Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Banasik, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3604-4019 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36175487400

PBN: 5e709207878c28a04738edae

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • A crossvalidation-based comparison of kriging and IDW in local GNSS/levelling quasigeoid modelling / Marcin LIGAS, Błażej Łucki, Piotr BANASIK // Reports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-8152. — 2022 vol. 114 iss. 1, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-25. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/rgg-2022-0004

 • keywords: kriging, least squares collocation, quasigeoid, cross-validation, IDW, conversion surface

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/rgg-2022-0004

2
 • Algorithm of automatic digital cartographic generalisation with the use of contractive self-mapping / Piotr BANASIK, Tadeusz Chrobak, Bartosz Biegun // Polish Cartographical Review ; ISSN 2450-6974. — 2022 vol. 54 iss. 1, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-05. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/pcr-2022-0001

 • keywords: digital generalisation, contractive self-mapping, polyline (segmented line) of binary tree structure, contraction triangles, minimum dimensions of Salishchev

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/pcr-2022-0001

3
4
 • Analiza krakowskiego układu lokalnego pod kątem jego transformacji do państwowych układów współrzędnych „1992” i „2000”[Analysis of Cracow local coordinate system at the angle his of transformation to state systems of coordinates: 1992 and 2000 / Piotr BANASIK // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 6-1–6-10. — Bibliogr. s. 6-10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza lokalnej transformacji współrzędnych płaskich do układu 2000 na przykładzie Układu Lokalnego Krakowa : optymalny stopień wielomianu[The analysis of local transformation of plane coordinates to the 2000 system on the example of the Local Cracow System : optimal degree of polynomial] / Piotr BANASIK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2009 nr 4, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza stanu kształcenia na kierunku geodezja i kartografiaReview of the status of education in the field of geodesy and cartography / Piotr BANASIK, Janusz Walo // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2014 R. 86 nr 4, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza współrzędnych punktów osnowy poziomej III klasy uzyskanych za pomocą wyrównania ścisłego sieci kątowo-liniowej oraz transformacji na obszarze m. KrakowaThe analysis of coordinates of the points of the horizontal network class III obtained by using the method of rigorous adjustment of the net of angles and lines and the method of transformation on the territory of the city of Krakow / Tadeusz CHROBAK, Piotr BANASIK // W: Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów – Polańczyk – Solina, 27–29 września 2007 : materiały konferencyjne / Katedra Geodezji im. Kaspra Weigla Politechniki Rzeszowskiej, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Oddział Rzeszów. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7199-460-9. — S. 151–160. — Bibliogr. s. 159, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of the Local HiL (Nowa Huta) coordinate system for a coordinate transformation to the PL-2000Analiza dokładności punktów w transformacji współrzędnych z układu lokalnego HiL (Nowa Huta) do układu PL-2000 / Piotr BANASIK, Marcin LIGAS, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 nr 4, s. 15–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2016.10.4/geom.2016.10.4.15.pdf

 • słowa kluczowe: transformacja współrzędnych, lokalne układy współrzędnych, państwowy układ współrzędnych

  keywords: coordinate transformations, local coordinate systems, national coordinate system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.4.15

9
 • Badanie stabilności wybranych punktów na obszarach górniczych na podstawie pomiarów GPS i niwelacyjnych[Examination of the stability of selected points in mining areas, based on GPS measurements and levelling measurements] / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : V konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 2–4 czerwca 2004 r. / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego [etc.]. — Katowice : ZG SIiTG, 2004. — S. 19–31. — Bibliogr. s. 29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoResearch geodynamic network in the Eastern part of Upper Silesian Coal Basin (USCB) / pod red. Władysława GÓRALA ; aut. Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2005. — 132 s.. — Bibliogr. s. 119–122, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-915710-3-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego[Research geodynamic network in the Eastern part of Upper Silesian Coal Basin (USCB)] / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 9–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Cartografical and geodetical aspects of the Krakus Mound in CracowKartograficzne i geodezyjne aspekty kopca Krakusa w Krakowie / Piotr BANASIK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2015 [t.] 14, s. 59–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/6890/

 • słowa kluczowe: kopiec Krakusa, archiwalne mapy, sieć astronomiczno-geodezyjna

  keywords: Krakus Mound, archival maps, astro-geodetic network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gein-2015-0006

13
 • Charakterystyka nowych punktów przeznaczonych do absolutnych pomiarów ciężkości na obszarze KrakowaEstablishment of the new points destinated to absolute gravity determinations on the area of Kraków / Piotr BANASIK, Bogdan SKORUPA // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2008 nr 7, s. 15–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Charakterystyka zmian pola powierzchni wynikających z zastąpienia państwowego układu współrzędnych 1965 i Układu Lokalnego Krakowa układem 2000 : kraj większy, Kraków mniejszy[Characteristic of changes in area sizes of parcels connected with replacing the coordinate system 1965 and Local Coordinate System of Cracow with the new system 2000 : country more, less Cracow] / Piotr BANASIK, Jarosław Bagnicki // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2010 nr 3, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Conversion between Cartesian and geodetic coordinates on a rotational ellipsoid by solving a system of nonlinear equationsTransformacja współrzędnych kartezjańskich na geodezyjne na elipsoidzie obrotowej poprzez rozwiązanie układu równań nieliniowych / Marcin LIGAS, Piotr BANASIK // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2011 vol. 60 no. 2, s. 147–161. — Bibliogr. s. 160, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • “Eastern Silesian” geodynamic GPS network : preliminary results of the campaign 2003–2004 / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // W: On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : 6-th Czech-Polish workshop 2004 : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004 : abstracts / Agricultural University of Wrocław, Poland. Department of Geodesy and Photogrammetry [etc.]. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Eastern Silesian Geodynamic GPS Network : preliminary results of the campaign 2003–2004 / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2005 vol. 2 no. 3 [spec. iss.], s. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr. — Referaty 6th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Elementy geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej w zadaniach[Elements of geodesy and geodetic astronomy : exercises] / Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Marcin LIGAS, Kamil MACIUK, Bogdan SKORUPA ; pod red. Jacka KUDRYSA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 91 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1738). — Bibliogr. s. 91. — ISBN: 978-83-7464-828-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Gdzie się przecina 50. równoleżnik z 20. południkiem[Where 50th parallel crosses 20th meridian?] / Piotr BANASIK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2001 nr 1, s. 76–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Geodezyjne porządki w Krakowie : konwersja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Krakowa do obowiązujących układów współrzędnych i wysokości, Cz. 1[Geodesic orders in Cracow] / Piotr BANASIK, Kazimierz BUJAKOWSKI, Maria Kolińska, Dorota Michalik, Jolanta Nowak // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2012 nr 1, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — P. Banasik, K. Bujakowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — K. Bujakowski — dod. afiliacja: Urząd Miasta Krakowa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Geodezyjne porządki w Krakowie : konwersja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Krakowa do obowiązujących układów współrzędnych i wysokości, Cz. 2[Geodesic orders in Cracow] / Piotr BANASIK, Kazimierz BUJAKOWSKI, Maria Kolińska, Dorota Michalik, Jolanta Nowak // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2012 nr 2, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.. — P. Banasik, K. Bujakowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — K. Bujakowski – dod. afiliacja: Urząd Miasta Krakowa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Geological conditions and local changes of plumb line direction / SZCZERBOWSKI Zbigniew, BANASIK Piotr, KUDRYS Jacek // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 28. — Błąd w nazwisku Autora - jest Kudys Jacek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Geological conditions and local changes of vertical deflections / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2011 vol. 8 no. 3, s. 263–269. — Bibliogr. s. 268–269, Abstr.. — 11th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešť, November 4–6, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Iconographic and cartographic biography of the Esterka Mound in ŁobzówIkonograficzna i kartograficzna biografia kopca Esterki w Łobzowie / Piotr BANASIK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2021 vol. 20, s. 21-29. — Bibliogr. s. 28-29, Abstr.. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/20862/

 • słowa kluczowe: kopiec Esterki, archiwalne mapy i rysunki, archiwalne fotografie

  keywords: Esterka Mound, archival maps and archival photographs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.21.002.14973