Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Pęcherski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0610-6549

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900953

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • 38th SolMech 2012 : book of abstracts of the 38th Solid Mechanics conference : Warsaw, Poland, August 27–31, 2012 / eds. Ryszard PĘCHERSKI, Jerzy Rojek, Piotr Kowalczyk ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research (IPPT). — Warsaw : PAS. IPPT, cop. 2012. — XIII, 320 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks.. — Opis częśc. wg okł. — Ryszard Pęcherski – dodatkowa afiliacja: Institute of Fundamental Technological Research, Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Applications of the Burzyński hypothesis of material effort for isotropic solidsZastosowania hipotezy wytężenia Burzyńskiego dla ciał izotropowych / Teresa Frąś, Ryszard B. PĘCHERSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 2, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-02/mech01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Assessment of the material strength of anisotropic materials with asymmetry of the elastic rangeOcena wytężenia materiałów anizotropowych z asymetrią zakresu sprężystego / Piotr Kordzikowski, Ryszard B. PĘCHERSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 2, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-02/mech04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Compression of open-cell aluminium / Piotr KASZA, Barbara Lipowska, Ryszard B. PĘCHERSKI, Anna M. Stręk, Krzysztof Wańczyk // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2016 vol. 64 no. 4, s. 629–634. — Bibliogr. s. 634. — SolMech 2016 : 40th Solid mechanics conference : Warsaw, Poland, August 29 – September 2, 2016

 • keywords: compression test, open-cell aluminium, loop gradient

6
 • Extension of the Rychlewski limit state criterion accounting for the asymmetry of elastic range / P. SZEPTYŃSKI, J. Ostrowska-Maciejewska, R. B. PĘCHERSKI // W: 38\textsuperscript{th} SolMech 2012 : book of abstracts of the 38th Solid Mechanics conference : Warsaw, Poland, August 27–31, 2012 / eds. Ryszard Pęcherski, Jerzy Rojek, Piotr Kowalczyk ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research (IPPT). — Warsaw : PAS. IPPT, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 106–107. — Bibliogr. s. 107. — R. B. Pęcherski – dodatkowa afiliacja: Institute of Fundamental Technological Research, Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Influence of additive manufacturing technology on mechanical properties of glass-filled fine polyamide PA3200GF / Paweł Bajerski, Ryszard B. PĘCHERSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2017 vol. 65 iss. 1, s. 155–161. — Bibliogr. s. 161. — 40\textsuperscript{th}SolMech2016 : [40th Solid Mechanics conference : 29. 08 – 2. 09. 2016, Warsaw] /[IPPT PAN]

 • keywords: polyamide fibers, compression test, tensile test, additive manufacturing, three-point bending, selective laser sintering, PA3200GF, DMA

8
 • Kryterium Burzyńskiego w świetle literatury[Burzyński criterion in the light of literature] / PĘCHERSKI Ryszard // W: NKRM 2009 [Dokument elektroniczny] : nowe kierunki rozwoju mechaniki : VIII konferencja : Suchedniów, 10–12 marca 2009 r. : materiały konferencyjne / red. mater. konf. Jacek Cieślik ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Krakowski. Zarząd Główny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : PTMTS, 2009. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: XXXIII zjazd Delegatów PTMTS. — S. 5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Limit condition for anisotropic materials with asymmetric elestic range / Janina Ostrowska-Maciejewska, Ryszard Bolesław PĘCHERSKI, Paweł SZEPTYŃSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2012 vol. 60 iss. 2, s. 125–138. — Bibliogr. s. 137–138. — Pierwsza afiliacja R. B. Pęcherskiego: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Matematyczne podstawy warunku granicznego dla materiałów anizotropowychMathematical foundations of limit criterion for anisotropic materials / Janina Ostrowska-Maciejewska, Ryszard B. PĘCHERSKI, Paweł SZEPTYŃSKI // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [1–2]. — R. B. Pęcherski, P. Szeptyński – pierwsza afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Modeling of the interatomic interactions in the copper crystal applied in the structure (111)$Cu\parallel$(0001)$Al_{2}O_{3}$Modelowanie międzyatomowych oddziaływań w krysztale miedzi znajdującym się w układzie (111)$Cu\parallel$(0001)$Al_{2}O_{3}$ / K. NALEPKA, R. B. PĘCHERSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 511–522. — Bibliogr. s. 522

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Propozycja nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych z uwzględnieniem asymetrii zakresu sprężystegoProposition of a new yield criterion for orthotropic metal sheets accounting for asymmetry of elastic range / Paweł SZEPTYŃSKI, Ryszard B. PĘCHERSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 4, s. 243–250. — Bibliogr. s. 249–250. — R. Pęcherski – dod. afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Próba rozszerzenia kryterium energetycznego Rychlewskiego w zastosowaniu do oceny wytężenia wybranych materiałów anizotropowych z asymetrią zakresu sprężystegoAn attempt to extend the energy-based criterion by Rychlewski in application for the assessment of the strength of materials revealing asymmetry of elastic range / Piotr Kordzikowski, Ryszard B. PĘCHERSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 2, s. 89–95. — Bibliogr. s. 95. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=50164

 • słowa kluczowe: anizotropowe materiały, kryterium wytężenia, sprężyste stany własne

  keywords: anisotropic materials, strength hypotheses, energy-based elastic limit criteria, elastic eigen-states

14
 • The strength analysis of $Cu/\alpha - Al_{2}O_{3}$ interfaces as a key for rational composite designAnaliza wytrzymałości interfaz $Cu/\alpha - Al_{2}O_{3}$ jako klucz do racjonalnego projektowania kompozytów / K. NALEPKA, K. Sztwiertnia, P. Nalepka, R. B. PĘCHERSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1953–1956. — Bibliogr. s. 1955–1956

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • The strength of the interfacial bond in the ceramic matrix composites $Al_{2}O_{3}-Ni$Wytrzymałość wiązania warstwy przejściowej w kompozytach o osnowie ceramicznej $Al_{2}O_{3}-Ni$ / Kinga NALEPKA, Ryszard B. PĘCHERSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 3, s. 132–137. — Bibliogr. s. 137, Summ.. — Dod. afiliacja Autorów: Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Science, Warsaw. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-03/mech06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych