Wykaz publikacji wybranego autora

Zenon Pilecki, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Autostrada A1 zaprojektowana na „dziurawym” podłożu, Cz. 1[Autoroute A1 planned on sinkole danger basement, Pt. 1] / Andrzej Miłkowski, Zenon PILECKI, Kazimierz Kłosek, Marek Tondera // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2010 nr 3, s. 104–112. — Bibliogr. s. 112, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Autostrada A1 zaprojektowana na „dziurawym” podłożu, Cz. 2[Autoroute A1 planned on sinkole danger basement, Pt. 2] / Andrzej Miłkowski, Zenon PILECKI, Kazimierz Kłosek, Marek Tondera // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2010 nr 5, s. 152–160. — Bibliogr. s. 159–160, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Comparison of profiling results of attenuation and velocity of refracted P-wave in coal-seam / Z. Szreder, Z. PILECKI, J. Klosinski // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Efektywność rozpoznania oddziaływania krawędzi eksploatacyjnych metodami profilowania tłumienia oraz prędkości fali sejsmicznejEffectiveness of recognition of exploitation edge influence with the help of profiling of attenuation and velocity of seismic wave / Zbigniew Szreder, Zenon PILECKI, Jerzy Kłosiński // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/3, s. 215–226. — Bibliogr. s. 225, Streszcz., Abstr.. — Z. Pilecki - dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków. — WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” pod patronatem Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda : konferencja naukowa : Baranów Sandomierski, 18–20 czerwca 2008 / Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2423/szreder-pilecki-klosinski.pdf

 • słowa kluczowe: sejsmika górnicza, profilowanie tłumienia, profilowanie prędkości fali sejsmicznej

  keywords: profiling of seismic wave velocity, profiling of attenuation, mining seismic

5
 • Eksperymentalne badania położenia nieciągłości, pustek i stref rozluźnień w górotworze za pomocą georadaru otworowegoExperimental researches of discontinuous, empties and fracture zones location in rock mass by borehole georadar / Tomasz Łątka, Rafał Czarny, Krzysztof Krawiec, Mariusz Kudyk, Zenon PILECKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 77, s. 67–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Abstr. — Zenon Pilecki – dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Geodezyjne i geofizyczne rozpoznanie zagrożenia zapadliskowegoThe geodetic and geophysical mining subsidence hazard recognition / Zenon PILECKI, Edward POPIOŁEK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 6, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Geodezyjne i geofizyczne rozpoznanie zagrożenia zapadliskowego[The geodetic and geophysical mining subsidence hazard recognition] / Zenon PILECKI, Edward POPIOŁEK // W: Warsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 34–39. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Biliogr. s. 39, [Streszcz.]. — Z. Pilecki dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Methodology for A-1 motorway basement treatment effectiveness improvement by means of geophysical methods in the areas of metal ores shallow mining threatened with the sinkhole occurrence in the Upper SilesiaMetodyka poprawy efektywności uzdatnienia podłoża autostrady A-1 za pomocą metod geofizycznych na terenach płytkiej eksploatacji rud metali zagrożonych wystąpieniem zapadlisk na Górnym Śląsku / Zenon PILECKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 319–331. — Bibliogr. s. 330–331, Abstr., Streszcz.

 • keywords: post-mining terrains, microgravimetry, borehole georadar, micro camera, basement treatment, sinkhole threat

9
 • Moduł deformacji utworów fliszu karpackiego na trasie tunelu „Emilia” w Beskidzie ŻywieckimDeformation modulus of Carpathian flysch in the route of Emilia tunnel in Żywiecki Beskid / Mariusz Kudyk, Zenon PILECKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2009 nr 76, s. 45–63. — Bibliogr. s. 62–63, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda dylatometryczna, flisz karpacki, moduł deformacji, tunel komunikacyjny, metoda presjometryczna, metoda sejsmiczna, klasyfikacja geomechaniczna

  keywords: Carpathian Flysch, elastic modulus, road tunnel, deformation modulus, pressuremeter test, dilatometer test, seismic survey, geomechanical classification

10
 • Rozwój procesu zapadliskowego w świetle symulacji numerycznej metodą DEM[Development of sink-hole process basing on numerical simulation by DEM] / Zenon PILECKI, Mateusz Kumorowski, Krzysztof Krawiec // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • The role of geophysical methods in the estimation of sinkhole threat in the post-mining areas of shallow exploitation in the Upper Silesian Coal Basin, PolandRola metod geofizycznych w ocenie zagrożeń powstawania zapadlisk na terenach byłych obszarów górniczych o płytkiej eksploatacji w Górnośląskim Zagłębiu Górniczym / Zenon PILECKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 27–39. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.. — Z. Pilecki - dod. afiliacja: MEERI Polish Academy of Sciences. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: post-mining areas, shallow exploitation, sinkhole process, geophysical methods

12
 • The role of geophysical methods in the estimation of sinkhole threat in the post-mining areas of shallow exploitation in the Upper Silesian Coal Basin, Poland / Zenon PILECKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 78–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Usefulness of seismic attenuation for assessment of relative state of stress in coal seam / PILECKI Zenon, Szreder Zbigniew, Pilecka Elżbieta, Rafał Czarny, Krzysztof Król // W: Advanced mining for sustainable development : international mining conference : Ha Long 23–25 Sep. 2010 : proceedings. — [Vietnam : s. n.], [2010]. — S. 575–581. — Bibliogr. s. 581, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wpływ rozdzielczości metod falowych na efektywność rozpoznania granic nieciągłości osuwiskaThe influence of wave methods resolution on efficiency of landslide discontinuity boundaries recognition / red. nauk. Zenon PILECKI ; zespół aut.: Edward POPIOŁEK, Zenon PILECKI, Jerzy KARCZEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Jerzy Kłosiński, Adam Baranowski, Elżbieta Pilecka, Łukasz ORTYL, Joanna Pszonka, Krzysztof Krawiec ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2008. — 97, [1] s.. — Bibliogr. s. 83–85, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-88316-81-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Wpływ zawodnienia osuwiska na rozpoznanie granic jego nieciągłości metodami falowymiInfluence of water saturation on landslide discontinuities borders recognition by wave methods / Zenon PILECKI, Jerzy Kłosiński, Elżbieta Pilecka, Jerzy KARCZEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/3, s. 427–444. — Bibliogr. s. 443, Streszcz., Abstr.. — WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” pod patronatem Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda : konferencja naukowa : Baranów Sandomierski, 18–20 czerwca 2008 / Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: landslide, seismic methods, discontinuities, georadar method