Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Pec, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Czynniki kształtujące przywiązanie trwania pracownikówFactors shaping continuance commitment of employees / Dagmara LEWICKA, Monika PEC // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2017 nr 48/2 Zarządzanie t. 2, s. 197–207. — Bibliogr. s. 206–207, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przywiązanie organizacyjne, przywiązanie trwania

  keywords: organizational commitment, continuance commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.48/2-17

2
 • Ekosystemy – nieskończone zasoby oparte na kapitale ludzkimEcosystems – unlimited human capital resources / Wiesław TERESZKO, Monika PEC // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2018 nr 52/3 Zarządzanie t. 3, s. 143–151. — Bibliogr. s. 150–151, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, współpraca, ekosystem biznesowy, koewolucja

  keywords: organizational culture, cooperation, co-evolution, business ecosystem

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2018.52/3-14

3
 • Jeden zespół, a w nim: sprzedawca i nie(sprzedawca) uwikłani w tę samą misję, czyli niespójność w motywowaniu finansowym zespołu sprzedażowegoOne team – sales and support involved in the same mission, inconsistency in motivating sales team / Monika PEC, Wiesław TERESZKO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 271–283. — Bibliogr. s. 282–283, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/24.pdf

 • słowa kluczowe: sprzedaż, zespół sprzedaży, wynagrodzenie za sprzedaż, rozwój sprzedaży, wyzwania

  keywords: challenges, sale, sales team, sales remuneration, development of sales

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Jeden zespół, a w nim: sprzedawca i nie (sprzedawca) uwikłani w tę samą misję, czyli niespójność w motywowaniu finansowym zespołu sprzedażowego[One team, including a salesman and a non-salesman involved in the same operation: Inconsistency in motivating a sales team financially] / Monika PEC, Wiesław TERESZKO // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Organizational trust and normative commitmentZaufanie organizacyjne a przywiązanie normatywne / Dagmara LEWICKA, Paulina KARP-ZAWLIK, Monika PEC // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia ; ISSN 0459-9586. — 2017 vol. 51 no. 3, s. 71–83. — Bibliogr. s. 81–83

 • słowa kluczowe: Polska, zaufanie horyzontalne, zaufanie organizacyjne, przywiązanie normatywne, przywiązanie normatywne zespołowe

  keywords: horizontal trust, organisational trust, normative commitment, normative team commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17951/h.2017.51.3.71

6
 • Strategia współpracy kulturowej w zarządzaniu wielokulturowością na przykładzie firmy X[The strategy of cultural cooperation in the management of multiculturalism as an example of company X (Kaercher Academy)] / Monika PEC, Wiesław TERESZKO // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / pod red. Katarzyny Wojtaszczyk. — Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. — ISBN: 978-83-65766-09-0. — S. 151–163. — Bibliogr. s. 162–163. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Szkolenia na krawędzi chaosuTrainings of the chaos edge / Monika PEC, Wiesław TERESZKO // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-65621-22-1. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, paradygmat, chaos, elastyczność, szkolenia, krawędź chaosu, uczenie się w organizacji

  keywords: knowledge management, chaos, flexibility, paradigm, training, edge of chaos, learning within the organization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Wpływ systemu zarządzania kapitałem ludzkim i kultury organizacyjnej na behawioralne wyniki pracyEffect of the management system of human capital and organizational culture for behavioral results / Monika PEC, Anna SŁABY, Wiesław TERESZKO // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2018 nr 52/3 Zarządzanie t. 3, s. 111–120. — Bibliogr. s. 117–119, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, przywiązanie organizacyjne, wydajność pracy, ZKL

  keywords: human resources management, organisational commitment, organisational culture, work performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2018.52/3-11

10
 • Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci - rozwiązanie dla sprzedaży XXI wiekuOrganizational cooperation of independent entities in the network - a solution for the sale of the XXI century / Monika PEC, Wiesław TERESZKO // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2017 nr 48/2 Zarządzanie t. 2, s. 257–267. — Bibliogr. s. 265–266, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, sieć przedsiębiorstw, struktura sieciowa, relacja międzyorganizacyjna

  keywords: networks, partnership, interorganizational management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.48/2-22

11
 • Zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa handlowegoTrust in interorganizational relationships on the example of a trading company / Dagmara LEWICKA, Monika PEC, Anna SŁABY // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management ; ISSN 0137-5466. — 2017 nr 2, s. 215–228. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zaufanie, relacje międzyorganizacyjne

  keywords: trust, inter-organizational relationships

  cyfrowy identyfikator dokumentu: