Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Pawełczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57200613257
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Analiza uwarunkowań i koncepcja wielokierunkowej rewitalizacji kamieniołomu dolomitu w Siewierzu[Analysis of conditions and the concept of multidirectional revitalization of the dolomite quarry in Siewierz] / Katarzyna PAWEŁCZYK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XVII konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 23–26 maja 2017 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-981-2. — S. 60–61. — Bibliogr. s. 61

 • słowa kluczowe: kamieniołom, rewitalizacja, górnictwo odkrywkowe, tereny poprzemysłowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of conditions and the concept of multidirectional revitalization of the dolomite quarry in Siewierz / Katarzyna PAWEŁCZYK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 29 art. no. 00015, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/dy7dcR [2018-02-20]. — Bibliogr. s. 11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-31. — XVII\textsuperscript{th} conference of PhD students and young scientists : Szklarska Poręba, Poland, May 23-26, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20182900015

3
 • Excavation topography modelling in the context of adaptation to climate change on the example of “Brzeziny” Natural Aggregate Mine / Katarzyna PAWEŁCZYK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 44 art. no. 00136, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-03. — EKO-DOK 2018 : 10\textsuperscript{th} conference on Interdisciplinary problems in environmental protection and engineering : Polanica-Zdrój, Poland, April 16–18, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00136.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20184400136

4
 • Ocena ryzyka wpływu zmian klimatu na teren pogórniczy a jego rekultywacja na przykładzie kopalni kruszywa naturalnego „Brzeziny”Risk assessment of climate change impacts and the post-mining land reclamation of the ”Brzeziny” natural aggregate mine / PAWEŁCZYK K. // W: ENVIRO 2018 : international scientific conference : [16–18 maja 2018] : conference proceedings abstracts. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 60–61. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rewitalizacja rejonów eksploatacji złóż surowców skalnych a usługi ekosystemowe[Rock deposits mining areas revitalisation and ecosystem services] / Anna OSTRĘGA, Katarzyna PAWEŁCZYK // W: System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce : krajowa konferencja naukowa : Kazimierz Dolny, 17–18 września 2018 r. : streszczenia / Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. — Lublin : Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, [2018]. — S. 57. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rewitalizacja wyrobisk pogórniczych a łagodzenie i adaptacja do zmian klimatuRevitalization of post-mining excavations versus mitigation of and adaptation of climate change / Katarzyna PAWEŁCZYK // W: Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia : 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów = Current challenges in reclamation to forest : international scientific conference : book of abstracts : Department of Forest Ecology and Reclamation - history, research interests and achievements / pod red. Marka Pająka ; Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017. — ISBN: 978-83-64758-56-0. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, zmiany klimatu, wyrobiska pogórnicze

  keywords: revitalization, climate change, post-mining excavations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Risk assessment of climate change impacts and the post-mining land reclamation on the example of the ”Brzeziny” Natural Aggregate MineOcena ryzyka wpływu zmian klimatu na teren pogórniczy a jego rekultywacja na przykładzie Kopalni Kruszywa Naturalnego „Brzeziny” / Katarzyna PAWEŁCZYK // Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW : Land Reclamation ; ISSN 1898-8857. — 2018 vol. 50 no. 1, s. 43–54. — Bibliogr. s. 51–53, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ann_landreclam.sggw.pl/z501/art4.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, teren pogórniczy, ocena ryzyka zmian klimatycznych, adaptacja do zmian klimatycznych

  keywords: reclamation, post-mining area, climatic risk assessment, adaptation to climate change

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/sggw-2018-0004

8
 • Study of the spatial and landscape structure of the sands and gravels exploitation region in the context of adaptation to climate change : abstract / PAWEŁCZYK K. // W: 2\textsuperscript{nd} icshge 18 : conference proceedings of the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Sustainability, Human Geography and Environment 2018 : Kraków, 28 November – 2 December 2018 / ed. Giuseppe T. Cirella. — Sopot : University of Gdańsk. Polo Centre of Sustainability, 2018. — ISBN: 978-83-952699-1-2. — S. 341

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: