Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Bednarczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Bending and compression properties of ABS and PET structural materials printed using FDM technology / Stefan SZCZEPANIK, Piotr BEDNARCZYK // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2017 vol. 1 no. 2, s. 39–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 42, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-28. — tekst: https://goo.gl/yUvJUP

 • keywords: 3D printing, PET, compression test, ABS, three-points bending

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2017.1.2.39

2
3
 • Kucie w plastycznej matrycy intermetalików TiAlForging in a fluid die of TiAl intermetallics / Stefan SZCZEPANIK, Piotr BEDNARCZYK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 3, s. 121–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prasowanie na gorąco, SHS, fazy międzymetaliczne, Ti-Al, kucie w plastycznej matrycy

  keywords: intermetallics, hot pressing, SHS, Ti-Al, fluid die forging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Light composites: reinforced $Al-SiC_{particle}$ and multilayer diffusion bonded Ti alloy$-Al-Ti$ alloy / S. SZCZEPANIK, P. NIKIEL, P. BEDNARCZYK // W: AutoMetForm 2016 : Advanced Metal Forming processes in automotive industry : the 5\textsuperscript{th} international Lower Silesia-Saxony conference : 28–29 June 2016, Wroclaw, Poland : the conference materials / ed. by Zbigniew Gronostajski. — [Wrocław : s. n.], [2016] + CD. — S. 257–264. — Bibliogr. s. 264

 • keywords: silicon carbide particles, extrusion, drawing, mechanical properties, composites with aluminum matrix, multilayer Ti-Al materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób wytwarzania płaskiego warstwowego materiału kompozytowego[Method for producing a flat laminar composite material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZCZEPANIK Stefan, NIKIEL Piotr, BEDNARCZYK Piotr. — Int.Cl.: B32B 15/01\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416672 A1 ; Opubl. 2017-10-09. — Zgłosz. nr P.416672 z dn. 2016-03-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 21, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416672A1.pdf

 • słowa kluczowe: proszek aluminium, prasowanie na gorąco, kompozyty metalowe, blacha tytanowa, doprasowanie na gorąco

  keywords: aluminium powder, metal composites, titanium sheet, warm pressing and re-pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Warstwowe kompozyty Ti/Al/Ti otrzymane metodą dyfuzyjnego łączeniaLayered composites of $Al-Ti$ alloy fabricated by diffusion bonding / Piotr BEDNARCZYK, Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2017 vol. 27 no. 1, s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://goo.gl/LK86TV

 • słowa kluczowe: prasowanie na gorąco, kompozyty sandwich, kompozyty Ti/Al/Ti, dyfuzyjne łączenie

  keywords: hot pressing, sandwich composite, composites Ti/Al/Ti, diffusion bonding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wybrane własności mechaniczne wyciskanych i ciągnionych kompozytów $Al-SiC_{p}$ otrzymanych z proszkówSome mechanical properties of extruded and drawn powder metallurgy $Al-SiC_{p}$ composites / Piotr NIKIEL, Stefan SZCZEPANIK, Piotr BEDNARCZYK // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2019 vol. 30 no. 1, s. 7–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://czasopismo.inop.poznan.pl/index.php/opm/article/view/625/523

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, ciągnienie, wyciskanie, umocnienie, proszek aluminium, kompozyty Al-SiC, proszek węglika krzemu

  keywords: extrusion, drawing, mechanical properties, Al-SiC composites, aluminium powder, strengthening, SiC particles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: