a hydrostatic oil film of asymmetrically loaded axial bearing pad / Józef SALWIŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2007 vol. 42 z. 2, s. 41–51. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nekotorye aspekty modernizacii karmana v segmentnom gidrostatičeskom podšipnike gidrogeneratora[Certain aspects of modernization of the shape of hydrostatic lubricating grooves of the hydrogenerator pad bearing] / SALWIŃSKI J., GRĄDKOWSKI P., RUPETA W. // W: Tezisy dokladov 2-oj meždunarodnoj naučnoj konferencii “Problemy sovremennoj mehaniki” : abstracts of papers and posters : 7–8 sentâbrâ, 2006 g., Almaty, Kazahstan / redkol.: N. T. Danaev [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Respubliki Kazahstan, Kazahskij nacional'nyj universitet im. Al'-Farabi, NII matematiki i mehaniki KazNU im. Al'-Farabi. — Naučnoe izdanie. — Almaty : Kazak universitetì, 2006. — Posvâŝaetsâ 80-letnemu ûbileû so dnâ roždeniâ osnovopoložnika školy po mehanike židkosti i gaza v Kazahstane, zaslužennogo deâtelâ nauki PK, akademika NAN PK, doktora mehničeskih nauk, professora Eršina Šahbaza Alimgereeviča. — Opis częśc. wg okł.. — S. 154–159. — Bibliogr. s. 159

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przemiany węglowodorów podczas tarcia mieszanego w różnych temperaturachTransformations of hydrocarbons under mixed friction conditions at different temperatures / Marian Grądkowski, Monika Makowska, Piotr GRĄDKOWSKI // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2006 vol. 41 z. 2, s. 55–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przewidywanie niezawodności silnie obciążonego ślizgowego łożyska wzdłużnego z segmentami podpartymi elementami sprężystymiPredicting the reliability of a heavily loaded slide thrust bearing with elastically supported bearing pads / Józef SALWIŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI // W: Podstawy konstrukcji maszyn – kierunki badań i rozwoju, T. 3 / red. nauk. Michał Wasilczuk ; Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny. — Gdańsk : WM PG, 2011. — S. 482–490. — Bibliogr. s. 490, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Segmentowe łożysko ślizgowe[Segment slide bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SALWIŃSKI Józef, GRĄDKOWSKI Piotr. — Int.Cl.: F16C 17/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392944 A1 ; Opubl. 2012-05-21. — Zgłosz. nr P.392944 z dn. 2010-11-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 11, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392944A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Segmentowe łożysko ślizgowe[Segment slide bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRĄDKOWSKI Piotr, SALWIŃSKI Józef, UHRYŃSKI Andrzej. — Int.Cl.: F16C 17/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393051 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393051 z dn. 2010-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 12, s. 29-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393051A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Segmentowe łożysko ślizgowe[Segment slide bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr GRĄDKOWSKI, Józef SALWIŃSKI, Andrzej UHRYŃSKI. — Int.Cl.: F16C 17/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217812 B1 ; Udziel. 2014-01-21 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.393051 z dn. 2010-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217812B1.pdf

 • słowa kluczowe: łożysko ślizgowe, łożysko wzdłużne, siłownik hydrauliczny, hydrostatyka, segment łożyskowy

  keywords: slide bearing, thrust bearing, hydrostatics, bearing segment, hydraulic servo-motor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Segmentowe łożysko ślizgowe[Segment slide bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef SALWIŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI. — Int.Cl.: F16C 17/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217915 B1 ; Udziel. 2014-01-21 ; Opubl. 2014-09-30. — Zgłosz. nr P.392944 z dn. 2014-11-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217915B1.pdf

 • słowa kluczowe: krążnik przenośnika taśmowego

  keywords: roller of the belt conveyor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Urządzenie do przenoszenia elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów betonowych[Device for translocating cylindrical elements, especially concrete rings] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDEK Rafał, POTOCZNY Marcin, MICHALCZYK Krzysztof, GRĄDKOWSKI Piotr. — Int.Cl.: B66C 1/54\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 389968 A1 ; Opubl. 2011-07-04. — Zgłosz. nr P.389968 z dn. 2009-12-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 14, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL389968A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Uszczelnienie wielostopniowe z cieczą magnetyczną[Multi-stage sealing using magnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, GRĄDKOWSKI Piotr, ZIMOWSKI Sławomir. — Int.Cl.: F04C 27/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 409827 A1 ; Opubl. 2016-04-25. — Zgłosz. nr P.409827 z dn. 2014-10-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 9, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL409827A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, magnesy trwałe, uszczelnienie wielostopniowe, nabiegunniki, tulejka kołnierzowa

  keywords: magnetic fluid, permanent magnets, flanged sleeve, pole pieces, multi-stage sealing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Uszczelnienie wielostopniowe z cieczą magnetyczną[Multi-stage sealing using magnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI. — Int.Cl.: F04C 27/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226540 B1 ; Udziel. 2017-02-23 ; Opubl. 2017-08-31. — Zgłosz. nr P.409827 z dn. 2014-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226540B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, magnesy trwałe, uszczelnienie wielostopniowe, nabiegunniki, tulejka kołnierzowa

  keywords: magnetic fluid, permanent magnets, flanged sleeve, pole pieces, multi-stage sealing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: