Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Litwa, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza pola akustycznego wokół tarczy piłyAcoustic field analysis round about saw disk / Wojciech BATKO, Paweł LITWA, Ryszard OLSZEWSKI // W: XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'99 : Kraków–Zakopane 14–17 września 1999 = Open Seminar on Acoustic / red. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Krakowski. — Kraków : PTA. Oddział, 1999. — ISBN10: 83-909641-2-0. — S. 431–434. — Bibliogr. s. 434, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Efektywność ekranów akustycznych – badania symulacyjne z zastosowaniem metody elementów brzegowych[Efficiency of noise barriers – practical application of BEM] / Piotr MALCHAREK, Paweł LITWA, Ryszard OLSZEWSKI // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 653–656. — Bibliogr. s. 656, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identyfikacja parametrów modalnych struktury obudowy przekładni[Modal parameters identification of gearbox casing] / Paweł LITWA, Henryk Madej, Andrzej Staniek // W: Diagnostyka maszyn : XXX jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 03. 03.–08. 03. 2003 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2003. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja zastosowania MES i MEB do analizy hałasu emitowanego przez wentylator promieniowy[MES and MEB application concept to the noise-analysis emitted by centrifugal fan] / Ryszard OLSZEWSKI, Paweł LITWA // W: Materiały XXVII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 22. 02–27. 02. 1999 / red. Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 1999. — ISBN10: 83-903127-9-4. — S. 201–206. — Bibliogr. s. 206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mapa akustyczna aglomeracji Kraków[Noise map of Cracow urban agglomeration] / W. BATKO, A. Chyla, W. CIESIELKA, I. CZAJKA, Z. ENGEL, A. GOŁAŚ, P. LITWA, P. MALCHAREK, R. OLSZEWSKI, T. WSZOŁEK, W. WSZOŁEK // W: WibroTech 2003 : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : AGH], 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 54–55. — Pełny tekst W: WibroTech 2003 [Dokument elektroniczny] : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Kraków : AGH, 2003]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–16. - Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 12–13

6
7
 • Modelowanie bloków kotwiących z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) oraz analizy modalnej[Anchor blocks modelling in make use of finite element method and modal analysis] / Andrzej JURKIEWICZ, Marcin APOSTOŁ, Andrzej KOT, Paweł LITWA // W: ICCC'2001 : International Carpathian Control Conference : workshop : Krynica, Poland, May 22–25, 2001 : proceedings. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, [2001]. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391340074. — S. 35–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie propagacji hałasu na terenach przemysłowych[Noise propagation modelling on industrial area] / Wojciech BATKO, Tadeusz WSZOŁEK, Wojciech CIESIELKA, Ryszard OLSZEWSKI, Ireneusz CZAJKA, Paweł LITWA // W: KOMEKO 2003 : technika w służbie środowiska : 17–19. 03. 2003, T. 1 / red. merytoryczna Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391260488. — S. 145–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Plan akustyczny Krakowa[The noise map of Krakow] / Wojciech CIESIELKA, Paweł LITWA, Piotr MALCHAREK, Ryszard OLSZEWSKI, Tadeusz WSZOŁEK, Wiesław WSZOŁEK // W: Materiały XXX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Wisła, 25. 02–1. 03. 2002 / red. Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 2002. — Na okł.: Gliwice–Ustroń, 25. 02–1. 03. 2002. — S. 15–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • The modal analyst of the body of selected type of pump / Andrzej JURKIEWICZ, Paweł LITWA, Dariusz GRZYBEK // W: ICCC'2004 : 5\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May 25–28, 2004, Vol. 1 / ed. Andrzej Kot ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control ; Polish Academy of Science. Mechatronics Group. Machinery Construction Committee. — Kraków : FMER AGH-UST, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 439–444. — Bibliogr. s. 444, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ szczelin dylatacyjnych na aktywność akustyczną pił tarczowych – badania modelowe[Infuence of the expansion gaps on vibroacoustical activity circular saw] / Wojciech BATKO, Andrzej GOŁAŚ, Paweł LITWA, Ryszard OLSZEWSKI // W: WibroTech 2003 : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : AGH], 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 52–53. — Bibliogr. s. 53. — Pełny tekst W: WibroTech 2003 [Dokument elektroniczny] : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Kraków : AGH, 2003]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–4. - Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie analizy wrażliwości do obniżania drgań układów[Sensitivity analysis in decreasing of vibrations] / Paweł LITWA // W: WibroTech 2005 : XI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : VI ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Warszawa, 3–4 listopada 2005 r. / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Radom : Instytut Technologii Eksploatacji], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8372044708. — S. 177–180. — Bibliogr. s. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: