Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Petko, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7307-6389

ResearcherID: K-2292-2014

Scopus: 15036828700

PBN: 900952

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Acceleration of parallel robot kinematic calculations in FPGA / Maciej PETKO, Konrad GAC, Grzegorz KARPIEL, Grzegorz GÓRA // W: ICIT 2013 [Dokument elektroniczny] : 2013 IEEE International Conference on Industrial Technology : Cape Town, South Africa, 25–28 February 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4673-4568. — S. 34–39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 39, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Acceleration of parallel robot trajectory generation in FPGA / Maciej PETKO, Konrad GAC, Grzegorz GÓRA, Grzegorz KARPIEL, Janusz OCHOŃSKI // W: ICIEA = 2013 8th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications : 19–21 June 2013, Melbourne, Australia : programme and abstracts. — [Australia] : ICIEA 2013 Organizers Committee, cop. 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-1-4673-6321-1. — S. 57. — Bibliogr. s. 57. — Pełny tekst W: ICIEA 2013 [Dokument elektroniczny] : IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications : 19–21 June 2013, Melbourne, Australia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, 2013. — Dane na Dysku Flash. — S. 1123–1128. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1128, Abstr. — W bazie Web of Science wersja drukowana. — ISBN 978-1-4673-6322-8; ISBN 978-1-4673-6320-4

 • keywords: FPGAs in industrial control systems, controller hardware/software, industrial robots

3
 • Akceleracja sprzętowa sterowania robotem równoległym[Hardware acceleration of parallel robot control] / Konrad GAC, Grzegorz KARPIEL, Maciej PETKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków ; Radom : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza ; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2013. — ISBN: 978-83-7789-190-2. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Automatyczna implementacja programowo-sprzętowa algorytmów sterowania w układach FPGAAutomatic software-hardware implementation of control algorithms in FPGA / Maciej PETKO, Michał LUBIENIECKI, Michał STAWORKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 5, s. 297–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • CNC system of the 5-axes hybrid robot for milling / Konrad GAC, Grzegorz GÓRA, Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Janusz OCHOŃSKI, Konrad KOBUS // W: Mechatronics: Ideas for industrial applications [Dokument elektroniczny] : international conference : May 11–13, 2015 Gdańsk, Polska / Gdańsk University of Technology, PIAP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk: s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1-10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9-10, Abstr.

 • keywords: FPGA, SoPC, CNC systems, Numeric Control Kernel, FPU, 5-axes milling, control algorithms implementation, controller architecture, hardware algorithms implementation

6
 • CNC system of the 5-axis hybrid robot for milling / Maciej PETKO, Konrad GAC, Grzegorz GÓRA, Grzegorz KARPIEL, Janusz OCHOŃSKI, Konrad KOBUS // Mechatronics ; ISSN 0957-4158. — 2016 vol. 37: Theoretical and applied aspects of modern mechatronics, s. 89–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-13. — tekst: http://goo.gl/Eqh0ig

 • keywords: FPGA, algorithms, CNC systems, 5-axes milling, controller architecture, Numerical Control Kernel, hardware implementation of control

7
 • FPGA based hardware accelerator for calculations of the parallel robot inverse kinematics / Konrad GAC, Grzegorz KARPIEL, Maciej PETKO // W: ETFA'2012 [Dokument elektroniczny] : 17th IEEE International conference on Emerging Technologies & Factory Automation : 17–21 September 2012, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [cop. 2012]. — Dysk Flash. — (IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation – ETFA ; ISSN 1946-0740). — e-ISBN: 978-1-4673-4737-2. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: PDF)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • FPGA based hardware accelerator for parallel robot kinematic calculationsSprzętowy akcelerator do wspomagania obliczeń kinematycznych robota równoległego oparty na układzie FPGA / Grzegorz KARPIEL, Konrad GAC, Maciej PETKO // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2013 vol. 17 no. 2, s. 187–196. — Bibliogr. s. 195–196, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMAT/2013.17.2/automat.2013.17.2.187.pdf

 • słowa kluczowe: układy FPGA, robot, roboty równolełge, zadanie odwrotne kinematyki, implementacja algorytmów

  keywords: FPGA, parallel robots, inverse kinematics problem, implementation of algorithms

9
 • Frezarka pięcioosiowa na bazie robota hybrydowego[Five-axis milling machine based on a hybrid robot] / Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Konrad KOBUS // Forum Narzędziowe Oberon ; ISSN 1509-426X. — 2013 nr 6, s. 22–24. — Afiliacja autorów – Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Hybrid robot / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KARPIEL Grzegorz, PETKO Maciej, KOBUS Konrad, Stangel-Wójcikiewicz Klaudia. — Int.Cl.: B25J 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3117966 A1 ; Opubl. 2017-01-18. — Zgłosz. nr EP20150184648 z dn. 2015-09-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3117966A1.pdf

 • słowa kluczowe: robot hybrydowy, kinematyka równoległa, manipilacja

  keywords: manipulation, hybrid robot, parallel kinematics

11
 • Kalibracja toru optycznego endoskopu dla potrzeb obrazowania podczas zabiegów chirurgicznych[Endoscope optical path calibration for imaging during surgery] / Joanna FLORCZAK, Krzysztof HOLAK, Maciej PETKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 17–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Manipulator czteroramienny o strukturze równoległej[Four-arm manipulator with parallel structure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PRUSAK Daniel, KARPIEL Grzegorz, PETKO Maciej. — Int.Cl.: B25J 9/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393296 A1 ; Opubl. 2012-06-18. — Zgłosz. nr P.393296 z dn. 2010-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 13, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393296A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Manipulator czteroramienny o strukturze równoległej[Four-arm manipulator with parallel structure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Daniel PRUSAK, Grzegorz KARPIEL, Maciej PETKO. — Int.Cl.: B25J 9/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219053 B1 ; Udziel. 2014-07-15 ; Opubl. 2015-03-31. — Zgłosz. nr P.393296 z dn. 2010-12-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219053B1.pdf

 • słowa kluczowe: robot, manipulator równoległy, manipulator, manipulator o czterech stopniach swobody, napędy liniowe, przegub uniwersalny

  keywords: robot, parallel manipulator, manipulator, 4DOF manipulator, linear drives, universal joint

14
 • Manipulator hybrydowy do wspomagania eksperymentów biologicznych[Hybrid manipulator for aiding biological experiments] / Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Daniel PRUSAK // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2008. — ISBN: 978-83-7204-745-8. — S. 132–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Manipulator równoległy o czterech stopniach swobody[Parallel manipulator with four stages of freedom] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KARPIEL Grzegorz, PETKO Maciej. — Int.Cl.: B25J 17/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387229 A1 ; Opubl. 2010-08-16. — Zgłosz. nr P.387229 z dn. 2009-02-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 17, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387229A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Manipulator równoległy o czterech stopniach swobody[Parallel manipulator with four stages of freedom] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Grzegorz KARPIEL, Maciej PETKO. — Int.Cl.: B25J 17/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217744 B1 ; Udziel. 2014-01-22 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.387229 z dn. 2009-02-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217744B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Mechanizm śrubowy z napędem bezpośrednim[Direct drive glide screw mechanism] / Konrad KOBUS, Grzegorz KARPIEL, Maciej PETKO, Grzegorz GÓRA, Konrad GAC // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 67–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Mechatronic design of a parallel robot for milling / Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL // W: MSM 2012 : Mechatronic Systems and Materials : 8th international conference : Białystok, Poland, July 8–13, 2012 : abstract book / eds. Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Politechnika Białostocka. — Białystok : University of Technology, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Mechatronic design of a parallel robot for milling / Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vol. 198, s. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.. — Mechatronic Systems and Materials IV

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Mikrorobot o strukturze szeregowej dedykowany do operacji na komórkach biologicznych[Microrobot based on serial kinematic structure, dedicated to in-cell manipulation] / Daniel PRUSAK, Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2010. — ISBN: 978-83-7204-897-4. — S. 123–131. — Bibliogr. s. 131, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Oblique-viewing endoscope calibration in the diagnostics and treatment in the pelvis minor area / Krzysztof HOLAK, Piotr KOHUT, Klaudia Stangel-Wojcikiewicz, Monika Kabzińska-Turek, Joanna FLORCZAK, Maciej PETKO // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2016 vol. 12 iss. 3, s. 133–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-08

 • keywords: vision system, urology, endoscopy, urinary incontinence, medical robotics

23
 • Operative procedures supported with robotics systems and available endoscope procedures in operative gynecology / Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Antoni Basta, Monika Piwowar, Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Daria PANEK, Inga Ludwin, Robert Jach // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2014 vol. 10 iss. 3, s. 139–149. — Bibliogr. s. 149, Abstr.

 • keywords: e-learning, gynecology, robotic surgery

24
 • Opracowanie nieliniowego odkształcalnego modelu elementów skończonych kobiecej cewki moczowej[Development of a deformable non-linear finite element model of feminine urethra] / Piotr Żakiewicz, Daria PANEK, Łukasz PIECZONKA, Maciej PETKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 235–248. — Bibliogr. s. 248, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Opracowanie robota do wspomagania nowej metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z wykorzystaniem komórek macierzystych[Development of a robot for assisting the new method of stress urinary incontinence in women treatment using stem cells] / Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL // W: Medycyna regeneracyjna w leczeniu nietrzymania moczu / pod red. Klaudii Stangel-Wójcikiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. — ISBN: 978-83-233-3749-2. — S. 65–75. — Bibliogr. s. 74–75. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych