Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Pietrzyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Fuzzy database for risk based maintenance planning under RCM frameworkRozmyta baza danych umożliwiająca serwisowanie obiektów technicznych z wykorzystaniem analizy ryzyka / Adam PIETRZYK, Tadeusz UHL // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2003 vol. 38 z. 3, s. 39–55. — Bibliogr. s. 56, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Identification in parallel structure of emulator mobile robot pioneer 2DX with the use of genetic algorithms / T. BURATOWSKI, A. PIETRZYK, T. UHL, W. Żylski // W: RoMoCo'02 : proceedings of the third international workshop on Robot Motion and Control : November 9–11, 2002 – Bukowy Dworek, Poland / ed. K. Kozłowski ; [IEEE, Robotics & Automation Society, Clawar]. — [Poznan : Poznan University of Technology], [2002]. — ISBN10: 83-7143-429-4. — S. 275–278. — Bibliogr. s. 278, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Minimalizacja kosztów serwisu zapobiegawczego za pomocą symulacji Monte Carlo w połączeniu z optymalizacją genetycznąMinimisation of costs for preventing service with the aid of Monte Carlo simulation with genetic optimisation / Adam PIETRZYK // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2004 nr 7/8, s. 385–389. — Bibliogr. s. 389, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: turbiny gazowe, optymalizacja genetyczna, optymalna ścieżka serwisowa, remonty turbin gazowych, techniki symulacji komputerowej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Optymalizacja eksploatacji pojazdów szynowych z zastosowaniem techniki RCMRCM based maintenance optimization of railway vehicles / Tadeusz UHL, Adam PIETRZYK // W: Transport XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa : Warszawa, 20–22 września 2004. Sekcja 2, Logistyka i technologia procesów transportowych = The transport of the 21\textsuperscript{st} century / Politechnika Warszawska. Wydział Transportu, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2004. — S. 355–360. — Bibliogr. s. 360, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Optymalizacja konstrukcji systemów diagnostycznych z zastosowaniem algorytmów genetycznychApplication of genetic algorithms for selecting condition based maintenance techniques / Adam PIETRZYK, Tadeusz UHL // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2004 vol. 30 t. 2, s. 61–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.. — DIAGNOSTICS'2004 : 3rd international congress of Technical diagnostics : September 6–9, 2004 Poznań, Poland. — tekst: http://www-1diagnostyka-1net-1pl-1ux00hcj4010b.wbg2.bg.agh.edu.pl/pdf-81324-16819?filename=DIAGNOSTYKA%2030%20t.II%20_.pdf

 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, logika rozmyta, optymalizacja, Reliability Centered Maintenance

  keywords: fuzzy logic, optimization, genetic algorithms, Reliability Centered Maintenance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • RCM – procedury, modele matematyczne i algorytmy optymalizacji procesu serwisowegoRCM – procedures, models and algorithms for maintenance optimization / Adam PIETRZYK, Tadeusz UHL // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2005 nr 4, s. 259–269. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Realizacja warunkowanego ryzykiem planowania remontów na podstawie wyników analiz RCM[Realisation of overhauls planning risk determination on the basis of RCM data] / Tadeusz UHL, Adam PIETRZYK // W: PIRE 2005 : Problemy i Innowacje w Remontach Energetycznych : Szklarska Poręba, 16–18 XI 2005 / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki. — Wrocław : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy GRE, [2005]. — ISBN10: 83-909539-6-X. — S. 365–370. — Bibliogr. s. 370

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Use of RCM methodology for railway equipment maintenance optimisation / Adam PIETRZYK, Tadeusz UHL // Archives of Transport = Archiwum Transportu / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport ; ISSN 0866-9546. — 2005 vol. 17 no. 2, s. 65–83. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie planowania zadań serwisowychRisk analysis in the process of service tasks planning / Adam PIETRZYK, Tadeusz UHL // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2005 nr 3, s. 225–234. — Bibliogr. s. 233–234, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: planowanie, ryzyko, utrzymanie, serwis

  keywords: risk, planning, service, risk analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wykorzystanie uproszczonej analizy RCM do ustalenia polityki remontowej[Simplified RCM analysis for plant maintenance] / Adam PIETRZYK, Tadeusz UHL // W: PIRE 2001 : Problemy i Innowacje w Remontach Energetycznych : IV konferencja naukowo-techniczna : Lądek Zdrój 28–30 XI 2001. — Wrocław : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki, 2001. — S. 195–201. — Bibliogr. s. 201, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: