Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Andrzej Strzeboński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2627-0378 orcid iD

ResearcherID: A-5999-2017

Scopus: 56568440600

PBN: 5e709207878c28a04738ed89

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • “Ammonite” structures from the Western Flysch Carpathians / Piotr STRZEBOŃSKI // W: Sediment 2009 : 6\textsuperscript{th} Annual conference of SEPM-CES : Kraków, 24–25 June, 2009 : Abstracts and field guide / ed. Grzegorz Haczewski. — Warszawa : Polish Geological Institute, 2009. — ISBN: 978-83-7538-632-5. — S. 39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka geochronologiczna minerałów ciężkich z egzotyków formacji istebniańskiej (Krzeszów Dolny, Zachodnie Karpaty Zewnętrzne) – badania wstępne[Geochronological characteristics of heavy minerals from the Istebna Formation exotics (Krzeszów Dolny, Western Outer Carpathians) – preliminary studies] / Monika SZCZUKA, Aleksandra Gawęda, Anna WAŚKOWSKA, Piotr STRZEBOŃSKI // W: LXXXVIII zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego [Dokument elektroniczny] : perspektywy badań geologicznych, hydrogeologicznych i poszukiwań złóż w Małopolsce w 120-lecie teorii płaszczowinowej w Karpatach : 18-20.05.2023, Dobczyce : materiały zjazdowe / pod red. nauk. Agaty Jarzynki, Tadeusza Peryta. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2023]. — e-ISBN: 978-83-67672-97-9. — S. 42–43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ptgeol.pl/wp-content/uploads/88.Zjazd_PTGeol_Abstrakty.pdf [2023-06-06]. — Bibliogr. s. 43. — M. Szczuka, A. Waśkowska, P. Strzeboński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian – Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians / P. STRZEBOŃSKI // Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; ISSN 1860-1782. — 2006 Hft. 45, s. 160–161. — Bibliogr. s. 160–161. — SEDIMENT 2006 : 21th Meeting of Sedimentologists ; 4th Meeting of SEPM Central European Section : June 6–11, 2006 Göttingen, Germany : abstracts and field trips / Hrsg. Hilmar v. Eynatten, [et al.]. — Hannover : Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften, cop. 2006. — ISBN 3-932537-41-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Contrasting styles of siliciclastic flysch sedimentation in the Upper Cretaceous of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians: sedimentology and genetic implications / Piotr STRZEBOŃSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2022 vol. 92 no. 2, s. 159–180. — Bibliogr. s. 177–180, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/92_2_159_180_Strzebonski.pdf

  orcid iD
 • keywords: Silesian Basin, Late Cretaceous, Carpathian flysch, turbidites, tractionites, gravitational resedimentation, deep-sea deposits, debrites, depositional system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14241/asgp.2022.04

5
 • Czarna kreda fliszu morawskiegoThe Black Cretaceous of the Moravian Flysh / Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Jan GOLONKA, Piotr STRZEBOŃSKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2007 nr 1, s. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Debrites of the Istebna Beds with exotic limestones from the Beskid Mały Mountains (Polish Outer Carpathians) / Piotr STRZEBOŃSKI, Justyna Kowal-Kasprzyk, Barbara Olszewska // W: MIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — ISBN: 13-978-83-88927-34-8. — S. 53–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (Senon Górny – Paleocen) na zachód od SkawyCohesive debrites of the Istebna Beds (Upper Senonian – Paleocene) West of the Skawa River / Piotr STRZEBOŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2005 t. 31 z. 2, s. 201–224. — Bibliogr. s. 217–223, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2005-02/Geologia_2005_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: warstwy istebniańskie, Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska, senon górny – paleocen, fartuchy, kohezyjne spływy rumoszowe, debryty kohezyjne, egzotyki

  keywords: exotics, Istebna Beds, Silesian Unit, aprons, cohesive debris flows, cohesive debrites, Outer Flysch Carpathians, Upper Senonian-Paleocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Debryty piaskowcowo-zlepieńcowe w warstwach istebniańskich Beskidu Śląskiego (Karpaty zewnętrzne)[Sandstone-conglomerate debrites in the Istebna Beds of the Beskid Śląski Mountains (Outer Carpathians)] / Piotr STRZEBOŃSKI // W: POKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — ISBN: 978-83-7863-192-7. — S. 283–296. — Bibliogr. s. 294–296, Abstr.. — P. Strzeboński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: piaskowo-żwirowe spływy rumoszowe, fartuchowy system depozycyjny, głębokowodne ruchy masowe, podmorskie spływy grawitacyjne, warstwy istebniańskie, płaszczowina śląska, Karpaty fliszowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Deep-sea siliciclastic sedimentation of the Istebna Beds (Campanian – Paleocene) in the Silesian Beskid, the Polish Carpathians / P. STRZEBOŃSKI, R. KOCOŃ, M. BOROWIEC // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 1999 vol. 50 spec. iss., s. 74–75. — Bibliogr. s. 75. — Numer ISSN w bazie Web of Science: 0016-7738. — Carpathian Geology 2000 : international geological conference : October 11–14, 1999, Smolenice, Slovak Republic. — Bratislava : Slovak Academic Press, [1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Egzotykowe debryty warstw istebniańskich (górny senon-paleocen) na zachód od Skawy[Exotic debrites of the Istebna Beds (Upper Senonian-Paleocene) to the west of Skawa River] / Piotr STRZEBOŃSKI // W: Egzotyki karpackie : znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych : ogólnopolskie seminarium : Kraków, 13 grudnia 2004 / red. Michał Krobicki. — Kraków : Akademia Góniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [2004]. — S. 65–67. — Bibliogr. s. 66–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Exotic clasts, debris flow deposits and their significance for reconstruction of the Istebna Formation (Late Cretaceous-Paleocene, Silesian Basin, Outer Carpathians) / Piotr STRZEBOŃSKI, Justyna Kowal-Kasprzyk, Barbara Olszewska // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2017 vol. 68 no. 6, s. 562–582. — Bibliogr. s. 579–582, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-12. — tekst: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/68-6/article-859/#

  orcid iD
 • keywords: Flysch Carpathians, Silesian Nappe, Silesian Basin, Istebna Formation, Silesian Ridge, debris flows, apron, limestone exotic clasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/geoca-2017-0037

12
 • From turbidites to debrites – the upper Godula Formation vs the lower Istebna Formation (Late Cretaceous, Silesian succession, Western Flysch Carpathians) / Piotr STRZEBOŃSKI // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 506

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Górnojurajskie-dolnokredowe skały macierzyste w zachodniej części Karpat fliszowychUpper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians / Jan GOLONKA, Irena Matyasik, Petr Skupien, Dariusz WIĘCŁAW, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Michał KROBICKI, Piotr STRZEBOŃSKI, Zdeněk Vašíček // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3/1, s. 73–81. — Bibliogr. s. 79–81, Streszcz., Abstr.. — JURASSICA VII : Żywiec/Štramberk, 27–29.09.2008 : artykuły wprowadzające i objaśnienia do wycieczki terenowej / Polskie Towarzystwo Geologiczne. Sekcja Polska – Grupa Robocza Systemu Jurajskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — Na k. tyt. dod.: Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03-1/Geologia_2008_3-1_04.pdf

 • słowa kluczowe: węglowodory, Karpaty zewnętrzne, baseny sedymentacyjne, górna jura, dolna kreda, skały macierzyste

  keywords: hydrocarbons, Upper Jurassic, Lower Cretaceous, Outer Carpathians, source rocks, sedimentary basins

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kaskady Rodła atrakcją geoturystyczną Beskidu ŚląskiegoThe Rodło Cascades as a geotouristic attraction of the Silesian Beskid Mts. / Piotr STRZEBOŃSKI, Tadeusz SŁOMKA // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2007 nr 1, s. 21–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • Kontrast sedymentacyjny na granicy dolnego i górnego senonu zachodniej części serii śląskiej Karpat[Sedimentary contrast at the border of the Lower and Upper Senonian in the western part of the Silesian series of the Carpathians] / Piotr STRZEBOŃSKI, Tadeusz SŁOMKA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 115–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • LA-ICP MS U-Pb zircon, apatite, and rutile geochronology of exotic rocks from the Istebna Formation deposits (Krzeszów Dolny area, Western Outer Carpathians) – preliminary study / Monika SZCZUKA, Aleksandra Gawęda, Anna WAŚKOWSKA, Piotr STRZEBOŃSKI // W: ICYG 2023 [Dokument elektroniczny] : XXII International Conference of Young Geologists : 20–22 Aprli 2023, Smolenice, Slovakia : abstract book / eds. Igor Ďuriška, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Comenius University, 2023. — e-ISBN: 978-80-223-5604-6. — S. 87–88. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://stella.uniba.sk/texty/PRIF_kol_22_int_conf_young_geologists_2023.pdf [2023-09-22]. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Late Cretaceous-Early Paleogene sandy-to-gravelly debris flows and their sediments in the Silesian Basin of the Alpine Tethys (Western Outer Carpathians, Istebna Formation) / Piotr STRZEBOŃSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2015 vol. 59 iss. 1, s. 195–214. — Bibliogr. s. 211–214. — Publikacja dostępna online od: 2014-07-22. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/10660/pdf_1176

 • keywords: Flysch Carpathians, Silesian Nappe, Istebna Formation, sediment gravity flows, deep-water debris flows, apron depositional system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1183

21
 • Marginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep – flysch and molasse sedimentation, tectonics, ancient and modern mining / Michał KROBICKI, Jan GOLONKA, Katarzyna CYRAN, Tadeusz LEŚNIAK, Piotr STRZEBOŃSKI, Tomasz TOBOŁA // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 83–111. — Bibliogr. s. 108–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Microfossils from the Istebna beds: implications for stratigraphy and depositional environment / Andrzej Szydło, Barbara Słodkowska, Piotr Nescieruk, Piotr STRZEBOŃSKI // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 74-75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Organic-rich shales of the Proto-Silesian Basin in Polish-Czech Carpathians / WAŚKOWSKA Anna, GOLONKA Jan, KROBICKI Michał, STRZEBOŃSKI Piotr, Vašíček Zdeněk, Skupien Petr // W: GeoShale 2012 : recent advances in geology of fine-grained sediments : international conference : 14–16 May 2012, Warsaw, Poland : book of abstracts, field trip guidebook. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2012. — ISBN: 978-83-7538-975-3. — S. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Piaskowcowo-zlepieńcowe formy skałkowe – więcej niż atrakcja turystycznaSandstone-conglomerate rocky forms – more than a tourist attraction / Piotr STRZEBOŃSKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 1–2, s. 49–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/952/756

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Planktonic biota constituents responses to global sea-level changes recorded in the uppermost Albian to Middle Cenomanian deep-water facies of the Outer Carpathians / Zbigniew GÓRNY, Marta BĄK, Krzysztof Bąk, Piotr STRZEBOŃSKI // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2022 vol. 12 iss. 2 art. no. 152, s. 1–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-26. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/12/2/152/pdf

  orcid iD
 • keywords: Silesian Nappe, spiculite, peri-Tethyan shelf, Mid-Cenomanian Event, OAE1d, mixed siliciclastic and calcareous turbidite, sea-level change

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min12020152