Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Pawełczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Analiza uwarunkowań i koncepcja wielokierunkowej rewitalizacji kamieniołomu dolomitu w Siewierzu[Analysis of conditions and the concept of multidirectional revitalization of the dolomite quarry in Siewierz] / Katarzyna PAWEŁCZYK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XVII konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 23–26 maja 2017 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-981-2. — S. 60–61. — Bibliogr. s. 61

  • słowa kluczowe: kamieniołom, rewitalizacja, górnictwo odkrywkowe, tereny poprzemysłowe

2
  • Rewitalizacja wyrobisk pogórniczych a łagodzenie i adaptacja do zmian klimatuRevitalization of post-mining excavations versus mitigation of and adaptation of climate change / Katarzyna PAWEŁCZYK // W: Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia : 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów = Current challenges in reclamation to forest : international scientific conference : book of abstracts : Department of Forest Ecology and Reclamation - history, research interests and achievements / pod red. Marka Pająka ; Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017. — ISBN: 978-83-64758-56-0. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

  • słowa kluczowe: rewitalizacja, zmiany klimatu, wyrobiska pogórnicze

    keywords: revitalization, climate change, post-mining excavations