Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Pawnik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913595

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Chcemy mieszkać tutaj : [Wojciech Pawnik rozmawia z młodymi o pracy][We want to live here] / [rozm.] Wojciech PAWNIK // Po Lekcjach : nieregularnik poświęcony problemom czasu wolnego dzieci i młodzieży ; ISSN 1426-4609. — 2009 z. 34, s. 6–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Człowiek jako podmiot i przedmiot zarządzania, czyli paradoksy organizacyjne świata politycznej poprawnościMan as a subject and object of management – paradhoxes of organization in the world of political correctness / Wojciech PAWNIK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie ; ISSN 2083-1560. — 2017 t. 1 nr 25, s. 68–81. — Bibliogr. s. 78–81, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie, organizacja, polityczna poprawność, zarządzanie ludźmi, hierarchiczność

  keywords: management, human resources, political correctness, hierarchization

3
 • Dlaczego w Polsce państwo ucieka od wspierania sztuki i kultury, czyli klasyczny problem strukturalny[Why Polish government rejects the idea on supporting art and culture : the article about classic structural problem] / Wojciech PAWNIK // W: Labirynt wolności / projekt graf. plakatu, zaproszenia i albumu Zbigniew Bajek ; oprac. materiałów fot. Wojciech Kopeć. — Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2012. — Na s. tyt.: Nowy Wiśnicz, Sosnowiec, Kraków 2012. — ISBN: 978-83-62321-38-4. — S. 311–315

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Dylematy władzy organizacyjnej w kontekście zjawiska globalizacjiDilemmas of the organizational power in the context of the phenomenon of globalization / Wojciech PAWNIK // W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji / red. nauk. Małgorzata Gableta, Agata Pietroń-Pyszczek. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 43). — ISBN: 978-83-7011-956-0. — S. 418–421. — Bibliogr. s. 421, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Humanizacja pracy czy ucieczka od wolności – standaryzacja tożsamości pracowniczych w epoce radykalizacji nowoczesnościThe humanization of the work or the escape from the freedom – standardization identity labour within radicalness modernness / Wojciech PAWNIK // W: Praca w perspektywie humanistycznej / pod red. Jana Sikory, Danuty Walczak-Duraj ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. — Płock ; Poznań : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – Wydawnictwo Naukowe NOVUM, 2008. — Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 25–26 października 2007 r.. — ISBN: 978-83-60662-79-3. — S. 71–78. — Bibliogr. s. 77–78, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religiiCapitalism in Europe – the instrumentality of religion / Wojcieh PAWNIK. — Kraków : Zakład Wydawniczy «NOMOS», 2008. — 176 s.. — Bibliogr. s. 161–170, Summ. — Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Konflikty organizacyjne w warunkach gospodarki innowacyjnejOrganizational conflicts in conditions of the innovative management / Wojciech PAWNIK // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 457–462. — Bibliogr. s. 462

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społecznyConstructing free market order in Poland social aspect / Wojciech PAWNIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2009 z. nr 15: Uwarunkowania instytucjonalne, s. 28–36. — Bibliogr. s. 35. — ISBN: 978-83-7338-479-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Kulturowo-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczościCultural and institutional determinants of entrepreneurship development / Wojciech PAWNIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13–16], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1[Faces of Cracow sociology] / pod red. Wojciecha PAWNIKA i Grzegorza Brydy. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — 197 s.. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — ISBN 978-8360490-83-9; ISBN 978-83-901500-2-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w  Polsce w świetle badań empirycznychExpectations of employers against socio-psychological competence of potential employees in Poland in view of empirical research / Wojciech PAWNIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rynek pracy, kompetencje, kwalifikacje, samoocena

  keywords: labor market, qualifications, competences, self-esteem

12
 • Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w Polsce w świetle badań empirycznychEmployer expectations towards competence of employees within social and psychological potential in the light of empirical research in Poland / Wojciech PAWNIK // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 101–115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 114–115, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rynek pracy, kompetencje, kwalifikacje, samoocena

  keywords: labor market, competences, self-esteem, quantifications

13
 • Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne[Organizations in the innovative management - social, legal and psychologic aspects] / red. nauk. Wojciech PAWNIK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 640 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-169-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Podmiotowość w organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi – uwagi krytyczneSubjectivity in organization but management human resources – note critical / Wojciech PAWNIK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 277–286. — Bibliogr. s. 284–286

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Polacy w świecie technopolu – między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa TayloraPoles in the world of technopol – between social heritage of erosion of ethos of work and Frederick Winslow Taylor's organizational innovation / Wojciech PAWNIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2010 z. 17: Spójność społeczno–ekonomiczna a modernizacja gospodarki, s. 110–125. — Bibliogr. s. 121–125, Streszcz., Summ.. — ISBN 978-83-7338-567-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Religia a postawy wobec pracy w Polsce : znikający element tła kulturowego[Religion and attitude towards working in Poland : the disappearing element of the cultural background] / Wojciech PAWNIK // Po Lekcjach : nieregularnik poświęcony problemom czasu wolnego dzieci i młodzieży ; ISSN 1426-4609. — 2009 z. 34, s. 45–53. — Bibliogr. s. 52–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Samoocena kompetencji społeczno-psychologicznych wchodzących na rynek pracy a oczekiwania pracodawców[Self-assessment of the socio-psychological competence on the job market and the expectations of employers] / Wojciech PAWNIK // W: Wyzwania – kompetencje – innowacje [Dokument elektroniczny] : I ogólnopolska konferencja naukowa Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM : Poznań, 21 maja 2015 : zeszyt abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : UAM], [2015]. — S. 25–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://jg16902-konf3.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/12/Zeszyt_abstrakt%C3%B3w.pdf [2015-08-07]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – socjotechnika racjonalizacji w dobie technopoluSocial responsibility of the enterprise – social engineering of technopoly on the local market / Wojciech PAWNIK // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. — ISBN: 978-83-88018-55-8. — S. 349–365. — Bibliogr. s. 363–365, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
20
 • Technopoly: the surrender of culture to technology / Neil Postman. – Vintage, 1993 (wyd. polskie: Technopol: triumf techniki nad kulturą / Neil Postman. – Muza, 2004) / Rec. Wojciech PAWNIK // Nowe Media ; ISSN 2299-2065. — 2014 nr 7, s. 205–207. — ISBN: 978-83-7680-923-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Technopol a życie w organizacjach: podstawowe problemyTechnopole and life in organisations: the basic problems / Wojciech PAWNIK // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 103–115. — Bibliogr. s. 114–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Zarządzanie a zmiany w otoczeniu organizacyjnymManagement and changes in organizational environment / Wojciech PAWNIK // W: Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie / red. nauk. Alojzy Czech. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 118). — ISBN: 978-83-7875-035-2. — S. 273–290. — Bibliogr. s. 288–289, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Zaufanie społeczne – paradoks procesów modernizacyjnych[Public confidence - the paradox of modernization processes] / Wojciech PAWNIK // W: Gospodarka – zmiany – zarządzanie : IV międzynarodowa konferencja naukowa : biuletyn : [3 grudnia 2015, Sosnowiec] / Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. — [Sosnowiec : s. n.], [2015]. — S. 4–5. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zaufanie społeczne – paradoks procesów modernizacyjnychPublic confidence – paradoxes of modernization's processes / Wojciech PAWNIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 nr 3, s. 291–305. — Bibliogr. s. 303–305, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modernizacja, zaufanie, organizacja, relacje międzyludzkie

  keywords: modernization, public confidence, organisation, interpersonal relationship