Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Broda, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
2
 • Badanie wpływu miejsca pobrania i uziarnienia prób węgla na oceny jego metanonośnościAnalysis the influence of the sampling place and grain sizes coal samples on the evaluation of methane content / Kazimierz TWARDOWSKI, Jan Kwarciński, Piotr BRODA // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 289–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr., Streszcz.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do określania refleksyjności witrynitu na podstawie wybranych parametrów jakości węglaApplicability of artificial neural networks to determining vitrinite reflectance based on selected quality coal-parameters / Piotr BRODA, Kazimierz TWARDOWSKI // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 47–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Porównanie efektywności sztucznych sieci neuronowych z analizą regresji w określaniu przepuszczalności skał na podstawie danych petrofizycznychComparison of efficiency of artificial neural networks and regression analysis to determine rock permeability from petrophysical data / Andrzej GLAZOR, Piotr BRODA, Kazimierz TWARDOWSKI // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 139–147. — Bibliogr. s. 146–147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wykorzystanie dwuczynnikowej analizy wariancji do badania wpływu miejsca pobrania i sortymentu prób węgla na oceny jego metanonośnościUse of two-factor variance analysis for analysing the influence of the sampling place and assortyment of coal samples on the evaluation of methane content / Kazimierz TWARDOWSKI, Jan Kwarciński, Piotr BRODA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1690. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 267, s. 285–295. — Bibliogr. s. 294–295, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wykorzystanie sieci neuronowych w badaniach geologiczno-geofizycznychApplications of artificial neural networks to geological and geophisical investigations / Piotr BRODA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 [wyd.] 2000 t. 16, s. 143–153. — Bibliogr. s. 152–153, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: