Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Pilch, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2342-5776

ResearcherID: brak

Scopus: 50561939400

PBN: 900956

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
2
 • A method for obtaining the required system reliability level by applying preventive maintenance / Robert PILCH // Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International ; ISSN 0037-5497. — 2015 vol. 91 no. 7, s. 615–624. — Bibliogr. s. 624, Abstr.

 • keywords: simulation, reliability, preventive replacement, reliability limit, k out of n systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0037549715592274

3
4
 • A model of an adaptive strategy of preventive maintenance of complex technical objectsModel adaptacyjnej strategii prewencyjnej odnowy złożonych obiektów technicznych / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2020 vol. 22 no. 1, s. 35–41. — Bibliogr. s. 40–41. — Artykuł w jęz. pol. W: {http://ein.org.pl/sites/default/files/2020-01-05p.pdf}. — tekst: http://ein.org.pl/sites/default/files/2020-01-05.pdf

 • słowa kluczowe: odnowa profilaktyczna, inżynieria niezawodności, symulacyjna ocena efektywności

  keywords: preventive maintenance, reliability engineering, simulation efficiency evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2020.1.5

5
6
 • Adaptacyjny model odnawiania sieci gazowych z częściową odnową elementówAdaptive model of gas network replacement with imperfect repair of elements / Robert PILCH, Jan SZYBKA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2005 nr 4, s. 249–258. — Bibliogr. s. 258, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Algorytmizacja procedury oceny niezawodności z zastosowaniem procesów MarkowaAlgoritmisation of reliability estimation procedure with the use of Markov processes / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLIV Zimowej Szkoła Niezawodności : Szczyrk, 10–16 stycznia 2016. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7814-490-8. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: niezawodność, bezpieczeństwo, programy obliczeniowe

  keywords: reliability, computational software, safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • An estimation of koon systems availability using a simulation methodPrognozowanie gotowości układów typu kzn metodą symulacyjną / Grzegorz WIĄZANIA, Maksymilian SMOLNIK, Robert PILCH // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 nr 4, s. 91–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, gotowość układów typu kzn, modele symulacyjne, procesy Markowa

  keywords: availability, koon systems availability, simulation models, Markov processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • APEKS – metoda wspomagająca ocenę jakości działań[APEKS – the method aided evaluation of functioning quality] / Jan SZYBKA, Robert PILCH // W: Niekonwencjonalne metody oceny trwałości i niezawodności : XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2006 / red. materiałów konf. Tadeusz Salamonowicz ; Polska Akademia Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji ITE, 2006. — Na górze s. tyt. i okł.: Materiały Szkoły Niezawodności. — ISBN10: 8372044848. — S. 315–323. — Bibliogr. s. 323

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of factoring and time-space simulation methods for assessment of the reliability of water-pipe networksZastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacji czasowo-przestrzennej do oceny niezawodności sieci wodociągowych / Robert PILCH, Jan SZYBKA, Anna TUSZYŃSKA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2014 vol. 16 no. 2, s. 253–258. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność układów sieciowych, sieć wodociągowa, algorytm faktoryzacji, symulacja czasowo-przestrzenna

  keywords: reliability of network systems, time-space simulation, factoring algorithm, water-pipe network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Application of neural networks for optimisation of signalling in road trafficZastosowanie sieci neuronowych do optymalizacji sterowania sygnalizacją świetlną w ruchu drogowym / Robert PILCH, Piotr BERA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 95–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, ruch drogowy, sygnalizacja świetlna

  keywords: neural networks, road traffic, traffic signals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of selected TRIZ instruments in reliability engineering / Maksymilian SMOLNIK, Robert PILCH // W: TFC 2018 : 18th TRIZ future conference 2018 : automated invention for smart industries : systematic invention for smart industries : [29-30 October 2018, Strasbourg] : professional proceedings / eds. Denis Cavallucci, Roland de Guio, Sebastian Koziolek. — Strasbourg : European TRIZ Association (ETRIA), [2018]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 979-10699-2919-7. — S. 125–133. — Bibliogr. s. 132–133, Abstr.. — Toż s. 284–292

 • keywords: designing, reliability engineering, TRIZ instruments, reliability formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Determination of preventive maintenance time for milling assemblies used in coal millsWyznaczanie czasu odnowy profilaktycznej zespołów mielących eksploatowanych w młynach węglowych / Robert PILCH // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 no. 1, s. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odnowa profilaktyczna, młyn węglowy, model decyzyjno-losowy

  keywords: preventive maintenance, coal mill, decision-random model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Determining of hot water-pipe exploitation time on the basis of limiting statesWyznaczanie czasu eksploatacji ciepłociągu na podstawie identyfikacji stanów granicznych / Robert PILCH, Jan SZYBKA, Zdzisław BRONIEC // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2012 vol. 14 no. 3, s. 203–207. — Bibliogr. s. 206–207, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Efektywność rezerwowania nadmiarowych układów z pojedynczą rezerwą „przesuwającą się”[Effect of redundancy the systems with a single “sliding reserve”] / Robert PILCH, Jan SZYBKA // W: Nadmiarowość w inżynierii niezawodności : XXXII Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2004 / red. materiałów konferencyjnych Tadeusz Salamonowicz ; Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Szczyrk ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004. — ISBN10:  8372043620. — S. 268–277. — Bibliogr. s. 277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Extending the possibilities of quantitative determination of SIL – a procedure based on IEC 61508 and the Markov model with common cause failures / Robert PILCH // Quality and Reliability Engineering International ; ISSN 0748-8017. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 337–346. — Bibliogr. s. 345–346. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-30. — tekst: https://goo.gl/M56cv5

 • keywords: probability of failure on demand, Markov model, safety integrity level, common cause failures, IEC 61508

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/qre.2010

17
 • Factorisation algorithm-based method used for the calculation of network system's reliabilityMetodyka wyznaczania niezawodności układów sieciowych w oparciu o algorytm faktoryzacji / Robert PILCH // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2011 vol. 46 nr 4, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Forecasting of heat pipelines exploitation time / Z. BRONIEC, R. PILCH, J. SZYBKA, J. TARNOWSKI // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 236–241. — Bibliogr. s. 241, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Forecasting the failure of a thermal pipeline on the basis of risk assessment and exploitation analysisPrognozowanie uszkodzenia ciepłociągu na podstawie oceny ryzyka eksploatacji / Jan SZYBKA, Zdzisław BRONIEC, Robert PILCH // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2011 nr 4, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • keywords: thermal pipeline, pipeline resistance, forecasting the failure, exploitation risk, failure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Formation of „koon” systems reliability estimated with analytical and simulation calculation methodsZapewnienie wymaganej niezawodności układu typu „kzn” szacowanej analitycznymi i symulacyjnymi metodami obliczeniowymi / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Journal of KONBiN ; ISSN 1895-8281. — 2017 no. 42, s. 255–272. — Bibliogr. s. 271–272, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, metody szacowania niezawodności, układy typu kzn, obiekty odnawialne

  keywords: reliability, renewable objects, koon systems, reliability estimation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jok-2017-0028

21
 • Impact of testing of elements in safety related systems on the safety integrity level (SIL)Wpływ testowania elementów w układach związanych z bezpieczeństwem na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa / Robert PILCH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2016 nr 3, s. 101–114. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: prawdopodobieństwo niewykonania funkcji bezpieczeństwa, model Markowa, poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, IEC-61508

  keywords: probability of failure on demand, Markov model, safety integrity level, IEC-61508

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Innowacyjne kształcenie w aspekcie wymagań inżynierii eksploatacji[Innovative education for standards required in engineering operation] / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Robert PILCH // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2009 nr 4, s. 52–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Koncepcja modelu symulacyjnego do szacowania niezawodności z zastosowaniem dekompozycji strukturalnej układówA concept of simulational model for reliability estimation with the use of structural decomposition of systems / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLVI Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk, [7–13 stycznia 2018]. — Szczyrk : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2018. — ISBN: 978-83-7815-708-4. — S. 73–74. — Bibliogr. s. 73,74. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, niezawodność, struktury niezawodnościowe

  keywords: reliability, reliability structures, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Koncepcja oceny nadmiarowości funkcjonalnej sieci gazowych w aspekcie niezawodnościowym[Conception of evaluation functional redundancy of gas network in reliability aspect] / Jan SZYBKA, Robert PILCH // W: Problemy niezawodności systemów : XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2007 / [red. Tadeusz Salamonowicz] ; PAN. — Warszawa ; Radom : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ; współpraca wydawnicza Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — Na s. tytułowej dodatkowo: Materiały Szkoły Niezawodności – Polska Akademia Nauk.. — ISBN: 978-83-7204-567-6. — S. 493–499. — Bibliogr. s. 499

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Koncepcja profilaktycznego odnawiania sieci gazowych eksploatowanych na terenach górniczych[Conception of preventive renewal of gas network operative on mining area] / Robert PILCH, Jan SZYBKA // W: Metody badań przyczyn i skutków uszkodzeń : XXXIII Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2005 / red. materiałów konf. Tadeusz Salamonowicz ; Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji ITE, 2005. — Panu Doktorowi Janowi Żółtowskiemu Kierownikowi Naukowemu Zimowych Szkół Niezawodności w latach 1977–1998 z okazji 70 rocznicy urodzin wraz z najlepszymi życzeniami materiały te poświęcają Organizatorzy Szkoły. — S. 426–433. — Bibliogr. s. 433

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: