Wykaz publikacji wybranego autora

Phong Ba Dao, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9211-5619 orcid iD

ResearcherID: C-4550-2017

Scopus: 55756601800

PBN: 602b82969543c7410626ddec

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • A CUSUM-based approach for condition monitoring and fault diagnosis of wind turbines / Phong B. DAO // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 11 art. no. 3236, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-01. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3236/pdf

  orcid iD
 • keywords: condition monitoring, wind turbine, fault detection, multiple linear regression, structural change, SCADA data, CUSUM test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14113236

2
 • A method and a system for structural health monitoring / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: STASZEWSKI Wiesław J., DAO Phong, Żołna Konrad. — Int.Cl.: G01M 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3040700 A1 ; Opubl. 2016-07-06. — Zgłosz. nr EP20140200502 z dn. 2014-12-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3040700A1.pdf

 • słowa kluczowe: kointegracja, monitorowanie konstrukcji, wykrywanie uszkodzeń konstrukcji, detekcja uszkodzeń konstrukcji, analiza niepożądanych trendów, stacjonarność i niestacjonarność

  keywords: structural health monitoring, cointegration, undesired trends, stationarity and non-stationarity, damage detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A method and a system for structural health monitoring / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: STASZEWSKI Wiesław J., DAO Phong, Żołna Konrad. — Int.Cl.: G01M 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 3040700 B1 ; Udziel. 2019-04-24 ; Opubl. 2019-04-24. — Zgłosz. nr EP20140200502 z dn. 2014-12-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3040700B1.pdf

 • słowa kluczowe: kointegracja, monitorowanie konstrukcji, wykrywanie uszkodzeń konstrukcji, detekcja uszkodzeń konstrukcji, analiza niepożądanych trendów, stacjonarność i niestacjonarność

  keywords: structural health monitoring, cointegration, undesired trends, stationarity and non-stationarity, damage detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A solution for the problem of heteroscedasticity in nonlinear cointegration / Phong B. DAO, Konrad ŻOŁNA, Wiesław J. STASZEWSKI // W: SMMS 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference on Simulation, Modelling and Mathematical Statistics : November 22–23, 2015, Chiang Mai, Thailand. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lancaster : DEStech Publications, Inc., cop. 2015. — e-ISBN: 978-1-60595-112-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://dpi-proceedings.com/index.php/proceedings/article/view/2499 [2017-01-19]. — Bibliogr. s. [5], Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu. — K. Żołna - dod. afiliacja: UJ

 • keywords: time series analysis, non linear cointegration, homoscedasticity and heteroscedasticity, non linear trend removal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • An experimental study on the effect of temperature on acoustic emission characteristics in metallic structures / Phong B. DAO, Marek Fortuna, Wiesław J. STASZEWSKI, Tadeusz UHL // W: Advances in mechanism and machine science : proceedings of the 15th IFToMM World Congress on Mechanism and Machine science : [June 30–July 4, 2019, Krakow, Poland] / ed. Tadeusz Uhl. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2019. — (Mechanisms and Machine Science ; ISSN 2211-0984 ; Vol. 73). — ISBN: 978-3-030-20130-2 ; e-ISBN:  978-3-030-20131-9. — S. 2863–2872. — Bibliogr. s. 2871–2872, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-14

  orcid iD
 • keywords: acoustic emission, temperature effects, ring-down count, pencil-lead breakage (PLB) test, steel plate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-20131-9_283

6
 • Analysis of cyclostationary signals using cointegration: a simulation study / Phong B. DAO, Wiesław J. STASZEWSKI // W: (ICAST 2017) : 28th International Conference on Adaptive Structures and Technologies : Cracow, Poland, 8–11 October 2017 : book of abstracts / International Federation of Theory of Mechanism and Machines. — [S. l. : s. n.], [2017]. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Cointegration and multiresolution discrete wavelet analysis for Lamb wave based damage detection under varying temperature conditions / Phong B. DAO, Wisław J. STASZEWSKI // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2018. — ISBN: 978-83-949477-1-2. — S. 209–218. — Bibliogr. s. 217–218, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: wavelet analysis, Lamb waves, cointegration, temperature conditions, damage detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Cointegration and wavelet analysis based approach for Lamb wave based structural damage detection / Phong B. DAO, Wiesław J. STASZEWSKI // W: Health monitoring of structural and biological systems 2013 : 11–14 March 2013, San Diego, California, United States / ed. Tribikram Kundu. — Washington : SPIE, cop. 2013. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 8695). — ISBN: 9780819494788. — S. 86952D-1–86952D-13. — Bibliogr. s. 86952D-12–86952D-13, Abstr.

 • keywords: structural health monitoring, Lamb waves, cointegration, temperature variations, integrated piezoceramic transducers, discrete wavelet analysis, damage detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2012175

10
11
 • Cointegration method for temperature effect removal in damage detection based on Lamb wavesWykrywanie uszkodzeń przy pomocy fal Lamba – kompensacja wpływu temperatury oparta o metodę kointegracji / Phong Ba DAO // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2013 vol. 14 no. 3, s. 61–67. — Bibliogr. s. 66–67, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: wykrywanie uszkodzeń w konstrukcjach, fale Lamba, kointegracja, kompensacja wpływu temperatury

  keywords: structural health monitoring, Lamb waves, cointegration, temperature effect removal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Cointegration modelling for health and condition monitoring of wind turbines - an overview / Phong B. DAO, Wiesław J. STASZEWSKI // W: Floating offshore energy devices GREENER 2019 : Dublin, Ireland, 24–25 Sep, 2019 / eds. Ciarán Mc Goldrick, Meriel Huggard, Biswajit Basu. — Millersville : Materials Research Forum LLC, cop. 2022. — (Materials Research Proceedings ; ISSN 2474-3941 ; vol. 20). — ISBN: 978-1-64490-172-4 ; e-ISBN: 978-1-64490-173-1. — S. 10–19. — Tryb dostępu: https://www.mrforum.com/wp-content/uploads/open_access/9781644901731/2.pdf? [2022-01-26]. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: SCADA, vibration, condition monitoring, cointegration, wind turbine, fault detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21741/9781644901731-2

13
 • Cointegration-based approach for structural health monitoring: theory and applicationsMonitorowanie stanu technicznego konstrukcji z wykorzystaniem metody kointegracji: teoria i zastosowania / Phong Ba DAO. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2018. — 123, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 339). — Bibliogr. s. 114–[124], Summ., Streszcz.. — ISBN: 978-83-66016-44-6

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Compensation for the effect of vibration amplitude in nonlinear acoustic technique used for impact damage detection in composites / Phong B. DAO, Wiesław J. STASZEWSKI, Andrzej KLEPKA, Tadeusz UHL, Francesco Aymerich // W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-836140228-2. — S. 317. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Condition monitoring and fault diagnosis of wind turbines using cointegration analysis of SCADA data / Phong B. DAO // W: 6\textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — ISBN: 978-83-65955-07-4. — S. 67

 • keywords: SCADA, condition monitoring, cointegration, wind turbine, fault detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Condition monitoring of wind turbines based on cointegration analysis of gearbox and generator temperature data / Phong Ba DAO // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2018 vol. 19 no. 1, s. 63–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/Q9CCYV

  orcid iD
 • słowa kluczowe: wykrywanie uszkodzeń, turbiny wiatrowe, kointegracja, monitorowanie stanu, system SCADA, zmienne warunki środowiskowe i eksploatacyjne

  keywords: SCADA, condition monitoring, cointegration, wind turbine, fault detection, varying environmental and operational conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29354/diag/81298

19
 • Damage detection in composite materials using hyperspectral imaging / Jan DŁUGOSZ, Phong Ba DAO, Wiesław J. STASZEWSKI, Tadeusz UHL // W: European Workshop on Structural Health Monitoring : EWSHM 2022 : [10th European Workshop on Structural Health Monitoring : Palermo, Italy, 4-7 July 2022], Vol. 2 / eds. Piervincenzo Rizzo, Alberto Milazzo. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2023. — (Lecture Notes in Civil Engineering ; ISSN 2366-2557 ; vol. 254). — ISBN: 978-3-031-07257-4 ; e-ISBN: 978-3-031-07258-1. — S. 463–473. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-16

  orcid iD
 • keywords: hyperspectral imaging, damage detection, fibre reinforced plastic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-07258-1_48

