Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Przybyłowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kammo, Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk matematycznych / matematyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7870-8605 orcid iD

ResearcherID: K-3230-2012

Scopus: 23978311400

PBN: 5e709211878c28a04738f6f6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • A higher order approximation method for jump-diffusion SDEs with discontinuous drift coefficient / Paweł PRZYBYŁOWICZ, Verena Schwarz, Michaela Szölgyenyi // W: MCM 2023 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference on Monte Carlo Methods and applications : 26-30 June 2023, Paris, France : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Paris : Sorbonne University], [2023]. — S. 65–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://mcm2023.sciencesconf.org/data/MCM23_Book_of_Abstracts_June26.pdf [2024-01-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych (SDE) z całkami względem przeliczalnie wymiarowego procesu Wienera oraz punktowej miary Poissona[On approximation of solutions of SDEs driven by countably dimensional Wiener process and Poisson random measure] / Michał SOBIERAJ, Łukasz STĘPIEŃ, Paweł PRZYBYŁOWICZ // W: DWUMiAN [Dokument elektroniczny] : studencka konferencja zastosowań matematyki : 26–27 marca 2022 : książka abstraktów / MiNI PW, MIM UW. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Uniwersytet Warszawski, 2022. — S. 34–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://dwumian.mini.pw.edu.pl/files/ksiazka_abstraktow.pdf [2023-02-08]. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Efektywna aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z całkami względem przeliczalnie wymiarowego procesu Wienera oraz punktowej miary Poissona[Efficient approximation of solutions of SDEs driven by countably dimensional Wiener process and random Poisson measure] / Łukasz STĘPIEŃ, Paweł PRZYBYŁOWICZ, Michał SOBIERAJ // W: Pięćdziesiąta ogólnopolska konferencja zastosowań matematyki : Zakopane-Kościelisko, 11-17. IX. 2022 / Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Centrum Dioscuri Topologicznej Analizy Danych. — Warszawa : [Polska Akademia Nauk], 2022. — S. 34. — Bibliogr. s. 34. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Efficient approximation of SDEs driven by countably dimensional Wiener process and Poisson random measure / Paweł PRZYBYŁOWICZ, Michał SOBIERAJ, Łukasz STĘPIEŃ // SIAM Journal on Numerical Analysis ; ISSN 0036-1429. — 2022 vol. 60 no. 2, s. 824–855. — Bibliogr. s. 854–855, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-18. — tekst: https://epubs.siam.org/doi/epdf/10.1137/21M1442747

  orcid iD
 • keywords: complexity, stochastic differential equations with jumps, lower error bounds, randomized Euler algorithm, Poisson random measure, countably dimensional Wiener process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1137/21M1442747

10
11
12
13
14
15
16
 • How to estimate time-dependent parameters in SDEs-based models via artificial neural networks / Andrzej KAŁUŻA, Paweł M. MORKISZ, Bartłomiej Mulewicz, Paweł PRZYBYŁOWICZ, Martyna WIĄCEK // W: EMS 2023 [Dokument elektroniczny] : European Meeting of Statisticians : Warsaw 3–7 July, 2023 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : University of Warsaw], [2023]. — S. 261. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ems2023.org/sites/default/files/BoA_1.pdf [2024-01-25]. — Bibliogr. s. 261

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
20
21
 • Minimal asymptotic errors for global approximation of jump-diffusion SDEs / Paweł PRZYBYŁOWICZ, Andrzej KAŁUŻA // W: FoCM 2017 [Dokument elektroniczny] : Foundations of Computational Mathematics : Barcelona, July 10th–19th, 2017 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona : s. n.], [2017]. — S. 228–229. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ub.edu/focm2017/content/FoCM2017-Book.pdf [2018-01-15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelling of phase transformations in steels accounting for a stochastic character of the austenite grain size after hot forming / Danuta SZELIGA, Natalia CZYŻEWSKA, Jan KUSIAK, Piotr OPROCHA, Maciej PIETRZYK, Paweł PRZYBYŁOWICZ // W: KomPlasTech 2023 [Dokument elektroniczny] : XXVIII conference on computer methods in materials technology : 5–8 March 2023, Zakopane, Poland : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2023]. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://komplastech.agh.edu.pl/public_repo/abstracts/61.pdf [2023-03-15]. — Bibliogr. s. 4

 • keywords: phase transformations, hot rolling, uncertainty, stochastic model, grain size

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Nieliniowe równania różniczkowe z opóźnieniem i ich numeryczna aproksymacja w problemie produkcji stali o oczekiwanych własnościach[Nonlinear delayed differential equations and their numerical approximation in the problem of producing steel of required properties] / Natalia Czyżewska, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Maciej PIETRZYK, Paweł PRZYBYŁOWICZ, Danuta SZELIGA // W: XLVII KZM : czterdziesta siódma ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki : Zakopane – Kościelisko, 4–11.IX.2018 / Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk, [etc.]. — Warszawa : [s. n.], 2018. — Opis wg okł.. — S. 9. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Niepewność i losowość w modelowaniu rozwoju mikrostruktury w procesie walcowania blach na gorąco i laminarnego chłodzeniaUncertainty and stochasticity in modelling of microstructure evolution during hot rolling of steel strips and laminar cooling / Danuta SZELIGA, Natalia CZYŻEWSKA, Jakub Foryś, Jan KUSIAK, Rafał NADOLSKI, Piotr OPROCHA, Maciej PIETRZYK, Paweł POTORSKI, Paweł PRZYBYŁOWICZ // W: PLASTMET' 2023 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XIII konferencja naukowa : 7–10 listopada 2023, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2023. — ISBN: 978-83-7934-688-2. — S. 53–55. — Bibliogr. s. 54–55. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: