Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kulecki, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Microstructure and mechanical properties of a PM low carbon $Mn-Cr-Mo$ steel / Ewa LICHAŃSKA, Paweł KULECKI // Naučni Izvestiâ na Naučno-tehničeskiâ S'ûz po Mašinostroene ; ISSN 1310-3946. — 2016 R. 24 no. 1, s. 261–264. — Bibliogr. s. 263–264, Abstr.. — NDT days 2016

 • keywords: alloying elements, PM steels, atmosphere of sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Spiekane stale manganowe, manganowo-molibdenowe i manganowo-chromowo-molibdenoweSintered manganese, manganese-molybdenum and manganese-molybdenum-chromium steels / Ewa LICHAŃSKA, Paweł KULECKI, Monika TENEROWICZ, Chrystian FIAŁ, Maciej SUŁOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 4, s. 155–161. — Bibliogr. s. 160–161

 • słowa kluczowe: stale spiekane, pierwiastki stopowe, sinteraustempering, sinterhardening

  keywords: alloying elements, sinterhardening, PM steels, sinteraustempering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2016.4.5

6
 • Spiekane stale $Mo-Ni$ oraz $Mo-Ni-Cu$ wykonane z proszków hybrydowychSintered $Mo-Ni$ and $Mo-Ni-Cu$ steels made of hybrid powders / Ewa LICHAŃSKA, Monika TENEROWICZ, Paweł KULECKI, Maciej SUŁOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 4, s. 162–165. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stale spiekane, dodatki stopowe, sinterhardening, proszki hybrydowe

  keywords: alloying elements, sinterhardening, PM steels, hybrid powders

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.4.6

7
 • The effect of mechanical alloying on the microstructure and mechanical properties of PM steels based on prealloyed powders / Paweł KULECKI, Ewa LICHAŃSKA // W: 6\textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — ISBN: 978-83-65955-07-4. — S. 89

 • keywords: mechanical properties, microstructure, sintering, powder metallurgy, mechanical alloying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The effect of mechanical alloying on the properties of PM $Fe-Mn-C$ steels – preliminary works / KULECKI P., LICHAŃSKA E. // Naučni Izvestiâ na Naučno-tehničeskiâ S'ûz po Mašinostroene ; ISSN 1310-3946. — 2016 R. 24 no. 1, s. 253–255. — Bibliogr. s. 255, Abstr.. — NDT days 2016

 • keywords: mechanical properties, sintering, powder metallurgy, mechanical alloying, sinter-hardening

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The effect of mechanical milling of powders on the structure and mechanical properties of PM steels / Paweł KULECKI, Ewa LICHAŃSKA // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 44–45

 • keywords: mechanical properties, microstructure, sintering, powder metallurgy, mechanical alloying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The effect of Mn addition on the microstructure and mechanical properties of PM steelsbased on diffusion alloyed powder / Ewa LICHAŃSKA, Paweł KULECKI, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // W: 6\textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — ISBN: 978-83-65955-07-4. — S. 88. — Błąd w nazwisku autora K. Pańckiewicz

 • keywords: heat treatment, alloying elements, PM steels, manganese, diffusion powders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The effect of powder ball milling on the microstructure and mechanical properties of sintered $Fe-Cr-Mo-Mn-(Cu)$ steel / P. KULECKI, E. LICHAŃSKA // W: DF PM 2017 : Deformation and Fracture in PM materials : international conference : October 22–25, 2017, Stará Lesná, Slovak Republic : book of abstracts / eds. Beáta Ballóková, Katarína Ondrejová. — Košice : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences, [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-89782-07-9. — S. 26. — Afiliacja Autorów: University of Science and Technology in Cracow

 • keywords: mechanical properties, microstructure, copper, ball milling, sinter-hardening, Astaloy CrM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The effect of powder ball milling on the microstructure and mechanical properties of sintered $Fe-Cr-Mo-Mn-(Cu)$ steel / P. KULECKI, E. LICHAŃSKA // Powder Metallurgy Progress : journal of science and technology of particle materials ; ISSN 1335-8987. — 2017 vol. 17 no. 2, s. 82–92. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-01. — Afiliacja: University of Science and Technology in Cracow

 • keywords: mechanical properties, microstructure, copper, ball milling, sinter-hardening, Astaloy CrM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/pmp-2017-0009

13
 • The effect of processing parameters on microstructure and mechanical properties of sintered structural steels based on prealloyed powdersWpływ parametrów wytwarzania na strukturę i własności mechaniczne spiekanych stali wykonanych na bazie proszków stopowych / P. KULECKI, E. LICHAŃSKA, M. SUŁOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2543–2548. — Bibliogr. s. 2548

 • keywords: mechanical properties, microstructure, sintered steels, alloying elements, density

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0411

14
 • The effect of the tempering on the structure and mechanical properties of $Mn-Mo-Ni$ PM steels / Ewa LICHAŃSKA, Paweł KULECKI // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 52

 • keywords: heat treatment, alloying elements, PM steels, diffusion powders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • The structure and mechanical properties of $Ni-Mo$ PM steels with addition of Mn and Cu / E. LICHAŃSKA, P. KULECKI, K. PAŃCIKIEWICZ // W: DF PM 2017 : Deformation and Fracture in PM materials : international conference : October 22–25, 2017, Stará Lesná, Slovak Republic : book of abstracts / eds. Beáta Ballóková, Katarína Ondrejová. — Košice : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences, [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-89782-07-9. — S. 38

 • keywords: EDS analysis, ferromanganese, sinterhardening, fractography, diffusion alloyed powders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Wpływ parametrów wytwarzania na własności mechaniczne i mikrostrukturę spiekanych stali $Fe-Mn-C$ oraz $Fe-Mn-Cu-C$The effect of processing parameters on the mechanical properties and the microstructure of $Fe-Mn-C$ and $Fe-Mn-Cu-C$ PM steels / Paweł KULECKI, Ewa LICHAŃSKA, Monika TENEROWICZ-ŻABA, Maciej SUŁOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2018 t. 85 nr 4, s. 121–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miedź, własności mechaniczne, mikrostruktura, metalurgia proszków, fraktografia, stal spiekana, mangan

  keywords: mechanical properties, microstructure, copper, powder metallurgy, sintered steel, fractography, manganese

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2018.4.5

19
 • Wpływ procesu mechanicznego stopowania na własności i strukturę spiekanych stali wykonanych na bazie proszków hybrydowychThe effect of mechanical alloying on mechanical properties and structure of PM steels based on hybrid powders / P. KULECKI // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — Na okł. dod.: XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-73-5. — S. 57–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: spiekanie, własności mechaniczne, metalurgia proszków, synteza mechaniczna, sinter-hardening

  keywords: mechanical properties, sintering, powder metallurgy, mechanical alloying, sinter-hardening

  cyfrowy identyfikator dokumentu: