Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Pędzimąż, mgr inż.

doktorant

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-5913-9600

ResearcherID: G-3367-2016

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Automatic portal generation for 3D audio – from triangle soup to a portal system / Piotr TURECKI, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Szymon PAŁKA, Bartosz ZIÓŁKO // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2016 vol. 17 no. 3, s. 321–352. — Bibliogr. s. 350–352, Abstr.

 • keywords: voxelization, portal generation, geometry occlusion, watershed transform

2
 • A system and a method for determining approximate set of visible objects in beam tracing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIÓŁKO Bartosz, PĘDZIMĄŻ Tomasz, PAŁKA Szymon. — Int.Cl.: H04S 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2879409 A1 ; Opubl. 2015-06-03. — Zgłosz. nr EP20140003975 z dn. 2014-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2879409A1.pdf

 • słowa kluczowe: śledzenie wiązek, wyznaczanie zbioru widocznych obiektów, widoczność obiektów, symulacja propagacji dźwięku

  keywords: beam tracing, PVS, visibility, sound propagation

3
 • A system and a method for providing a dialog with a user / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIÓŁKO Bartosz, PĘDZIMĄŻ Tomasz. — Int.Cl.: G06F 17/27\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2879062 A2 ; Opubl. 2015-06-03. — Zgłosz. nr EP20140003974 z dn. 2014-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2879062A2.pdf

 • słowa kluczowe: systemy rozmyte, systemy dialogowe, gry komputerowe, gry fabularne, bohaterowie niezależni, interfejs człowiek-komputer, nieliniowe scenariusze, gry narracyjne

  keywords: fuzzy systems, human-computer interaction, computer games, dialogue systems, role-playing games, non-playing characters, nonlinear scenarios, narrative games

4
 • Efficient vectorized architecture for feedback delay network reverberator with policy based design / Ireneusz GAWLIK, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Szymon PAŁKA, Bartosz ZIÓŁKO // W: SPA 2015 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications : Poznan, 23–25\textsuperscript{th} September 2015 : conference proceedings / The Institute of Electrical and Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznan University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Poznan : Poznan University of Technology], [2015]. — W bazie Web of science ISBN: 978-1-4673-7597-9. — ISBN: 978-83-62065-21-9. — S. 124–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.. — T. Pędzimąż – dod. afiliacja: Techmo, Kraków

 • keywords: optimizations, FDN, policy-based design, template metaprogramming, SIMD, C++ implementations

5
 • Game audio: from virtual acoustics to natural spoken dialogues / Bartosz ZIÓŁKO, Szymon PAŁKA, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Konrad KOWALCZYK, Jakub GAŁKA // W: Computer game innovations / ed. by Adam Wojciechowski, Piotr Napieralski ; Lodz University of Technology. Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Institute of Information Technology, Polish Cybernetic Society. Lodz Chapter. — Lodz : Lodz University of Technology, 2016. — ISBN: 978-83-7283-814-8. — S. 154–166. — Bibliogr. s. 164–166, Abstr.. — B. Ziółko, Sz. Pałka, T. Pędzimąż, J. Gałka – dod. afiliacja: Techmo sp. z o. o., Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Linguistically motivated tied-state triphones for Polish speech recognition / Piotr ŻELASKO, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK, Tomasz PĘDZIMĄŻ // W: CYBCONF 2015 [Dokument elektroniczny] : 2015 IEEE 2nd international conference on cybernetics : Gdynia, Poland, 24–26 June 2015 / eds. Piotr Jędrzejowicz, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — Dysk Flash. — Dod. ISBN 978-1-4799-8322-3. — e-ISBN: 978-1-4799-8321-6. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — w bazie Web of Science zakres stron: 251–254

 • keywords: Polish, ASR, triphones, tied state model

7
8
 • Rola dźwięku w technologii wirtualnej rzeczywistości do celów szkoleniowych straży pożarnej[The role of audio in virtual reality technology for firefirthing training purpose] / Krzysztof Kowal, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Szymon PAŁKA // W: Tendencje rozwojowe w zwalczaniu pożarów : Kraków, 30–31 maja 2017 : referaty konferencji / red. Mariusz Ziółko ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7464-931-5. — S. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Dod. afiliacja autorów: Techmo sp. z o. o., Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • SARMATA 2.0 automatic Polish language speech recognition system / Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK, Dawid SKURZOK, Piotr ŻELASKO, Jakub GAŁKA, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Ireneusz GAWLIK, Szymon PAŁKA // W: INTERSPEECH 2015 : speech beyond speech : towards a better understanding of the most important biosignal : September 6–10, 2015, Dresden, Germany : abstracts / eds.: Sebastian Möller, [et al.]. — [Germany] : International Speech Communication Association, cop. 2015. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-5108-1790-6. — ISBN: 978-1-5108-1790-6. — S. 124. — Toż W: {http://interspeech2015.org/wp-content/uploads/direct/INTERSPEECH_2015_AbstractBook.pdf}. — Pełny tekst W: INTERSPEECH 2015 [Dokument elektroniczny] : 16\textsuperscript{th} annual conference of the International Speech Communication Association : Dresden, Germany, September 6–10, 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : International Speech Communication Association, 2015]. — S. 1062–1063. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2015/papers/i15_1062.pdf}. — Bibliogr. s. 1063, Abstr. — B. Ziółko, T. Jadczyk, D. Skurzok, J. Gałka, T. Pędzimąż - dod. afiliacja: Techmo, Kraków

 • keywords: Polish, ASR, corpus, phonetic transcription

10
 • Soundtracing for realtime speech adjustment to environmental conditions in 3D simulations / Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Szymon PAŁKA // W: INTERSPEECH 2017 : situated interaction : 20-24 August 2017, Stockholm, Sweden / eds. Francisco Lacerda, [et al.]. — [USA : International Speech and Communication Association], cop. 2017. — (Interspeech : Proceedings of the ... Annual Conference of the International Speech Communication Association ; ISSN 1990-9772). — S. 243. — Pełny tekst dostępny na dysku Flash. — S. 4026–4027. — Bibliogr. s. 4027, Abstr. — Dostęp również online: {http://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/2002.PDF} [2018-01-26]

 • keywords: 3D modelling, auralization, soundtracing, speech modification

11
 • Système et procéde permettant d'assurer un dialogué avec un utilisateurSystem and method for providing a dialog with a user / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PĘDZIMĄŻ Tomasz, ZIÓŁKO Bartosz. — Int.Cl.: G10L 13/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Kanada. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; CA 2835368 A1 ; Opubl. 2015-05-27. — Zgłosz. nr CA20132835368 z dn. 2013-11-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CA2835368A1.pdf

 • słowa kluczowe: systemy rozmyte, systemy dialogowe, gry komputerowe, gry fabularne, bohaterowie niezależni, interfejs człowiek-komputer, nieliniowe scenariusze, gry narracyjne

  keywords: fuzzy systems, human-computer interaction, computer games, dialogue systems, role-playing games, non-playing characters, nonlinear scenarios, narrative games

12
 • Système et procédé permettant de déterminer un ensemble approximatif d'objets visibles en matière de traçage par faisceauA system and a method for determining approximate set of visible objects in beam tracing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PAŁKA Szymon, PĘDZIMĄŻ Tomasz, ZIÓŁKO Bartosz. — Int.Cl.: H04S 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Kanada. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; CA 2835490 A1 ; Opubl. 2015-05-27. — Zgłosz. nr CA20132835490 z dn. 2013-11-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CA2835490A1.pdf

 • słowa kluczowe: śledzenie wiązek, wyznaczanie zbioru widocznych obiektów, widoczność obiektów, symulacja propagacji dźwięku

  keywords: beam tracing, PVS, visibility, sound propagation

13
 • System and a method for determining approximate set of visible objects in beam tracing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Szymon PAŁKA, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Bartosz ZIÓŁKO. — Int.Cl.: H04S 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20150146877 A1 ; Opubl. 2015-05-28. — Zgłosz. nr US201314092971 z dn. 2013-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20150146877A1.pdf

 • słowa kluczowe: gry komputerowe, śledzenie wiązek, wirtualna rzeczywistość

  keywords: virtual reality, computer games, soundtracing

14
 • System and a method for determining approximate set of visible objects in beam tracing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Szymon PAŁKA, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Bartosz ZIÓŁKO. — Int.Cl.: G06F 17/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20170109462 A1 ; Opubl. 2017-04-20. — Zgłosz. nr US201615347811 z dn. 2016-11-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20170109462A1.pdf

 • słowa kluczowe: śledzenie wiązek, wyznaczanie zbioru widocznych obiektów, widoczność obiektów, symulacja propagacji dźwięku

  keywords: beam tracing, PVS, visibility, sound propagation

15
 • System and a method for prividing a dialog with a user / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz PĘDZIMĄŻ. — Int.Cl.: G06N 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20150149391 A1 ; Opubl. 2015-05-28. — Zgłosz. nr US201314092972 z dn. 2013-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20150149391A1.pdf

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie mowy, gry komputerowe, system dialogowy

  keywords: automatic speech recognition, computer games, dialog system

16
 • System and a method for providing a dialog with a user / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz PĘDZIMĄŻ. — Int.Cl.: G06F 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 9361589 B2 ; Udziel. 2016-06-07 ; Opubl. 2016-06-07. — Zgłosz. nr US201314092972 z dn. 2013-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US9361589B2.pdf

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie mowy, gry komputerowe, system dialogowy

  keywords: automatic speech recognition, computer games, dialog system

17
 • System and method for determining approximation set of visible object by beam tracing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Szymon PAŁKA, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Bartosz ZIÓŁKO. — Int.Cl.: G10K 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Japonia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; JP 2015108703 A ; Opubl. 2015-06-11. — Zgłosz. nr JP2013250903 z dn. 2013-12-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/JP2015108703A.pdf

 • słowa kluczowe: gry komputerowe, śledzenie wiązek, wirtualna rzeczywistość

  keywords: virtual reality, computer games, soundtracing

18
 • User interaction system and method / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz PĘDZIMĄŻ. — Int.Cl.: G10L 13/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Japonia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; JP 2015155932 A ; Opubl. 2015-08-27. — Zgłosz. nr JP2013245043 z dn. 2013-11-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/JP2015155932A.pdf

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie mowy, gry komputerowe, system dialogowy

  keywords: automatic speech recognition, computer games, dialog system