Wykaz publikacji wybranego autora

Sandra Pawelec, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57193563069
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Economic parameters and quality assessment of lignite from the Szczerców deposit (central Poland) / Sandra PAWELEC // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 4, s. 459–474. — Bibliogr. s. 474, Abstr.

 • keywords: quality assessment, lignite, economic assessment, Szczerców lignite deposit, technological and geological criteria, Miocene of Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.4.459

2
 • Petrographic composition of lignite from the lake Somerville Spillway (East-Central Texas) / Sandra PAWELEC, Barbara BIELOWICZ // W: WMESS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [128]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Petrographic composition of lignite from the Lake Somerville Spillway (East-central Texas) / Sandra PAWELEC, Barbara BIELOWICZ // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2017 vol. 95 art. no. 022028, s. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-21. — WMESS 2017 : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September 2017, Prague, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/Mzsc5K

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1755-1315/95/2/022028

4
 • Petrographic composition of lignite from the Legnica deposit / Sandra PAWELEC, Marian WAGNER // W: 10\textsuperscript{th} Geosymposium of Young researchers Silesia 2017 : Zabrze, 21–23. 09. 2017 : abstract book / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-948694-0-3. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Petrographic composition of lignite from the Szczerców deposit / Sandra PAWELEC, Barbara BIELOWICZ // W: 9th GeoSymposium of young researchers Silesia 2016 : Kroczyce, 31.08–02.09.2016 / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Poland : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-934005-9-1. — S. 51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Pozycja węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie w klasyfikacjach międzynarodowychLocation of the lignite from the Dęby Szlacheckie deposit in the international classifications / Sandra PAWELEC, Barbara BIELOWICZ // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 233–244. — Bibliogr. s. 243, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/COm0ax

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, Dęby Szlacheckie, jakość węgla, klasyfikacje węgla, KWB Konin

  keywords: lignite, Dęby Szlacheckie, Konin Lignite Mine, lignite codification, lignite quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4761

8
 • Sulphur in Polish lignite deposits / Barbara BIELOWICZ, Sandra PAWELEC, Natalia Maciejończyk // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 557–564. — Bibliogr. s. 563–564, Abstr.

 • keywords: ash, combustion, lignite, sulphur

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.070

9
 • Variability in the quality of the lignite from the Szczerców deposit in reference to the international classification / Sandra PAWELEC // W: 10\textsuperscript{th} Geosymposium of Young researchers Silesia 2017 : Zabrze, 21–23. 09. 2017 : abstract book / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-948694-0-3. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zmienność jakości węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie w nawiązaniu do międzynarodowych klasyfikacjiVariability in the quality of the lignite from the Dęby Szlacheckie deposit in reference to the international classification / Sandra PAWELEC, Barbara BIELOWICZ // W: Wyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-942304-2-5. — S. 296–298. — Bibliogr. s. 298. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, jakość węgla brunatnego, klasyfikacje węgla brunatnego, Dęby Szlacheckie

  keywords: lignite, quality of the lignite, codification of the lignite, Dęby Szlacheckie

  cyfrowy identyfikator dokumentu: