Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Piergies, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6799-1329

ResearcherID: W-2424-2018

Scopus: 57193155936

PBN: 3956035

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Controlling the distribution of cold water in air cooling systems of underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 449–459. — Bibliogr. s. 458–459, Abstr.

 • keywords: automatic control, underground mines, air cooling systems, water reticulation system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Current ventilation problems in hard coal mines / ed. by Nikodem SZLĄZAK ; [aut.] Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC, Kazimierz PIERGIES. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 155, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0666). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-894-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Efektywność górniczych chłodnic powietrza[The efficiency of mining air coolers] / Kazimierz PIERGIES // W: Referaty Laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego / red. nauk. t. Mieczysław Ślósarz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — ISBN: 978-83-7464-308-5. — S. 79–90. — Bibliogr. s. 89–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Inertyzacja azotem zrobów czynnej ściany zawałowej jako metoda ograniczenia procesu samozagrzewania[Using nitrogen as a method to reduce self-heating of coal in a goof of working longwall] / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES // W: ROP'2011 : XXXVII Dni Techniki ; XXVIII seminarium Akcje ratownicze pożarowe w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka : Rybnik, 19 października 2011 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2011]. — ISBN: 978-83-926255-4-4. — S. 97–110. — Bibliogr. s. 108–110, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Inertyzacja azotem zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego i jej skuteczność[Nitrogen inertisation and its effectiveness in goaf of longwall with caving in hard coal mines] / Nikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 161, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0650). — Bibliogr. s. 147–[162]. — ISBN: 978-83-7464-857-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Inertyzacja zrobów ścian zawałowychInertisation in goaf of longwall with caving / Nikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji ; ISSN 2391-9361. — 2018 vol. 7 iss. 1 Górnictwo - perspektywy i zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, s. 301–310. — Bibliogr. s. 309 Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-65265-22-7

 • słowa kluczowe: inertyzacja, algorytm projektowania inertyzacji, ocena skuteczności inertyzacji

  keywords: inertization, inertization design algorithm, evaluation of inertization efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Method for determining the effectiveness of inertisation of self-heating places in goaf of longwall in hard coal mines / Nikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 383–390. — Bibliogr. s. 390, Abstr.

 • keywords: inertisation in goaf of longwall with caving, gas concentration in goaf, underground fire, fighting the fire

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwości bezpiecznego lokowania popiołów lotnych i produktów ubocznych pochodzących ze spalania węgla kamiennego zawierających amoniak w wyrobiskach górniczychPossibilities of safe placement of fly ash and coal burning side products containing ammonia in mining excavation / Nikodem SZLĄZAK, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES // W: Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografia = Current state of aerological threats in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — ISBN: 978-83-7783-176-2. — S. 531–547. — Bibliogr. s. 547, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwości skutecznej inertyzacji miejsc samozagrzewania węgla w zrobach w kopalniach węgla kamiennegoThe possibility of effective inertisation self-heating places in goaf in hard coal mines / Nikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES // W: XXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016 [Dokument elektroniczny] : 22–26.02.2016, [Kraków] : materiały konferencyjne / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Streszcz.

 • słowa kluczowe: inertyzacja zrobów, rozkład stężenia gazów w zrobach, pożary podziemne, metody gaszenia pożarów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w klimatyzacji kopalń podziemnychPosibilities of using ice slurry in underground mine cooling systems / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2011 t. 6 z. 3, s. 183–197. — Bibliogr. s. 196–197, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w kopalniach podziemnychPossibilities of using ice slurry in underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES // W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Brenna, 13–15 kwietnia 2011 / Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. — [Gliwice : PŚ], [2011]. — ISBN: 978-83-60837-54-2. — S. 388–400. — Bibliogr. s. 398–400, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości wykorzystania piany azotowej w zwalczaniu pożarów podziemnychPossibilities of using nitrogen foam to fight underground fires / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2012 R. 63 nr 1, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Parametry decydujące o widoczności w zadymionych wyrobiskach kopalń podziemnych[Crucial parameters for visibility in smoky excavations of underground mines] / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES // W: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach : teoria i praktyka : praca zbiorowa : monografia / pod red. Dariusza Musioła, Piotra Pierzyny. — Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Eksploatacji Złóż, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-926255-8-2. — S. 61–85. — Bibliogr. s. 83–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Podstawy inertyzacji zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennegoBases of inertisation in goaf of longwall with caving in coal mines / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES // W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie = Selected hazards and their control in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-429-7. — S. 239–259. — Bibliogr. s. 258–259, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Porównanie parametrów wytwornicy azotu WA-700 i membranowego generatora azotu typu MGA-750-97[Comparison of parameters for nitrogen membrane generator MGA-750-97 and nitrogen generator WA-700] / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES // W: Zagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego – profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring : praca zbiorowa / pod red. Janusza Cygankiewicza i Stanisława Pruska. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — ISBN: 978-83-61126-64-5. — S. 214–221. — Bibliogr. s. 220–221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Regulacja i sterowanie parametrami wody lodowej w instalacjach klimatyzacyjnych kopalń podziemnych[Control of ice-water parameters in underground mine cooling system] / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES // W: Górnictwo – perspektywy, zagrożenia : klimatyzacja, zagrożenia aerologiczne : [monografia] / red. Franciszek Plewa, Henryk Badura. — Gliwice : Publisher PA NOVA SA., 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-937845-8-5. — S. 107–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz.

 • słowa kluczowe: monitoring, kopalnia, klimatyzacja, urządzenia chłodnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnychControlling parameters of ice water in central air conditioning systems in underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES // W: XLV Dni Chłodnictwa : energetycznie efektywne rozwiązania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła : Poznań, 13–14.11.2013 r. / Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, SYSTHERM. Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o.. — Poznań: SYSTHERM, [2013]. — ISBN: 978-83-925055-6-3. — S. 111–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych[Controlling parameters of ice water in central air conditioning system in underground mines] / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES // Chłodnictwo i Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2014 [nr] 11, s. 58–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ intensywności przewietrzania ściany na skuteczność inertyzacji[Influence of longwall ventilation intensity on the effectiveness of intertiration] / Nikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES // W: XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 25-27.02.2019 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2019. — 1 dysk optyczny. — S. 61–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszczenie w części: Spis referatów i streszczenia

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ intensywności przewietrzania ściany na skuteczność inertyzacjiInfluence of longwall ventilation intensity on the effectiveness of inertisation / Nikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2019 R. 21 nr 7/8, s. 82–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane aspekty stosowania gazów inertnych w kopalniach węgla kamiennegoSelected issues of using inert gases in hard coal mines / Nikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Streszcz.

 • słowa kluczowe: inertyzacja, algorytm projektowania inertyzacji, ocena skuteczności inertyzacji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wybrane problemy zwalczania zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego[Selected aspects of fighting fire hazard in hard coal mines] / pod red. nauk. Nikodema SZLĄZAKA ; Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC, Kazimierz PIERGIES. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 189, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 179–[190]. — ISBN: 978-83-66016-54-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: