Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Czubak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 14018864900

PBN: 900842

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zmiany częstotliwości drgań własnych kolumny kierowniczejAnalysis of the possibility of changing natural vibrations frequency of a steering column / Piotr CZUBAK, Andrzej Jasiński // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2007 t. 2 nr 33, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości zmiany częstotliwości drgań własnych kolumny kierowniczejAnalysis of the possibility of changing the natural frequencies of the steering column / Piotr CZUBAK, Andrzej Jasiński // W: Modelowanie w mechanice [Dokument elektroniczny] : XLVI sympozjon : Wisła, 26 luty – 2 marca 2007 : streszczenia referatów / red. Ewa Opoka ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej, PAN, PTMTS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Wydawnictwo KMS, 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN10: 83-60102-40-6. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza obciążeń korpusu maszyny wibracyjnej przenoszącej nadawęLoad analysis of a frame of a feed conveying vibratory machine / Piotr CZUBAK, Zbigniew RADOSZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2008 R. 105 z. 1-M, s. 47–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza sił przekazywanych na podłoże przez przenośnik wibracyjny działający na zasadzie eliminatora drgań Frahma[Analysis of force transmitted to the foundation by a vibratory conveyer operating on the basis of the Frahm's eliminator] / Piotr CZUBAK // W: WIBROTECH 2006 : XII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : VII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 28–29 wrzesień 2006 : konferencja dedykowana Profesorom: Wojciechowi Batce, Andrzejowi Gołasiowi z okazji 60-lecia urodzin / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [etc.]. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 98–99. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza sił przekazywanych na podłoże przez przenośnik wibracyjny działający na zasadzie eliminatora drgań Frahma[Analysis of force transmitted to the foundation by a vibratory conveyer operating on the basis of the Frahm's eliminator] / Piotr CZUBAK // W: Procesy wibroakustyczne w technice i środowisku : praca zbiorowa / pod red.: Wojciecha Batko, Zbigniewa Dąbrowskiego. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2006. — Monografia zawiera wybrane materiały prezentowane podczas: XII Konferencji naukowej Wibroakustyki i wibrotechniki oraz VII Ogólnopolskiego seminarium Wibroakustyki w systemach technicznych WIBROTECH 2006. — ISBN10: 8389772310. — S. 201–207. — Bibliogr. s. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza sposobu zamocowania wibratora w przenośniku działającym na zasadzie eliminatora drgań FrahmaAnalysis of the vibratory mounting method in the conveyor operating on the basis of the Frahm's eliminator / Piotr CZUBAK, Zbigniew RADOSZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2007 nr 13, s. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLIV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of a vibratory conveyer operating on the basis of the Frahm's eliminator of vibrations / Piotr CZUBAK // Machine Dynamics Problems ; ISSN 0239-7730. — 2007 vol. 31 no. 4, s. 34–45. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of the new solution of the vibratory conveyorAnaliza nowego rozwiązania przenośnika wibracyjnego / P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1037–1043. — Bibliogr. s. 1042–1043

 • keywords: vibratory conveyor, disphasing of vibrators, feed material transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0123

9
 • Dobór częstości wymuszenia przenośnika działającego na zasadzie eliminatora Frahma z warunku minimalizacji sił przekazywanych na podłoże[Selection of the excitation frequency of the conveyer operating on the Frahm's eliminator basis, taking into account the condition of minimising forces transmitted to the foundations] / Piotr CZUBAK // W: „Modelowanie w mechanice” : 51. sympozjon : 25 lutego – 29 lutego 2012 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2012. — Opis część. wg okł.. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dobór częstości wymuszenia przenośnika działającego na zasadzie eliminatora Frahma z warunku minimalizacji sił przekazywanych na podłożeSelection of the excitation frequency of the conveyor operating on the Frahm's eliminator basis taking into account the condition of minimising forces transmitted to the foundations / Piotr CZUBAK // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2012 t. 12 nr 43, s. 27–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Event driven control of vibratory conveyors operating on the Frahm's eliminator basisSterowanie zdarzeniowe przenośnikiem wibracyjnym działającym w oparciu o eliminator Frahma / M. KLEMIATO, P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 19–25. — Bibliogr. s. 24–25. — Poprawna afiliacja autorów na podstawie: Erratum - zamieszczone w Archives of Metallurgy and Materials 2015 vol. 60 iss. 2A s. [1131]

 • keywords: control, Frahm eliminator, vibratory conveyors, Generalized Likelihood Ratio

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0003

13
 • Influence of collisions with a material feed on cophasal mutual synchronisation of driving vibrators of vibratory machinesWpływ zderzeń z nadawą na współfazowość synchronizacji wzajemnej wibratorów napędowych maszyn wibracyjnych / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2010 vol. 48 no. 1, s. 155–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz.

 • keywords: synchronisation, vibratory machines, cophasal run

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Influence of the asymmetry of vibrators resistance to motion on the correctness of the vibration distribution on working surfaces of vibratory machinesWpływ asymetrii oporów łożyskowania na prawidłowość rozkładu drgań na powierzchni roboczej maszyn wibracyjnych / J. MICHALCZYK, P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 331–342. — Bibliogr. s. 342

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mass optimisation of the vibroinsulating frame of a short vibratory conveyerOptymalizacja masy ramy krótkiego przenośnika wibracyjnego / Piotr CZUBAK // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2006 vol. 25 no. 1, s. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rjl111c.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2006-01/mech04.pdf

 • słowa kluczowe: przenośniki wibroizolacyjne, ramy wibroizolacyjne

  keywords: vibratory conveyer, vibroinsulating frame

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Methods of determination of maximum amplitudes in the transient resonance of vibratory machinesMetody wyznaczania amplitud maksymalnych maszyn wibracyjnych w rezonansie przejściowym / J. MICHALCZYK, P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 695–705. — Bibliogr. s. 705

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Natural vibrations of long vibratory conveyersDrgania własne długich przenośników wibracyjnych / J. MICHALCZYK, P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 145–154. — Bibliogr. s. 154. — MicroCEM : workshop on “Progress in Microstructure Characterization by Electron Microscopy” : 30 September – 2 October 2005, Zakopane, Poland / eds.: Ewa Bełtowska, Marek Faryna, Krzysztof Sztwiertnia ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. Kraków, Poland. — Warszawa, Kraków : PAS, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Proste wyznaczenie sił poosiowych w przenośniku zawieszonym na układzie listew resorujących : [abstrakt][The simple determination of axial forces in the conveyor suspended on the leaf springs system : abstract] / Piotr CZUBAK // W: WibroTech 2016 : XVIII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XIII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 9–10 czerwiec 2016 / Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska, Komitet Akustyki PAN. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 15–16. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przenośnik lub podajnik wibracyjny o stałej prędkości transportu[Conveyor or vibrating feeder having constant transport speed] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399532 A1 ; Opubl. 2013-03-04. — Zgłosz. nr P.399532 z dn. 2012-06-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 5, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399532A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przenośnik lub podajnik wibracyjny o stałej prędkości transportu[Conveyor or vibrating feeder having constant transport speed] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZUBAK. — Int.Cl.: B56G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224513 B1 ; Udziel. 2016-04-02 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.399532 z dn. 2012-06-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224513B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przenośnik wibracyjny o sterowanej prędkości transportowania z możliwością pracy rewersyjnej[Vibratory conveyor of a controlled transport velocity, with a possibility of reversed operations] / P. CZUBAK // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 23–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przenośnik wibracyjny o sterowanej prędkości transportowania z możliwością pracy rewersyjnej[Vibrating conveyor with controlled transporting speed with the ability for reversible operation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410204 A1 ; Opubl. 2016-05-23. — Zgłosz. nr P.410204 z dn. 2014-11-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 11, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410204A1.pdf

 • słowa kluczowe: przenośnik wibracyjny, przenośnik rewersyjny, eliminator Frahma, przenoszenie nadawy

  keywords: vibratory conveyor, Frahm eliminator, two way conveying, feed conveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przenośnik wibracyjny o sterowanej prędkości transportowania z możliwością pracy rewersyjnej[Vibrating conveyor with controlled transporting speed with the ability for reversible operation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZUBAK. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225660 B1 ; Udziel. 2016-11-23 ; Opubl. 2017-05-31. — Zgłosz. nr P.410204 z dn. 2014-11-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225660B1.pdf

 • słowa kluczowe: przenośnik wibracyjny, przenośnik rewersyjny, eliminator Frahma, przenoszenie nadawy

  keywords: vibratory conveyor, Frahm eliminator, two way conveying, feed conveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przyczyny błędów w oszacowaniu amplitud maksymalnych w rezonansie przejściowymReasons of errors in the estimation of maximum amplitudes in the transient resonance / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2010 t. 9 z. 40, s. 163–170. — Bibliogr. s. 169–170, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: