Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Buliński, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6425-489X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 60c2fc039543c723365432e9





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza technologii wiercenia otworowych wymienników ciepła w Miechowie[Analysis of drilling technology for borehole heat exchangers in Miechów] / Piotr BULIŃSKI, Tomasz ŚLIWA, Mateusz Olejarczyk, Karol Malmur // W: Inżynieria otworowa [Dokument elektroniczny] : element przekształceń energetycznych : II Seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat: Inżynieria otworowa dla przekształceń energetycznych w Polsce : [Uniejów, 24-26 maja 2022 r.] : zeszyt streszczeń / red. Tomasz Śliwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2022. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geoenergetyka.agh.edu.pl/pliki/seminarium/Ulotka%204.pdf [2022-06-14]

 • słowa kluczowe: otworowe wymienniki ciepła, optymalizacja parametrów wierceń, metoda udarowo-obrotowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dobór technologicznych parametrów wiercenia dla redukcji kosztów wykonywania dużych instalacji z otworowymi wymiennikami ciepłaDrilling parameters selection for cost reduction in large borehole heat exchanger systems / Tomasz ŚLIWA, Jakub Drosik, Piotr BULIŃSKI // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 116-119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 119. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 103-106. – Bibliogr. s. 106

 • słowa kluczowe: otworowe wymienniki ciepła, geotermalne pompy ciepła, optymalizacja wierceń

  keywords: optimization, heat pumps, borehole heat exchangers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Drilling in fiels C Laboratory of Geoenergetics in Młoszowa / Tomasz ŚLIWA, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Piotr BULIŃSKI // W: Geotechnology and energy AGH 2023 [Dokument elektroniczny] : May 24–26, 2023, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2023]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-64479-05-2. — S. 36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: borehole heat exchangers, drilling optimization, TRT, Laboratory of Geoenergetics AGH, rotary-percussion method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Górnictwo otworowe w (r)ewolucji energetycznejBorehole maining in energy (r)evolution / red. Tomasz ŚLIWA; autorzy: Mohsen Assadi, Adrian Bugajny, Piotr BULIŃSKI, Martyna CIEPIELOWSKA, Jakub Drosik, Piotr Dziadzio, Andrzej GONET, Kinga Jarosz, Marek JASZCZUR, Adib Kalantar, Jakub Koczorowski, Stanisław Kotyła, Tomasz KOWALSKI, Marek Kucper, Chrystian Mazur, Karolina Rerutko, Krzysztof SEŃCZUK, Konrad Skrzypiec, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Michał Szczytowski, Tomasz ŚLIWA, Marian Wolan, Michał Wójcik. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2023. — 141 s.. — (Laboratory of Geoenergetics Book Series ; vol. 5). — Bibliogr. s. 128–141, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-66394-89-6

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Liczba otworów wiertniczych w Polsce oraz potencjał ich wykorzystania do celów geoenergetycznychNumber of boreholes in Poland and the potential of their use for geoenergetics purposes / Tomasz ŚLIWA, Tomasz KOWALSKI, Piotr BULIŃSKI // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 173–175. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 175. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 159-161. – Bibliogr. s. 155

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, otworowe wymienniki ciepła, geoenergetyka, otwory wiertnicze, głębokie otworowe wymienniki ciepła

  keywords: geothermal energy, geoenergetics, boreholes, borehole heat exchangers, deep borehole heat exchangers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Maksymalizacja mocy otworów geotermalnych z wykorzystaniem innowacyjnych receptur zaczynów uszczelniającychMaximizing the power of geothermal wells using new formulations of sealing slurries / Tomasz ŚLIWA, Martyna CIEPIELOWSKA, Piotr BULIŃSKI // W: Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej : V ogólnopolskie Sympozjum Energia : 21 maja 2021 r. : abstrakty / red. Kamil Maciąg, Ewelina Chodźko. — Lublin : Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL, 2021. — ISBN: 978-83-66861-34-3. — S. 25–26. — Tekst pol.-ang. — Dostęp również online: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/484D3520-65D1-141E-5C64-EF8F6383A346} [2021-07-02]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Optymalizacja kosztów wiercenia dla instalacji z otworowymi wymiennikami ciepła[Drilling costs optimization for installations with borehole heat exchangers] / Tomasz ŚLIWA, Jakub Drosik, Piotr BULIŃSKI // W: Otwory wiertnicze [Dokument elektroniczny] : istotny element przekształceń energetycznych : I Seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat Górnictwo otworowe w rewolucji energetycznej : [Kraków, 7–8 września 2021 r.] : zeszyt streszczeń / red. Tomasz Śliwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH ; Fundacja "Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje", 2021. — S. 17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://geotermia.agh.edu.pl/seminarium?lang=en [2021-10-01]

 • słowa kluczowe: otworowe wymienniki ciepła, optymalizacja kosztów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Optymalizacja kosztów wiercenia dla instalacji z otworowymi wymiennikami ciepłaDrilling costs optimization for installations with borehole heat exchangers / Tomasz ŚLIWA, Jakub Drosik, Piotr BULIŃSKI // W: Otwory wiertnicze [Dokument elektroniczny] : istotny element przekształceń energetycznych : I seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat: Górnictwo otworowe w rewolucji energetycznej : [Kraków, 7–8 września 2021 r.] : materiały poseminaryjne = [Drilling holes : an important part of the energy transition : 1st seminar on ”Geoenergetics and geothermal heat pumps” on the topic of borehole mining in the energy revolution] / red. Tomasz Śliwa ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2022. — Dysk Flash. — S. 126–129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: otworowe wymienniki ciepła, optymalizacja kosztów

  keywords: borehole heat exchangers, cost optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Optymalizacja wiercenia otworowych wymienników ciepła metodą udarowo-obrotową[Optimization of borehole heat exchanger drilling using the rotary-percussive method] / Tomasz ŚLIWA, Piotr BULIŃSKI, Kinga Jarosz // W: Otwory wiertnicze [Dokument elektroniczny] : istotny element przekształceń energetycznych : I Seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat Górnictwo otworowe w rewolucji energetycznej : [Kraków, 7–8 września 2021 r.] : zeszyt streszczeń / red. Tomasz Śliwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH ; Fundacja "Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje", 2021. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://geotermia.agh.edu.pl/seminarium?lang=en [2021-10-01]

 • słowa kluczowe: geotermia, otworowe wymienniki ciepła, optymalizacja wierceń

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Optymalizacja wiercenia otworowych wymienników ciepła metodą udarowo-obrotowąOptimization of borehole heat exchanger drilling using the rotary-percussive method / Tomasz ŚLIWA, Piotr BULIŃSKI, Kinga Jarosz // W: Otwory wiertnicze [Dokument elektroniczny] : istotny element przekształceń energetycznych : I seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat: Górnictwo otworowe w rewolucji energetycznej : [Kraków, 7–8 września 2021 r.] : materiały poseminaryjne = [Drilling holes : an important part of the energy transition : 1st seminar on ”Geoenergetics and geothermal heat pumps” on the topic of borehole mining in the energy revolution] / red. Tomasz Śliwa ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2022. — Dysk Flash. — S. 130–133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: geotermia, otworowe wymienniki ciepła, optymalizacja wierceń

  keywords: geothermal energy, borehole heat exchangers, drilling optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Projekt BHEsINNO realizowany z programu POLNOR Narodowego Centrum Badań i RozwojuThe BHEsINNO project implemented under the POLNOR programme of the National Centre for Research and Development / Tomasz ŚLIWA, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Tomasz KOWALSKI, Piotr BULIŃSKI, Marek JASZCZUR, Mohsen Assadi, Adib Kalantar // W: Otwory wiertnicze [Dokument elektroniczny] : istotny element przekształceń energetycznych : I seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat: Górnictwo otworowe w rewolucji energetycznej : [Kraków, 7–8 września 2021 r.] : materiały poseminaryjne = [Drilling holes : an important part of the energy transition : 1st seminar on ”Geoenergetics and geothermal heat pumps” on the topic of borehole mining in the energy revolution] / red. Tomasz Śliwa ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2022. — Dysk Flash. — S. 157–159. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacje, geotermia, otworowe wymienniki ciepła, geoenergetyka, POLNOR

  keywords: innovations, geoenergetics, borehole heat exchangers, POLNOR, goethermics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Research on drilling technology during the fabrication of borehole heat exchangers / Tomasz ŚLIWA, Piotr BULIŃSKI // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 47–48

 • keywords: geoenergetics, drilling technology, drilling optimization, rotary-percussion drilling, drilling of borehole heat exchangers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Stan otworów geotermalnych w PolsceThe condition of geothermal boreholes in Poland / Tomasz ŚLIWA, Tomasz KOWALSKI, Piotr BULIŃSKI, Kamil ZDZIEBKO // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 112–115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 115. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 99–102. – Bibliogr. s. 102

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, woda geotermalna, wiercenia geotermalne, otwór geotermalny, parametry odwiertów

  keywords: geothermal energy, geothermal water, geothermal drilling, geothermal well, drilling parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Statystyczna analiza doboru optymalnej technologii wiercenia otworowych wymienników ciepła metodą DTH[Statistical analysis of the selection of the optimal technology for drilling borehole heat exchangers using the DTH method] / Tomasz ŚLIWA, Piotr BULIŃSKI, Andrzej GONET // W: VIII Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 29 XI-01 XII 2023, Kraków : książka rozszerzonych abstraktów / red. Aleksandra Kasztelewicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2023. — e-ISBN: 978-83-65874-06-1. — S. 59–60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2023/11/8-OKG-Ksiazka-Abstraktow.pdf [2023-12-13]. — Bibliogr. s. 60

 • słowa kluczowe: wiertnictwo, otworowe wymienniki ciepła, geoenergetyka, metoda udarowo-obrotowa, optymalizacja wiercenia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Techniki wykonywania otworów geotermalnych i otworowych wymienników ciepła[Techniques for drilling geothermal boreholes and borehole heat exchangers] / Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Tomasz ŚLIWA, Piotr BULIŃSKI // W: VIII Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 29 XI-01 XII 2023, Kraków : książka rozszerzonych abstraktów / red. Aleksandra Kasztelewicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2023. — e-ISBN: 978-83-65874-06-1. — S. 105–107. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2023/11/8-OKG-Ksiazka-Abstraktow.pdf [2023-12-13]. — Bibliogr. s. 107

 • słowa kluczowe: otworowe wymienniki ciepła, HDD, GRD, metoda udarowo-obrotowa, metoda obrotowa, termopale

  cyfrowy identyfikator dokumentu: