Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Sobaś, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
2
 • Application of the amorphic $TiO_{2}$ in voltammetric analysis / Ewa NIEWIARA, Paweł SOBAŚ // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2009 vol. 103 spec. iss. 15, s. s267. — Bibliogr. s. s267. — Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9–13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák. — [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Nanocermet $TiO_{2}:Au$ thin film electrodes for wet electrochemical solar cells / M. RADECKA, A. GORZKOWSKA-SOBAŚ, K. ZAKRZEWSKA, P. SOBAŚ // Opto-Electronics Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Wojskowa Akademia Techniczna. Warszawa ; ISSN 1230-3402. — 2004 vol. 12 no. 1, s. 53–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • keywords: titanium dioxide, water photolysis, nano cermets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nanocermet $TiO_{2}/Au$ thin film electrodes for wet photoelectrochemical cells / Agnieszka GORZKOWSKA, Marta RADECKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA, Paweł SOBAŚ // W: XVII [Seventeenth] School of Optoelectronics : photovoltaics solar cells and detectors : Kazimierz Dolny 13–16 October 2003 : abstracts / Faculty of Physics of Warsaw University of Technology [et al.]. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Photoresponse of undoped and $W$-doped $TiO_{2}$ / M. RADECKA, P. SOBAŚ, A. Trenczek, M. RĘKAS // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tytuł poprz.: Roczniki Chemii. — 2004 vol. 78 iss. 10, s. 1925–1934. — Bibliogr. s. 1934

 • keywords: photoelectrochemistry, titanium oxide, photoanode, solar energy conversion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Structural and electrical properties of $TiO_{3}-WO_{3}$ polycrystalline ceramics and thin films / P. SOBAŚ, S. KOMORNICKI, M. RADECKA // W: Reaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 = Reactivity of solids : proceedings of the 12\textsuperscript{th} French-Polish seminar / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 61). — ISBN10: 83-7108-076-X. — S. 145–154. — Bibliogr. s. 153–154, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • $TiO_{2}$ thin film nanocermets for photoelectrochemical applications / Katarzyna ZAKRZEWSKA, Marta RADECKA, A. GORZKOWSKA-SOBAŚ, Paweł SOBAŚ // W: ELTE 2004 : VIII Electron Technology Conference : Stare Jabłonki 19–22. 04. 2004 : book of extended abstracts / eds. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Andrzej Pfitzner, Piotr Szwemin ; Warsaw University of Technoloy. Institute of Microelectronics and Optoelectronics. — Łódź : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2004]. — S. 462–463. — Bibliogr. s. 463

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Właściwości elektryczne azotku tytanu ${TiN_{x}}$ (x=1 i 0,9)Electrical properties of titanium nitride ${TiN_{x}}$ (x=1 & x=0.9) / Bogusław BAŚ, Marta ZIEMNICKA, Paweł SOBAŚ, Ludosław STOBIERSKI, Mieczysław RĘKAS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 3, s. 179–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Właściwości strukturalne, elektryczne i optyczne materiałów z układu $TiO_{2}-WO_{3}$Structural, electrical and optical properties of $TiO_{2}-WO_{3}$ / P. SOBAŚ, M. RADECKA, S. KOMORNICKI // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 728

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ utleniania na właściwości elektryczne ${TiN_{x}}$ (x=0,9 i x=1,0)Effect of oxidation on electrical properties of ${TiN_{x}}$ (x=0.9 & x=1.0) / Bogusław BAŚ, Marta ZIEMNICKA, Paweł SOBAŚ, Ludosław STOBIERSKI, Mieczysław RĘKAS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 3, s. 182–185. — Bibliogr. s. 184–185, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie $TiO_{2}$/$WO_{3}$ do usuwania substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych[The use of $TiO_{2}$/$WO_{3}$ in removal of surface active substances from water solutions] / Ewa NIEWIARA, Paweł SOBAŚ // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: