Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Pawlikowski, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8604-7552

ResearcherID: brak

Scopus: 7102035417

PBN: 900463

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 142, z ogólnej liczby 159 publikacji Autora


1
 • An importance of neolithic-early dynastic-the end of old kingdom transition in ancient Egypt : geological evidences of climatic oscillations – future project / Maciej PAWLIKOWSKI, Marcin Szymanowicz // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2013 nr 16, s. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]

 • keywords: Nile Delta, climatic oscillations, interdisciplinary research, geoarcheology

2
 • Atomic structural templates of the earliest life on earth: vibration and lightning experiments with quartz amino acids / Maciej PAWLIKOWSKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2013 nr 15, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Atomic structural templates of the earliest life on Earth: vibration and lightning experiments with quartz and amino acids / Maciej PAWLIKOWSKI // W: Genesis – in the beginning : precursors of life, chemical models and early biological evolution / ed. Joseph Seckbach. — Dordrecht, [etc.] : Springer, cop. 2012. — (Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology ; ISSN 1871-661X ; vol. 22). — ISBN: 978-94-007-2940-7. — S. 173–177. — Bibliogr. s. 177

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Atrakcje geoturystyczne Pustyni Wschodniej w EgipcieGeoturist attractions of the Eastern Desert in Egypt / Maciej PAWLIKOWSKI, Karolina PIEPRZYK-KLIMASZEWSKA, Tadeusz MIKOŚ // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 1–2, s. 45–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.. — Rozszerzone streszczenie w j. ang. s. 47–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742 / eds. Maciej PAWLIKOWSKI, Joanna Such, Stephen J. Bodnar. — [Kraków] : cop. Maciej Pawlikowski, 2008. — nr 5 ; 1 dysk optyczny. — ISBN 13978-83-923836-3-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1689-6742[Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] / eds. Maciej PAWLIKOWSKI, Joanna Such, Stephen J. Bodnar ; UISPP/IUPPS Commission. — [Kraków] : cop. Maciej Pawlikowski, 2009. — nr 7, 9 ; 1 dysk optyczny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1689-6742[Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] / eds. Maciej PAWLIKOWSKI, Katarzyna Mazur, Jacek STRZELCZYK. — [Kraków] : cop. Maciej Pawlikowski, 2010. — 1 dysk optyczny. — 2010 nr 10. — Bibliogr. przy artykułach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1689-6742[Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] / eds. Maciej PAWLIKOWSKI, Edyta SŁOWIOCZEK, Henryk Woronow, Maciej BOBULSKI. — [Kraków : AGH], 2013. — 1 dysk optyczny. — nr 16. — E. Słowioczek – brak afiliacja AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1689-6742[Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] / eds. Maciej PAWLIKOWSKI, Edyta SŁOWIOCZEK, Henryk Woronow, Maciej BOBULSKI. — Kraków : [AGH], 2014. — 1 dysk optyczny. — nr 17. — Edyta Słowioczek – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1689-6742[Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] / eds. Maciej PAWLIKOWSKI, Edyta SŁOWIOCZEK, Henryk Woronow, Maciej BOBULSKI. — Kraków : [AGH], 2014. – 1 dysk optyczny. — nr 18. — Edyta Słowioczek – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1689-6742[Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] / eds. Maciej PAWLIKOWSKI, Edyta SŁOWIOCZEK, Maciej J. BOBULSKI. — [Kraków : AGH], 2016. – 1 dysk optyczny. — no. 21. — M. J. Bobulski – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1689-6742[Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] / eds. Maciej PAWLIKOWSKI, Maciej J. BOBULSKI. — [Kraków : AGH], 2017. – 1 dysk optyczny. — no. 22, 23. — M. J. Bobulski – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Babi Dół – Borcz : sezon 2013[Babi Dół – Borcz : season 2013] / [Maciej PAWLIKOWSKI] // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2014 nr 17, film. — Wymagania systemowe: Windows Media Player ; napęd CD-ROM. — Artykuł w postaci filmu video

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Badania eksperymentalne zależności chemizmu wód geotermalnych od składu mineralnego skałExperimental studies based on the chemistry of geothermal waters from the mineral composition of rocks / Marcin KRÓLIKOWSKI, Maciej PAWLIKOWSKI // W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: geotermia, woda geotermalna, skład chemiczny wód geotermalnych

  keywords: geothermal energy, geothermal water, chemical composition of geothermal water, rock petrography

15
 • Badania genezy cechsztyńskich złóż miedzi w PolsceGenetic investigations of copper Zechstein deposits, Poland / Henryk KUCHA, Maciej PAWLIKOWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 4, s. 513–538. — Bibliogr. s. 532–537, Abstr., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/add-ons/pdf.png

 • słowa kluczowe: halokineza, czarne łupki, autooksydacja, górna chłodna solanka, dolna gorąca solanka, KCl, mieszania solanek

  keywords: black shale, alokinesis, autooxidation, lower hot brine, upper cold brine, sylvite, brine mixing, , onvection,, base metals

16
 • Badania jaskini Pychowickiej z pasma Skałek Twardowskiego w KrakowieInvestigation of Pychowicka cave. Twardowski Rocks, Cracow / Maciej PAWLIKOWSKI, Andrzej GÓRNY // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2016 no. 21, s. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13], Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Badania mikrobiologiczno-mineralogiczne rud z wybranych złóż PolskiMicrobiological and mineralogical investigation of ores from selected Polish deposits / Maciej PAWLIKOWSKI, Maciej Walczak, Arkadiusz Krawiec, Marta WRÓBEL // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2014 nr 17, s. [1–28]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [27–28], Streszcz., Abstr.. — Marta Wróbel – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bakteriologia, mineralogia, minerały kruszcowe

  keywords: mineralogy, bacteriology, ore minerals

18
 • Badania mineralizacji septarii z Gnaszyna koło CzęstochowyMineralogical investigation of septaria from Gnaszyn near Częstochowa / Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 no. 20, s. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–12], Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Jura, septarie, wtórna mineralizacja

  keywords: Jurassic, septaria, secondary mineralization

19
 • Badania mineralogiczne bomb piroklastycznych z Polany koło Strelnik koło Lubietova : SłowacjaMineralogical investigation of pyroclastic bombs from Polana near Strelniki near Lubietova : Slovakia / Maciej PAWLIKOWSKI, Stanisław Jeleń, Piotr BOŻĘCKI, Urszula Buszkiewicz // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 nr 20, s. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [17–18], Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: mineralogia, Miocen, bomby wulkaniczne, drewno zmineralizowane opalem

  keywords: mineralogy, Miocene, volcano bombs, wood mineralized with opal

20
 • Badania mineralogiczne ceramiki grafitowej (?) : przykład – stanowisko dolinne w Thunau am Kamp, Dolna AustriaMineralogical examination of graphite (?) pottery : example – valley settlement in Thunau am Kamp, Lower Austria / Maciej PAWLIKOWSKI, Maciej Karwowski // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2017 no. 23, s. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUXILIARY/2017-23/aux2017-23-04.pdf

 • słowa kluczowe: ceramika, mineralogia, grafit

  keywords: graphite, mineralogy, pottery

21
 • Badania mineralogiczne elektrod z rozruszników sercaMineralogical investigation of electrodes of heart stymulator / Krzysztof BARAŃSKI, Maciej PAWLIKOWSKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 nr 19, s. [1–77]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [76–77], Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rozrusznik serca, biomineralogia, mineralizacja elektrod

  keywords: biomineralogy, heart stimulator, mineralization of electrodes

22
 • Badania mineralogiczne gleb winnic jako narzędzie w podnoszeniu jakości produkowanego winaThe survey and mineralogical analysis of vineyard soils as a method for improving the quality of produced wine / Andrzej Broszkiewicz, Maciej PAWLIKOWSKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2016 no. 21, s. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–12], Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: skład chemiczny, skład mineralny, analiza petrograficzna, ICP-MS, skład pierwiastkowy, podłoże winnicy, jakość wina

  keywords: chemical composition, Poland, mineral composition, elemental composition, ICP-MS, petrographic examination, vineyard soil, wine quality

23
 • Badania mineralogiczne głów i chrząstki stawowej kości udowej u chorych z jałową martwicą (AVN)Mineralogical testing of femur heads and joint cartilage of patients with avascular necrosis (AVN) / PAWLIKOWSKI Maciej, Niedźwiedzki Tadeusz, Agnieszka BIENIEK, Niedźwiedzki Łukasz, Olejarz Aneta // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 no. 20, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: densytometia, nekroza awaskularna, mineralizacja i demineralizacja

  keywords: mineralization and demineralization, densitometry, avascular necrosis

24
 • Badania mineralogiczne grobu 134 : stanowisko Babi Dół, Powiat KartuzyMineralogical investigation of tomb no 134 : site Babi Dół : district Kartuzy / Maciej PAWLIKOWSKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2017 no. 22, s. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–14], Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUXILIARY/2017-22/aux2017-22-03.pdf

 • słowa kluczowe: kultura wielbarska, mineralogia, grób 134

  keywords: mineralogy, tomb 134, wielbar culture

25
 • Badania mineralogiczne historycznych nawarstwień wybranych obszarów Krakowa jako podstawa rekonstrukcji przeszłościMineralogical study of historical deposits of selected areas of Krakow as the base of reconstruction of the past / Maciej PAWLIKOWSKI, Joanna Such // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 77–87. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_06.pdf

 • słowa kluczowe: Kraków, badania mineralogiczne, osady antropogeniczne, obiekty architektonicze

  keywords: mineralogical investigation, anthropogenic sediments, architectonic object, Krakow City