20
 • Damage detection in composite sandwich panels using nonlinear acoustics and cointegration-based signal processing / Phong B. DAO, Łukasz PIECZONKA, Maciej PETKO, Wiesław J. STASZEWSKI // W: SHM-NDT : international symposium on Structural Health Monitoring and Nondestructive Testing : Saarbrücken, Germany, 4–5 October 2018 : conference guide. — Saarbrücken : University of Applied Sciences, cop. 2018. — S. 73. — Pełny tekst dostępny online: {https://www.ndt.net/article/shmndt2018/papers/SHM-NDT-2018_paper_64.pdf} [2019-01-14]. - S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Damage detection using cointegration technique and wavelet analysis of the post-cointegrated Lamb waves / Phong B. DAO, Wiesław J. STASZEWSKI // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2013 vols. 569–570, s. 908–915. — Bibliogr. s. 914–915, Abstr.. — DAMAS 2013 : Damage assessment of structures X : 10\textsuperscript{th} international conference on Damage Assessment of Structures : July 8–10, 2013, Dublin, Ireland : selected peer reviewed papers, Pt. 2 / ed. Biswajit Basu

 • keywords: structural health monitoring, Lamb waves, cointegration, temperature variations, integrated piezoceramic transducers, discrete wavelet analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.569-570.908

22
 • Data normalisation for Lamb wave-based damage detection using cointegration: a case study with single- and multiple-temperature trends / Phong B DAO, Wiesław J. STASZEWSKI // Journal of Intelligent Material Systems and Structures ; ISSN 1045-389X. — 2014 vol. 25 iss. 7 spec. iss., s. 845–857. — Bibliogr. s. 856–857, Abstr.. — ICAST 2012 : The 23rd International Conference on Adaptive Structures Technologies : 11–13 October 2012, Nanjing, China

 • keywords: structural health monitoring, Lamb waves, cointegration, temperature variations, integrated piezoceramic transducers, data normalisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/1045389XI3512186

23
 • Detection of moisture-related damage in GFRP composites using hyperspectral imaging / Jan DŁUGOSZ, Phong Ba DAO, Wiesław J. STASZEWSKI, Tadeusz UHL // W: Health Monitoring of Structural and Biological Systems XVII : 13–16 March 2023, Long Beach, California, United States / eds. Paul Fromme, Zhongqing Su. — Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, cop. 2023. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 12488). — ISBN: 9781510660830 ; e-ISBN: 9781510660847. — S. 124880S-1–124880S-6. — Bibliogr. s. 124880S-5–124880S-6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-25. — tekst: https://www.spiedigitallibrary.org/proceedings/Download?urlId=10.1117%2F12.2658873

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2658873

24
 • Impact damage detection in composite sandwich panels using nonlinear acoustics and cointegration / Phong B. DAO, Wiesław J. STASZEWSKI, Łukasz PIECZONKA // W: (ICAST 2017) : 28th International Conference on Adaptive Structures and Technologies : Cracow, Poland, 8–11 October 2017 : book of abstracts / International Federation of Theory of Mechanism and Machines. — [S. l. : s. n.], [2017]. — S. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Impact damage detection in composites using nonlinear vibro-acoustic wave modulations and cointegration analysis / Phong B. DAO, Wiesław J. STASZEWSKI, Andrzej KLEPKA, Francesco Aymerich // W: 11\textsuperscript{th} ECNDT 2014 [Dokument elektroniczny] : 11th European Conference on Non-destructive Testing : October 6–10 2014, Prague, Czech Republic / European Federation for Non-Destructive Testing, Brno University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2014]. — e-ISBN: 978-80-241-5018-9. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Gw4f70 [2016-11-14]. — Bibliogr. s. [9–10], Abstr.

 • keywords: composites, non linear acoustics, structural damage detection, cointegration analysis, variable operational conditions, non stationarity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: