Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Czaja, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5992-2072

ResearcherID: brak

Scopus: 56416284800

PBN: 909431

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 137, z ogólnej liczby 141 publikacji Autora


1
 • 50 lat kształcenia specjalistów górnictwa odkrywkowego[50 years of education of opencast mining specialists] / Piotr CZAJA // W: Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — ISBN: 978-83-7783-100-7. — S. 9–12. — Afiliacja: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza nośności segmentowej obudowy szybów upodatnionej materiałem nieliniowo sprężystymLoad capacity analysis of segment shaft linings made flexible with a non-linearly flexible material / Piotr CZAJA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 148, [10] s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 101). — Bibliogr. s. 142–146, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Bedeutung der polnischen Steinkohle für die EU-WirtschaftImportance of Poland's hard coal to the EU economy / Piotr CZAJA, Henryk Paszcza // W: Kolloquium Ressourcen und Umwelt 2006 – Kohle und China : 30. und 31. März 2006, Freiberg = Conference Resources and environment 2006 – coal and China / Hrsg. Christian Buhrow, Heinz Norbert Schächter, Reinhard Schmidt. — Freiberg : TU Bergakademie, 2006. — ISBN10: 3-935797-31-1. — S. 135–148 [tekst niem.], 149–162 [tekst ang.]. — Bibliogr. s. 147–148, 161–162, Abstr.. — Tekst ger.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Betony lekkie, a budownictwo podziemne[The light weight concrete and underground construction] / Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK // W: Beton i spoiwa mineralno-cementowe w budownictwie górniczym : seminarium 18.04.2007 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska] : SITG, [2007]. — S. [1–7]. — Bibliogr. s. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworzeLight weight aggregate concretes as structural element of the preliminary lining of shaft driven in artificially frozen rock mass / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 191–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/xO61ik

 • słowa kluczowe: obudowa szybu, beton lekki

  keywords: shaft lining, shaft sinking, HPC concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym : obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejścieNew generation concrete in underground constructions : lining of mining shafts sank in artificially frozen rock mass – new approach / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. — 140 s.. — (Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001. Monografia ; 9). — Bibliogr. s. 130–134, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Betony wysokowartościowe a niskie temperatury betonowaniaHigh strength concrete and low temperatures / Joanna Hydzik, Piotr CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 323–329. — Bibliogr. s. 329, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Beton w budownictwie górniczym – nowe wymagania, nowe możliwości[Concrete in underground constructions. New requirements and new possibilities] / Piotr CZAJA // W: ROP'2005 : beton i spoiwa mineralno-cementowe w górnictwie podziemnym : XXXI dni techniki : Jastrzębie Zdrój, 25 października 2005 : seminarium / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 7–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezpieczeństwo pracy – priorytetowe zadanie dla dobrze wykształconych kadr[Work safety – a priority task for well\-educated cadres] / Piotr CZAJA // W: Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki : konferencja : Kraków, 28 września 2018 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2018]. — Na okł. dod.: 20-lecie kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie BHP na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej. — ISBN: 978-83-7783-194-6. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004[Tunnel construction in Carpathians and its ecological conditions] / kom. red. tomu: Janusz CHMURA, Jerzy CHWASTEK, Piotr CZAJA, Antoni KALUKIEWICZ, Stanisław RYBICKI, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR (przewodn.) ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 150 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-57-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym[Security buffer for the system of the catalytic utilization of methane contained in mine air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, NAPIERAJ Sebastian, Nazimek Dobiesław [et al.]. — Int.Cl.: B01D 53/74\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401842 A3 ; Opubl. 2014-06-09. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 12, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401842A3.pdf

 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Ciśnieniowa tama wodna oddzielająca kopalnię czynną od kopalni trwale zlikwidowanejHigh pressure water dam protecting the operating coal mine from the mine permanently closed down / Piotr CZAJA, Stanisław Klich // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 123–133. — Bibliogr. s. 132–133, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Co-operation between mining regions within the Interreg III C ProgrammeWspółpraca między regionami kopalnianymi w ramach programu Interreg III C / Piotr CZAJA, Anna OSTRĘGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 375–388. — Bibliogr. s. 387, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2431/19-czaja-ostrega.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Czarna Afryka, czarny węgiel i złote paliwo : o zgazowaniu węgla w koncernie Sasol – RPA – słów kilkaBlack Africa – black coal and golden fuel : on coal gasification in the Sasol company, the Republic of South Africa / Piotr CZAJA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 132–141. — Bibliogr. s. 140, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, technologia Sasol, górnictwo w RPA

  keywords: coal gasification, technology in the Sasol company, mining industry in South Africa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Drogi Profesorze Stanisławie – Ty już jesteś wolny na zawsze[Dear Professor Stanisław – you are already free forever] / Piotr CZAJA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 2, s. 1–2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dziewięćdziesiąt lat AGH – dziewięćdziesiąt lat Wydziału Górnictwa i GeoinżynieriiNinety years of AGH (Academy of Mining and Metallurgy) – ninety years of Department of Mining and Geo-engineering / Piotr CZAJA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 1–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dziewięćdziesiąt lat edukacji w AGH – dziewięćdziesiąt lat pracy Wydziału Górnictwa i GeoinżynieriiNinety years of education in AGH (AGH University of Science and Technology) – ninety years of work Faculty of Mining and Geoengineering / Piotr CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3, s. 13–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Education of personnel for mining industry of Vietnam at the Faculty of Mining and Geoengineering AGH University of Science and Technology in Krakow / Krzysztof BRODA, Piotr CZAJA, Marek BOROWSKI // W: VIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, 5\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology ; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, [2015]. — Na s. red.: cop. 2014. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 1–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ekonomiczne aspekty stosowania betonu wysokowartościowego w budownictwie podziemnymEconomical aspects with application high performance concrete in underground construction / Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK, Daniel WAŁACH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 121–130. — Bibliogr. s. 129-130, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_09.pdf

 • słowa kluczowe: beton wysokowartościowu, obudowa szybu, koszty budowy szybu

  keywords: shaft lining, high performance concrete, cost of shaft sinking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Elektrownie węglowe i dwutlenkowe dylematyCoal fired power plants and carbon dioxide dilemmas / Piotr CZAJA // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 R. 61 nr 5, s. 280–285. — Bibliogr. s. 285

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Energia z węgla pozyskana na drodze zgazowaniaCoal energy obtained using gasification / Piotr CZAJA // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2014 t. 68 nr 12, s. 1026–1032 [tekst pol.], 1033–1039 [tekst ang.]. — Bibliogr. s. 1032, 1039

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Estimation of stability of selected caverns in Wieliczka salt mine with numerical methods / M. CAŁA, P. CZAJA, D. FLISIAK, M. KOWALSKI // W: Mechanical characteristics of rock : [2\textsuperscript{nd} International Protodyakonov-Colloquium : 2\textsuperscript{nd} and 3\textsuperscript{rd} December 2009] / ed. Carsten Drebenstedt ; TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. — Freiberg : Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg, [2010]. — (Scientific Reports on Resource Issues ; ISSN 2190-555X ; Vol. 2). — S. 140–150. — Bibliogr. s. 149–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Estimation of stability of selected caverns in “Wieliczka” salt mine with numerical methodsOcena stateczności wybranych komór Kopalni Soli „Wieliczka” za pomocą modelowania numerycznego / Marek CAŁA, Piotr CZAJA, Danuta FLISIAK, Michał KOWALSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 13–24. — Bibliogr. s. 24. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: