Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Pieła, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603603397

PBN: 903360

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Anomaly of the work hardening of Zn-Cu single crystals oriented for slip in secondary systemsAnomalia umocnienia odkształceniowego kryształów Zn-Cu zorientowanych dla poślizgu w systemach wtórnych / K. PIEŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 4, s. 1021–1027. — Bibliogr. s. 1026–1027

 • keywords: compression, zinc, single crystal superalloy, pyramidal slip

2
 • Basal slip localization in zinc single crystals : the Considére analyses / M. WRÓBEL, K. PIEŁA // Philosophical Magazine ; ISSN 1478-6435. — 2010 vol. 90 no. 14, s. 1873–1891. — Bibliogr. s. 1890–1891

 • keywords: compression, zinc, single crystal, strain localization, necking, tension

3
4
 • Charakterystyki mechaniczne i struktura drutu Al 99.7\% wyciskanego metodą KoBoMechanical chracteristics and structure of Al 99.7\% wire extruded by KoBo method / K. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, M. Jaskowski, M. Głownia, P. OSTACHOWSKI // W: PLASTMET'2010 : Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : VII seminarium naukowe : 30 listopada – 3 grudnia 2010, Łańcut : streszczenia = book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Cynk i kadm oraz ich stopy[Zinc and cadmium and their alloys] / Krzysztof PIEŁA // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 351–381. — Bibliogr. s. 380–381

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Druty z cynku o wysokich własnościach mechanicznych[Zinc wire with high mechanical properties] / K. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, L. BŁAŻ, P. OSTACHOWSKI // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Effects of extrusion parameters by KoBo method on the mechanical properties and microstructure of aluminumWpływ parametrów wyciskania metodą KoBo na własności mechaniczne i strukturę aluminium / K. PIEŁA, L. BŁAŻ, M. JASKOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 683–689. — Bibliogr. s. 688–689

 • keywords: KoBo extrusion, electrical resistivity, work hardening, aluminum

8
 • Effect of high plastic deformation on microstructure and mechanical properties of zinc alloys with magnesium / A. Jarzębska, M. Bieda, J. Kawałko, K. BERENT, Ł. Rogal, K. Sztwiertnia, K. PIEŁA, W. Pachla // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1] EO9

 • keywords: hydrostatic extrusion, zinc, KoBo, biodegradable metals

9
 • Effect of vanadium additions on the structure of aluminium (Al99.5) and 6xxx aluminium alloys / S. Boczkal, M. Lech-Grega, J. Morgiel, K. PIEŁA // W: TMS 2014 [Dokument elektroniczny] : 143\textsuperscript{rd} annual meeting & exhibition : 5th international symposium on High-temperature metallurgical processing : February 16–20, 2014, San Diego / eds. Tao Jiang [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Hoboken ; New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-118-88811-7. — S. 261–264. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 264, Abstr.

 • keywords: heat treatment, phase analysis, 6xxx aluminium alloy, vanadium addition

10
 • Influence of KoBo extrusion at various parameters on microstructure of AA6013 aluminum alloy / P. Koprowski, M. Bieda, S. Boczkal, P. OSTACHOWSKI, K. Kudłacz, T. Czeppe, W. Maziarz, K. PIEŁA, K. Sztwiertnia // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1] EO10

 • keywords: aluminum alloy, KoBo extrusion, plastic deformation, precipitate

11
 • Lüders effect in Al 99.7\% extruded via the KoBo method / Adelajda Weronika BRZOSTOWICZ, Marcin JASKOWSKI, Włodzimierz BOCHNIAK, Krzysztof PIEŁA, Andrzej Brzostowicz // International Journal of Materials Research ; ISSN 1862-5282. — Tytuł poprz.: Zeitschrift für Metallkunde. — 2014 vol. 105 iss. 9, s. 894–899. — Bibliogr. s. 899

 • keywords: microstructure, KoBo extrusion, aluminum, Lüders phenomenon

12
13
14
 • Non-isothermal annealing of AA7075 aluminum alloy – structural and mechanical effectsNieizotermiczne wyżarzanie stopu aluminium AA7075 – efekty strukturalne i mechaniczne / K. PIEŁA, L. BŁAŻ, Z. SIERPIŃSKI, T. Foryś // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 703–709. — Bibliogr. s. 709

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ocena podatności wiór materiału 3103 do konsolidacji plastycznej w procesie wyciskania : [streszczenie][Plastic consolidation of 3103 Al alloy chips during hot extrusion process : abstract] / Mateusz WĘDRYCHOWICZ, Tomasz TOKARSKI, Krzysztof PIEŁA // W: Materiały, technologie, człowiek : 10-04-2013–12-04-2013. — [Kraków : AGH. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Physical properties of aluminum processed by the KOBO method / Włodzimierz BOCHNIAK, Krzysztof PIEŁA, Andrzej KORBEL, Janusz PRZEWOŹNIK // W: The 22\textsuperscript{nd} international symposium on plasticity and its current applications [Dokument elektroniczny] : advancements in theoretical and applied plasticity : proceedings of PLASTICITY'16 : the twenty second international symposium on Plasticity and its current applications : Keauhou Bay, January 3–6, 2016 / ed. Akhtar S. Khan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Maryland : NEAT PRESS, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-9911654-7-6. — S. 190–192. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 192, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Plastyczne płynięcie cynku wyciskanego metodą KoBo : [abstract][Plastic flow of KoBo-extruded zinc] / Marek KIPER, Krzysztof PIEŁA // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Porównanie własności mechanicznych prasówki aluminium otrzymanej drogą konwencjonalną i metodą KoBo[Comparison of the mechanical properties of aluminium extrudate obtained by conventional extrusion and KoBo method] / Marcin JASKOWSKI, Krzysztof PIEŁA // W: Dokonania naukowe doktorantów : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 20.04.2013 r. : materiały konferencyjne – streszczenia. — Kraków : CreativeTime, 2013. — ISBN: 978-83-63058-36-4. — S. 136. — Pełny tekst W: Dokonania naukowe doktorantów [Dokument elektroniczny] : Kraków, 20.04.2013 : materiały konferencyjne – streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : CreativeTime], cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. 262–263. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — ISBN 978-83-63058-37-1. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Procesy wydzielania w stopie aluminium 7075 po dużej deformacji plastycznej w cyklicznie zmiennym schemacie obciążenia : [abstract][Precipitation processes in 7075 aluminium alloy after severe plastic deformation in cyclically varied load scheme] / Marcin JASKOWSKI, Krzysztof PIEŁA, Adelajda BRZOSTOWICZ // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Recykling wiórów AlCu3,8 metodą konsolidacji plastycznejRecycling of AlCu3.8 chips by plastic consolidation method / Henryk DYBIEC, Krzysztof PIEŁA, Justyna Piotrowska // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 11, s. 676–684. — Bibliogr. s. 683–684. — Odkształcalność metali i stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Recykling wiórów AlCu3,8 metodą konsolidacji plastycznej[Recycling of AlCu3.8 chips by plastic consolidation method] / Henryk DYBIEC, Krzysztof PIEŁA, Justyna Piotrowska // W: OMIS'2009 : Odkształcalność Metali i Stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009, Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : s. n.], [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Rekrystalizacja stopu aluminium AA7010 – struktura a własności mechaniczneRecrystallization of AA7010 aluminum alloy – structure and mechanical properties / Teresa SAK, Krzysztof PIEŁA, Ludwik BŁAŻ // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Rola wanadu w stopach aluminium z serii 1XXXRole of vanadium addition in 1XXX aluminium alloy / Teresa SAK, Krzysztof PIEŁA, Małgorzata Kamińska, Marcin JASKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 7, s. 338–343. — Bibliogr. s. 343

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, rekrystalizacja, aluminium, struktura, dodatek wanadu, mikrosegregacja, zdrowienie

  keywords: mechanical properties, recrystallization, recovery, electrical properties, aluminum, structure, vanadium additions

24
 • Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd do realizacji tego sposobu[Method of evaluation of wire quality and the device for executing this method] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOCHNIAK Włodzimierz, PIEŁA Krzysztof, Filipek Paweł. — Int.Cl.: G01N 33/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386513 A1 ; Opubl. 2010-05-24. — Zgłosz. nr P.386513 z dn. 2008-11-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 11, s. 18–19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386513A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd do realizacji tego sposobu[Method of evaluation of wire quality and the device for executing this method] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz BOCHNIAK, Krzysztof PIEŁA, Paweł Filipek. — Int.Cl.: G01N 33/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 213254 B1 ; Udziel. 2012-07-25 ; Opubl. 2013-02-28. — Zgłosz. nr P.386513 z dn. 2008-11-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL213254B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych