Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Dmytrowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-4245-7688 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 60c34c9f9543c723365443fe

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
2
 • Atrakcje geoturystyczne szansą stworzenia nowej oferty turystycznej miasta na przykładzie KrakowaGeotourism attractions – a chance for creating new touristic offer of Kraków / Alicja KICIŃSKA, Piotr DMYTROWSKI, Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK // W: Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. — Białystok : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. — ISBN10: 83-920813-3-1. — S. 112–118. — Bibliogr. s. 117–118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Grzbiet Skałka w Beskidzie Żywieckim – geologia, ochrona i zagospodarowanie geoturystyczneSkałka Ridge – geology, protection and tourist development / Piotr DMYTROWSKI, Agnieszka Dmytrowska // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : IX konferencja naukowa doktorantów : Szklarska Poręba, 25–27 maja 2009 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : IX PhD students' scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 126. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 53). — S. 77–84. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowe zagospodarowanie geoturystyczneA model of geotouristic development / Piotr DMYTROWSKI, Magdalena GÓRNA // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 121–127. — Bibliogr. s. 126–127, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Rola parków krajobrazowych w monitoringu i ochronie elementów przyrody nieożywionej [Dokument elektroniczny][The role of landscape parks in the monitoring and protection elements of inanimate nature] / Piotr DMYTROWSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Komisja Nauk Geologicznych Oddziału PAN], [2021]. — 5 s.. — Tryb dostępu: https://krakow.pan.pl/images/10.2021_Piotr_Dmytrowski.pdf [2021-10-29]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4–5. — Referat wygłoszony w dniu 13 października 2021 r. na posiedzeniu Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Śladami górnictwa i hutnictwa w dolinach tatrzańskich – Kościeliskiej i ChochołowskiejFollowing the signs of the old mining operations in the valleys of the Tatra Mts. Kościeliska and Chochołowska / Piotr DMYTROWSKI, Alicja J. KICIŃSKA-ŚWIDERSKA // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2006 nr 2, s. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The geotourist development on the example of the area of Jasieniowa Mt. (Western Carpathians Flysch, Poland) / DMYTROWSKI P., GÓRNA M. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.], s. 96. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The geotourist development on the example of the area of Jasieniowa Mt. (Western Carpathians Flysch, Poland) / DMYTROWSKI P., GÓRNA M. // W: XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 23–26, 2010, Thessaloniki, Greece : proceedings / eds. Christofides G. [et al.] ; Aristotle University of Thessaloniki. Faculty of Sciences. — Thessaloniki : [s. n.], 2010. — (Scientific Annals of the School of Geology ; spec. vol. 100). — ISBN: 978-960-9502-02-3. — S. 445–452. — Bibliogr. s. 451–452, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The waterfalls of the Żywiec Beskid Mts – structure, protection and tourist development / Piotr DMYTROWSKI // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 10–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Waloryzacja geoturystyczna obiektów przyrody nieożywionej i jej znaczenie w perpsektywie rozwoju geoparkówGeotourism valuation of unbiotic objects and their signification in prospect of geopark development / Piotr DMYTROWSKI, Alicja KICIŃSKA // W: Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych : [VIII ogólnopolska, jubileuszowa konferencja naukowa z cyklu Ochrona przyrody a turystyka : 24–26 września 2009 r.] / pod red. Małgorzaty Strzyż i Anny Świercz. — Kielce : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział, cop. 2009. — ISBN: 978-83-62089-08-6. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Waloryzacja geoturystyczna obiektów przyrody nieożywionej i jej znaczenie w perspektywie rozwoju geoparkówGeotourism valuation of unbiotic objects and their signification in prospect of geopark development / Piotr DMYTROWSKI, Alicja KICIŃSKA // W: Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych : teoria i praktyka = Perspectives of development of geoparks in the light of landscape and regional research in theory and in practice / red. tomu Małgorzata Strzyż, Anna Świercz ; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. — Warszawa ; Kielce : PTG ; PAEK ; Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2011 + CD-ROM. — (Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology ; ISSN 1899-3850 ; t. 29). — ISBN: 978-83-62089-09-3. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 20, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: