Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Czubak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 14018864900

PBN: 900842

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza obciążeń korpusu maszyny wibracyjnej przenoszącej nadawęLoad analysis of a frame of a feed conveying vibratory machine / Piotr CZUBAK, Zbigniew RADOSZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2008 R. 105 z. 1-M, s. 47–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of the new solution of the vibratory conveyorAnaliza nowego rozwiązania przenośnika wibracyjnego / P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1037–1043. — Bibliogr. s. 1042–1043

 • keywords: vibratory conveyor, disphasing of vibrators, feed material transport

3
 • Dobór częstości wymuszenia przenośnika działającego na zasadzie eliminatora Frahma z warunku minimalizacji sił przekazywanych na podłoże[Selection of the excitation frequency of the conveyer operating on the Frahm's eliminator basis, taking into account the condition of minimising forces transmitted to the foundations] / Piotr CZUBAK // W: „Modelowanie w mechanice” : 51. sympozjon : 25 lutego – 29 lutego 2012 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2012. — Opis część. wg okł.. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Dobór częstości wymuszenia przenośnika działającego na zasadzie eliminatora Frahma z warunku minimalizacji sił przekazywanych na podłożeSelection of the excitation frequency of the conveyor operating on the Frahm's eliminator basis taking into account the condition of minimising forces transmitted to the foundations / Piotr CZUBAK // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2012 t. 12 nr 43, s. 27–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Event driven control of vibratory conveyors operating on the Frahm's eliminator basisSterowanie zdarzeniowe przenośnikiem wibracyjnym działającym w oparciu o eliminator Frahma / M. KLEMIATO, P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 19–25. — Bibliogr. s. 24–25. — Poprawna afiliacja autorów na podstawie: Erratum - zamieszczone w Archives of Metallurgy and Materials 2015 vol. 60 iss. 2A s. [1131]

 • keywords: control, Frahm eliminator, vibratory conveyors, Generalized Likelihood Ratio

7
 • Influence of collisions with a material feed on cophasal mutual synchronisation of driving vibrators of vibratory machinesWpływ zderzeń z nadawą na współfazowość synchronizacji wzajemnej wibratorów napędowych maszyn wibracyjnych / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2010 vol. 48 no. 1, s. 155–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz.

 • keywords: synchronisation, vibratory machines, cophasal run

8
 • Influence of the asymmetry of vibrators resistance to motion on the correctness of the vibration distribution on working surfaces of vibratory machinesWpływ asymetrii oporów łożyskowania na prawidłowość rozkładu drgań na powierzchni roboczej maszyn wibracyjnych / J. MICHALCZYK, P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 331–342. — Bibliogr. s. 342

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Methods of determination of maximum amplitudes in the transient resonance of vibratory machinesMetody wyznaczania amplitud maksymalnych maszyn wibracyjnych w rezonansie przejściowym / J. MICHALCZYK, P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 695–705. — Bibliogr. s. 705

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Proste wyznaczenie sił poosiowych w przenośniku zawieszonym na układzie listew resorujących : [abstrakt][The simple determination of axial forces in the conveyor suspended on the leaf springs system : abstract] / Piotr CZUBAK // W: WibroTech 2016 : XVIII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XIII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 9–10 czerwiec 2016 / Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska, Komitet Akustyki PAN. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 15–16. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Przenośnik lub podajnik wibracyjny o stałej prędkości transportu[Conveyor or vibrating feeder having constant transport speed] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399532 A1 ; Opubl. 2013-03-04. — Zgłosz. nr P.399532 z dn. 2012-06-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 5, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399532A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Przenośnik lub podajnik wibracyjny o stałej prędkości transportu[Conveyor or vibrating feeder having constant transport speed] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZUBAK. — Int.Cl.: B56G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224513 B1 ; Udziel. 2016-04-02 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.399532 z dn. 2012-06-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224513B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Przenośnik wibracyjny o sterowanej prędkości transportowania z możliwością pracy rewersyjnej[Vibratory conveyor of a controlled transport velocity, with a possibility of reversed operations] / P. CZUBAK // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 23–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Przenośnik wibracyjny o sterowanej prędkości transportowania z możliwością pracy rewersyjnej[Vibrating conveyor with controlled transporting speed with the ability for reversible operation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410204 A1 ; Opubl. 2016-05-23. — Zgłosz. nr P.410204 z dn. 2014-11-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 11, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410204A1.pdf

 • słowa kluczowe: przenośnik wibracyjny, przenośnik rewersyjny, eliminator Frahma, przenoszenie nadawy

  keywords: vibratory conveyor, Frahm eliminator, two way conveying, feed conveying

16
 • Przenośnik wibracyjny o sterowanej prędkości transportowania z możliwością pracy rewersyjnej[Vibrating conveyor with controlled transporting speed with the ability for reversible operation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZUBAK. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225660 B1 ; Udziel. 2016-11-23 ; Opubl. 2017-05-31. — Zgłosz. nr P.410204 z dn. 2014-11-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225660B1.pdf

 • słowa kluczowe: przenośnik wibracyjny, przenośnik rewersyjny, eliminator Frahma, przenoszenie nadawy

  keywords: vibratory conveyor, Frahm eliminator, two way conveying, feed conveying

17
 • Przyczyny błędów w oszacowaniu amplitud maksymalnych w rezonansie przejściowymReasons of errors in the estimation of maximum amplitudes in the transient resonance / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2010 t. 9 z. 40, s. 163–170. — Bibliogr. s. 169–170, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Reduction of forces transmitted to the foundation by the conveyor or feeder operating on the basis of the Frahm's eliminator, at a significant loading with feedRedukcja sił przekazywanych przez przenośnik lub podajnik wibracyjny działający na zasadzie eliminatora Frahm'a, przy znacznym obciążeniu nadawą / Piotr CZUBAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 4, s. 1121–1136. — Bibliogr. s. 1135–1136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Rewersyjny przenośnik wibracyjnyTwo-way vibratory conveyer / Piotr CZUBAK // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2010 t. 9 z. 40, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Rewersyjny przenośnik wibracyjny[Two-way vibratory conveyor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388654 A1 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.388654 z dn. 2009-07-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 3, s. 8-9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388654A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Rewersyjny przenośnik wibracyjny[Two-way vibratory conveyor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZUBAK. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214240 B1 ; Udziel. 2012-11-21 ; Opubl. 2013-07-31. — Zgłosz. nr P.388654 z dn. 2009-07-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214240B1.pdf

 • słowa kluczowe: przenośniki wibracyjne

  keywords: vibrating conveyors

22
 • Vibratory conveyor of the controlled transport velocity with the possibility of the reversal operations / Piotr CZUBAK // Journal of Vibroengineering ; ISSN 1392-8716. — 2016 vol. 18 iss. 6, s. 3539–3547. — Bibliogr. s. 3547, Abstr.

 • keywords: feed transport, vibratory conveyor, two way conveying, resonance vibratory machine

23
 • Wybrane zagadnienia dynamiki przenośników wibracyjnychSelected problems of the vibratory conveyors dynamics / Piotr CZUBAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 161, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 267). — Bibliogr. s. 153–162, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wyczynowa narta zjazdowa[Competitive ski slope] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr. — Int.Cl.: A63C 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404340 A1 ; Opubl. 2014-12-22. — Zgłosz. nr P.404340 z dn. 2013-06-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 26, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404340A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wyczynowa narta zjazdowa[Competitive ski slope] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZUBAK. — Int.Cl.: A63C 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222852 B1 ; Udziel. 2015-11-03 ; Opubl. 2016-09-30. — Zgłosz. nr P.404340 z dn. 2013-06-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222852B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych