Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Piaskowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Charakterystyki suchych filtrów powietrza stosowanych w pojazdach mechanicznychThe impact of selected factors on changes in dry air filters characteristics / Stanisław GUMUŁA, Małgorzata PIASKOWSKA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2002 t. 21 z. 1, s. 27–37. — Bibliogr. s. 37 Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kształtowanie się strat energii na suchych filtrach powietrza w zależności od materiału filtracyjnego, czasu eksploatacji filtru oraz rodzaju wyłapywanych zanieczyszczeńEnergy losses in dry air filters depending on the type of filtering material, the length of filter service period and the type of contamination / Stanisław GUMUŁA, Małgorzata PIASKOWSKA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 4, s. 240–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rrl04fb.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-04/mech03.pdf

 • słowa kluczowe: materiały filtracyjne, straty energii w procesie filtracji

  keywords: filtering papers, energy losses in dry air filtes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób izolacji dużych powierzchni[Method for insulating large area surfaces] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław GUMUŁA, Henryk Doruch, Małgorzata PIASKOWSKA. — Int.Cl.: E04B 1/78\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206432 B1 ; Udziel. 2010-02-25 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.361544 z dn. 2003-08-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206432B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wskaźniki ekonomiczne wykorzystania wiatru jako surowca energetycznegoEconomic factors of using wind as an energetic source / Stanisław GUMUŁA, Małgorzata PIASKOWSKA // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 121–126. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: