Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Pięta, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analysis of beneficiation of various coal types dependably on analytic moisture of researched material / T. NIEDOBA, A. SUROWIAK, P. PIĘTA // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 27–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/07_MINERAL_PROCESSING_005.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — Publ. w cz. Mineral Processing

 • keywords: hard coal, approximation, statistical analysis, multidimensional analysis, statistical test, type of coal

2
 • Analysis of hard coal quality for narrow size fraction under 20 mm / Tomasz NIEDOBA, Paulina PIĘTA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 29 art. no. 00016, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-31. — XVII\textsuperscript{th} conference of PhD students and young scientists : Szklarska Poręba, Poland, 23–26 May 2017. — tekst: https://goo.gl/DwqrHj

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Applications of ANOVA in mineral processing / Tomasz NIEDOBA, Paulina PIĘTA // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2016 vol. 23, s. 43–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/VFHphi

 • keywords: mineral processing, multidimensional analysis, ANOVA, copper-molybdenum sulphides flotation, hard coal properties

4
 • Application of cluster analysis for identification and assessment of hard coal properties / Paulina PIĘTA, Tomasz NIEDOBA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XVII konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 23–26 maja 2017 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-981-2. — S. 62–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • keywords: hard coal, cluster analysis, mineral processing, multidimensional comparative analysis, single-linkage clustering

5
 • Application of variance analysis to compare characteristics of various types of hard coalZastosowanie analizy wariancji do porównania charakterystyk różnego typu węgli kamiennych / Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Paulina PIĘTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 15–22. — Bibliogr. 21–22, Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, typ węgla, wielowymiarowa analiza statystyczna, analiza wariancji, klasy ziarnowe

  keywords: hard coal, multidimensional statistical analysis, coal types, particle fractions, variance analysis

6
 • Approximation of particle size distribution curves for selected dolomite crushed aggregateAproksymacja krzywych składu ziarnowego wybranych kruszyw łamanych / PIĘTA P. // W: VI Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Kraków, 25.02.2017: książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-15-5. — S. 51-52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: aproksymacja, kruszywa łamane, krzywa składu ziarnowego

  keywords: crushed aggregates, an approximation, a particle size distribution

7
 • Approximation of partition curves for electromagnetic mill with inertial classifier : case study / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Paulina PIĘTA, Tomasz NIEDOBA, Dariusz FOSZCZ // W: WMESS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [280]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Approximation of partition curves for electromagnetic mill with inertial classifier – case study / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Paulina PIĘTA, Tomasz NIEDOBA, Dariusz FOSZCZ // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2017 vol. 95 art. no. 042037, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-21. — WMESS 2017 : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September 2017, Prague, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/15XfY7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • A multidimensional analysis and modelling of flotation process for selected Polish lithological copper ore types / Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Paulina PIĘTA // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • A multidimensional analysis and modelling of flotation process for selected Polish lithological copper ore types / Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Paulina PIĘTA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01005, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/NN4cXa [2017-10-13]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — Mineral Engineering Conference MEC2017 : [Poland, Wisła, 20–23 September 2017]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Clean coal technologies in every stage of coal production in Polish industry / Paulina PIĘTA // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2015 vol. 22 spec. iss. 2, s. 113–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.. — Na karcie tyt. dodatkowo: Interdisciplinary topics in mining and geology

 • keywords: gasification, CCS, clean coal technology, limiting CO2 emission, hard coal and lignite

12
 • Czyste technologie węglowe na każdym etapie produkcji węgla w polskim przemyśleClean coal technologies in every stage of coal production in Polish industry / Paulina PIĘTA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XV konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 20–22 maja 2015 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. — ISBN: 978-83-937788-8-1. — S. 48–50. — Bibliogr. s. 49–50. — Publikacja dostępna online: {http://kdimu.pwr.wroc.pl/download/mat_konf_2015.pdf}

 • słowa kluczowe: CCS, węgiel kamienny i brunatny, czysta technologia węglowa, gazyfikacja, ograniczenie emisji CO2

13
 • Installation for plastic waste depolymerization as an alternative energy source for use in households / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Paulina PIĘTA, Łukasz GRABOWSKI, Sebastian SAS // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 115. — Bibliogr. s. 115

 • keywords: energy recovery, polyolefins, plastic waste, alternative energy source, depolymerization technology

14
 • Multidimensional analysis of copper ore flotation in terms of applied hydrophobizing agents / Paulina PIĘTA, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Multidimensional analysis of different hard coal properties / Paulina PIĘTA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 98

 • keywords: hard coal, analysis of variance (ANOVA), Fisher-Snedecor test, post-hoc, student's test

16
 • Multidimensional statistical and visualization methods in description of grained materials / Tomasz NIEDOBA, Paulina PIĘTA, Agnieszka SUROWIAK, Dariusz JAMRÓZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 8 art. no. 01036, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Mineral Engineering Conference MEC2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • One-dimensional and two-dimensional analyses of hard coal separation in a jigJedno- i dwuwymiarowa analiza rozdziału węgla kamiennego w osadzarce pulsacyjnej / Paulina PIĘTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 1, s. 133–138. — Bibliogr. s. 138, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel, analiza wielowymiarowa, krzywa rozdziału, powierzchnia rozdziału

  keywords: coal, multidimensional analysis, partition curve, partition surface

18
 • One-dimensional and two-dimensional analyses of hard coal separation in a jigJedno- i dwuwymiarowa analiza rozdziału węgla kamiennego w osadzarce pulsacyjnej / P. PIĘTA // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 153–163. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 163, Abstr., Streszcz.. — Referat opublikowany w Session ME

 • słowa kluczowe: węgiel, analiza wielowymiarowa, krzywa rozdziału, powierzchnia rozdziału

  keywords: coal, multidimensional analysis, partition curve, partition surface

19
20
 • The applications of ANOVA in the problems of mineral processing / Paulina PIĘTA // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 87–89. — Bibliogr. s. 88–89

 • keywords: mineral processing, multidimensional analysis, ANOVA, copper-molybdenum sulphides flotation, hard coal properties

21
 • The environmental impact of installations for depolymerization of plastic waste : [abstract] / Paulina PIĘTA, Daria POLEK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Łukasz GRABOWSKI // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 306

 • keywords: energy recovery, polyolefins, plastic waste, impact of depolymerization technology on the environment

22
 • Wide range of applications of ANOVA with regard to the problems of mineral processing : [abstract] / Paulina PIĘTA // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 198

 • keywords: flotation, mineral processing, multidimensional analysis, ANOVA, type I and II errors