Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Pawlik, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2654-6138

ResearcherID: T-1947-2017

Scopus: 55596440400

PBN: 3942077

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 102, z ogólnej liczby 102 publikacji Autora


1
 • Analiza eksperymentalna przydatności trajektorii fazowych do diagnostyki maszyn wirującychExperimental analysis of the phase trajectory usefulness in diagnostics of rotating machines / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL, Paweł PAWLIK // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2012 nr 1, s. 7–15. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza niepewności w modelowaniu hałasu kolejowego metodą RMR SRM II z wykorzystaniem arytmetyki przedziałowej[Analysis of the uncertainty in railway noise modelling by the RMR SRM II method with the interval arithmetic application / Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK // W: OSA11 : 58. Otwarte Seminarium z Akustyki = 58th Open Seminar on Acoustics : joint with 2nd Polish-German structured conference on Acoustics : Gdańsk–Jurata, 13–16 September 2011, T. 1. — [Polska : s. n.], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49–54. — Bibliogr. s. 54. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza niepewności w modelowaniu zagrożeń wibroakustycznychUncertainty analysis in modelling of vibroacoustics threats / Paweł PAWLIK // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 50. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przydatności mikrofonów typu MEMS w pomiarach środowiskowychThe analysis of suitability of the MEMS microphones in environmental measurements / Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Grażyna WSZOŁEK, Robert BARAŃSKI, Jędrzej BLAUT // W: MWK'2014 : „Metrologia Wspomagana Komputerowo” : X szkoła-konferencja : Waplewo, 27–30 maja 2014 : streszczenia referatów / Wojskowa Akademia Techniczna. — Warszawa : WAT, cop. 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7938-021-3. — S. 72–73. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pomiary środowiskowe, hałas na stanowisku pracy, mikrofony MEMS, dozymetria akustyczna

  keywords: environmental measurements, noise in the workplace, MEMS microphones, acoustic dosimetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu warunków pracy na parametry diagnostyczne w wibroakustyce maszynAnalysis of the impact of working conditions on diagnostic parameters in vibroacoustics of machines / Paweł PAWLIK // W: XXII konferencja Inżynierii akustycznej i biomedycznej : Kraków - Zakopane, 10-13 kwietnia 2018 = XXII conference on Acoustic and biomedical engineering / [red.] Janusz Piechowicz. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 42–43. — Tekst pol.-ang. — Toż. w: {http://www.iab2018.agh.edu.pl/materialy/iab2018_materialy.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of multi-source data for monitoring and control of intelligent technological systemsAnaliza danych wieloźródłowych do monitorowania i kontroli inteligentnych systemów technologicznych / Tomasz Rymarczyk, Bartosz Przysucha, Paweł PAWLIK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 9, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/9/20.pdf

 • słowa kluczowe: sterowanie produkcją, inteligentna platforma, predykcja uszkodzeń, model Coxa

  keywords: production control, intelligent platform, time to failure prediction, Cox model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.09.20

7
 • Analysis of the impact of oil viscosity on the vibroacoustic signal of a planetary gearbox operating at variable loadAnaliza wpływu lepkości oleju na sygnał wibroakustyczny przekładni planetarnej pracującej przy zmiennym obciążeniu / Paweł PAWLIK // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2020 vol. 21 no. 4, s. 43–49. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-09. — tekst: http://www.diagnostyka.net.pl/pdf-128668-57252?filename=Analysis%20of%20the%20impact%20of.pdf

 • słowa kluczowe: analiza rzędów, przekładnia planetarna, zmienne obciążenie, smarowe przekładni zębatej

  keywords: planetary gearbox, order analysis, variable load, gearbox lubrication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29354/diag/128668

8
 • Analysis of the uncertainty in railway noise modelling by the RMR SRM II method with the interval arithmetic application : [abstract] / PAWLIK Paweł, BATKO Wojciech // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2011 vol. 36 no. 3, s. 667. — 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics : 13–16 September 2011, Jurata

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Application of the interval arithmetic in the reverberation time uncertainty assessment / W. BATKO, P. PAWLIK // W: DAGA 2011 : 37. Deutsche Jahrestagung für Akustik : 21. bis 24. März, Düsseldorf : Programm / Fachhochschule Düsseldorf. Institute of Sound and Vibration Engineering (ISAVE), Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Institut für Arbeitsmedizin und Sozialmedizin, Deutsche Gesellschaft für Akustik (DEGA). — Berlin : Druckhaus Galrev, 2011. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 71–72. — Toż W: DAGA 2011 [Dokument elektroniczny] : Fortschritte der Akustik : 37. Jahrestagung für Akustik, 21.-24. März 2011, Düsseldorf. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Fachhochschule Düsseldorf. Institute of Sound and Vibration Engineering (ISAVE), Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Institut für Arbeitsmedizin und Sozialmedizin, Deutsche Gesellschaft für Akustik (DEGA). — [Berlin] : DEGA, cop. 2011. — S. 73–74. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 74. — ISBN 978-3-939296-02-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Arytmetyka przedziałowa w zastosowaniu do wyznaczania niepewności w modelowaniu zjawisk o parametrach niepewnych : [abstrakt]Application of interval arithmetic to uncertainty evaluation in modeling of effects with uncertain parameters / W. BATKO, P. PAWLIK // W: XVIII Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 28 marca–1 kwietnia 2011 = XVIII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR, Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-12-1. — S. 144–145. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Automatic detection system of aircraft noise events during acoustic climate long-term monitoring near airport / Maciej KŁACZYŃSKI, Paweł PAWLIK // Vibroengineering Procedia ; ISSN 2345-0533. — 2015 vol. 6, s. 352–356. — Bibliogr. s. 356, Abstr.. — International conference "Vibroengineering - 2015", Katowice, 14–15 October 2015

 • keywords: signal processing, noise analysis and control, airport noise, long-term aircraft noise monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego : streszczenieAutomation in the process of testing the acoustic dosimeter : abstract / Robert BARAŃSKI, Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT, Grażyna WSZOŁEK // W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 6. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Charakteryzacja rozkładów prawdopodobieństw długookresowych wskaźników oceny hałasu w ciągłym monitoringu hałasu drogowegoCharacterisation of the probability distribution of the long-term noise indicators in continuous monitoring of the Gdańsk city / Bartosz Przysucha, Paweł PAWLIK, Jerzy Maciejczyk, Tadeusz WSZOŁEK, Agata Szeląg // W: Postępy akustyki 2017 : [Piekary Śląskie, 11–15 września 2017] = Advances in acoustics / red. Dariusz Bismor ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski. — Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2017. — ISBN: 978-83-921663-7-5. — S. 693–706. — Bibliogr. s. 706

 • słowa kluczowe: monitoring akustyczny, wskaźniki długookresowe, hałas drogowy, rozkłady prawdopodobieństwa wskaźników długookresowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Comparison of uncertainty determination methods of environmental noise threat assessment / BATKO Wojciech, Przysucha Bartosz, PAWLIK Paweł // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 no. 3, s. 435. — 60th Open Seminar on Acoustics : Rzeszów–Polańczyk, Poland, September 9–13, 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Diagnosing the technical condition of planetary gearbox using the artificial neural network based on analysis of non-stationary signalsDiagnozowanie stanu technicznego przekładni planetarnej z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej opartej na metodach analizy sygnałów niestacjonarnych / Krzysztof Popiołek, Paweł PAWLIK // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2016 vol. 17 no. 2, s. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Summ., Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/dawLd5

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, analiza rzędów, diagnostyka wibroakustyczna, przekładnia planetarna

  keywords: neural networks, planetary gearbox, order analysis, vibroacoustic diagnostics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Diagnostyka akustyczna i drganiowa łożysk tocznych pracujących przy zmiennym obciążeniu[Acoustic and vibration diagnostics of rolling bearings operating at variable loads] / Paweł PAWLIK // W: Diagnostyka maszyn : XLVII ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 1.03.–5.03.2020 r. : [streszczenia] / red. Grzegorz Peruń, Łukasz Konieczny ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Katowice : PŚ], [2020]. — ISBN: 978-83-7880-693-6. — S. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Efekt wygładzania wyników pomiarów poziomów dźwięku w monitoringu akustycznym[The smoothing effect of the results of sound level measurement in the acoustic monitoring] / B. Przysucha, W. BATKO, P. PAWLIK, A. Szeląg // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 61–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Estimation of noise level from a wind turbine based on the measurement at the ground level / Tadeusz WSZOŁEK, Paweł PAWLIK, Dominik MLECZKO, Jagna Chronowska // W: Noise control'19 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference : 26–29 May 2019, Janów Podlaski, Poland : conference proceedings = Noise Control'19 : XVIII międzynarodowa konferencja zwalczania hałasu / Polska Akademia Nauk, Centralny Instytut Ochrony Pracy–Państwowy Instytut Badawczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Janów Podlaski: s. n.], [2019]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7373-273-5. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Identification of acoustic event of selected noise sources in a long-term environmental monitoring systems / KŁACZYŃSKI Maciej, WSZOŁEK Tadeusz, CIOCH Witold, WSZOŁEK Wiesław, PAWLIK Paweł, MLECZKO Dominik, Grzeczka Anna // W: inter.noise 2014 [Dokument elektroniczny] : improving the World through noise control : 43\textsuperscript{rd} international congress on Noise control engineering : Melbourne, Australia, 16–19 November : program book / ed. by John Davy, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : The Australian Acoustical Society, cop. 2014. — e-ISBN: 978-0-909882-02-0. — S. 157–158. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/QZR40y [2016-05-16]. — Pełny tekst dostępny online: {http://goo.gl/EBAHC4} [2016-05-16]. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.

 • keywords: signal processing, airport noise, long-term aircraft noise monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25