Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Peszko, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913597

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnychSmall and medium enterprises activity in European Union structural funds usage / Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnychSmall and medium enterprises activity in European Union Structural Funds usage / Agnieszka PESZKO // W: Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-237-8. — S. 77–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Aktywność mikroprzedsiębiorców w korzystaniu z funduszy strukturalnychMicro-enterprises professional activity of UE structural funds usage / Agnieszka PESZKO // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the enterprise's management process in the face of globalization : theory and praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Oranizacji Przesiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE, 2008. — ISBN: 978-83-927790-0-1. — S. 461–468. — Bibliogr. s. 467, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Działalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle krajuMałopolska small and medium enterprises sector investment activity against a background of the entire country / Joanna DUDA, Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–24]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [23], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Działalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle krajuMałopolska small and medium enterprises sector investment activity against a background of the entire country / Joanna DUDA, Agnieszka PESZKO // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 69–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój MSP w PolsceBusiness environment institutions supporting Polish SME development / Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania – innowacje – strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. — ISBN: 978-83-62511-18-1. — S. 33–45. — Bibliogr. s. 44–45, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Małopolskie MSP korzystające z funduszy strukturalnychSmall and medium enterprises of Malopolska region benefiting from structural funds / Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-79-9. — S. 53–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Micro-, small-, and medium-sized enterprises using structural funds / Agnieszka PESZKO // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Summ.

 • keywords: SME, structural funds, financing development sources, micro, small and medium-sized enterprises in Poland

9
 • Plany inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu kryzysuSmall and medium enterprises investment plans in the time of crisis / Agnieszka PESZKO // W: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring challenges in the face of the global economic crisis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2009. — ISBN: 978-83-927790-6-3. — S. 263–269. — Bibliogr. s. 268–269, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Poziom absorbcji środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce na tle innych państw Unii EuropejskiejEuropean Union Structural Fund and Cohesion Fund utilization level in Poland against the other European Union member countries / Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-51-5. — S. 106–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty[Entrepreneurship in context of global economy – selected aspects] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0605). — Bibliogr. s. 104–[110]. — ISBN: 978-83-7464-762-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Regional institutions supporting entrepreneurship in lesser Poland / Agnieszka PESZKO // W: Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis / eds. Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. — ISBN: 978-83-62511-73-0. — S. 405–411. — Bibliogr. s. 411, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Własne oraz obce źródła finansowania inwestycji MSP w PolsceOwn and external sources of financing investments of small and medium enterprises in Poland / Agnieszka PESZKO // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : FUE, 2011. — ISBN: 978-83-62511-90-7. — S. 75–88. — Bibliogr. s 88, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • Znaczenie nakładów inwestycyjnych w rozwoju polskich MSPThe importance of investment in the development of Polish SMSs / Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje – strategie – analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersyetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : FUE, 2012. — ISBN: 978-83-62511-81-5. — S. 445–464. — Bibliogr. s. 463–464, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a bariery ich rozwojuSmall and medium enterprise sector importance against development barriers / Agnieszka PESZKO // W: Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami : monografia = Conditions of development, concepts and methods of management of organisations / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-68-4. — S. 57–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych